ThinkMath - matemaattisten perustaitojen harjoitusohjelma tukee heikkoja osaajia esiopetuksessa

Tuoreessa vertaisarvioidussa julkaisussa (NMI-Bulletin 3/2021) kerrotaan siitä, miten hyvin tutkimusryhmämme kehittämä ThinkMath -harjoitusohjelma pystyy tukemaan heikkoja osaajia esiopetuksessa.

ThinkMath -harjoitusohjelma

ThinkMath -tutkimus on tehty Helsingin yliopistossa osana Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa Ajatellaan -hanketta (2011-2016; PI Prof. Pirjo Aunio). Hankkeessa kehitettiin ja testattiin yhdessä opettajien kanssa pienryhmissä toteutettavia matemaattisten taitojen harjoitusohjelmia esikouluun, ensimmäiselle ja toiselle luokalle.

Harjoitusohjelmissa:

  1. Keskitytään ikäryhmässä keskeisiksi tiedettyihin matemaattisiin perustaitoihin: matemaattisiin suhdetaitoihin ja laskemisen taitoihin.
  2. Noudatetaan toimiviksi havaittuja pedagogisia periaatteita: eksplisiittinen opetus, systemaattinen ja monipuolinen havaintovälineiden käyttö sekä eri tavat harjoitella, kuten opettajan johdolla, kaverin kanssa tai yksin.
  3. Tavoitteena on, että opettaja toteuttaa ohjelmaa kaksi kertaa viikossa 35-40 minuutin ajan. Harjoitusohjelmapaketeissa on noin 15 opetustuokiota kussakin.

Olemme julkaisseet kaikki harjoitusmateriaalit avoimiksi ThinkMath -verkkosivuillaSieltä voi ottaa käyttöön joko valmiit harjoituspaketit tai yhdistellä oman opetusryhmän lasten tarpeiden mukaan yksittäisiä tehtäviä. Kehitämme matemaattisten taitojen arviointi ja harjoitusmateriaaleja edelleen, jonka vuoksi otamme mielellämme vastaan myös palautetta harjoitusohjelmien käyttäjiltä. Olethan meihin yhteydessä!

Tuloksia esikoulussa toteutetusta ThinkMath -tutkimuksesta

Esikoulussa toteutettuun tutkimukseen (Mononen, Aunio & Leijo, 2021) osallistui 191 lasta, joista 39 lasta harjoitteli ThinkMath -harjoitusohjelman mukaisesti. Harjoitusohjelmaan osallistuvat lapset olivat matemaattisissa taidoissa selkeästi tai jonkin verran tukea tarvitsevia. Yksilötasolla tarkasteltuna lähes kaikki lapset hyötyivät ThinkMath-harjoittelusta. Selkeästi matemaattisissa taidoissa tukea tarvitsevat lapset hyötyivät harjoittelusta eniten. Tutkimuksen tulokset tukevat tietoa siitä, että matemaattisesti heikot lapset kannattaa tunnistaa mahdollisimman varhain ja heidän opetuksessaan kannattaa hyödyntää tutkimustietoon nojaavia harjoitusohjelmia.

Lähde: Mononen, R., Aunio, P. & Leijo, S. (2021). Esiopetusikäisten lasten matemaattisten taitojen tukeminen ThinkMath-interventiolla. NMI-Bulletin, 3, 43-63. Artikkelista on avoimesti luettavissa kirjoittajien käsikirjoitusversio.