Professori Pirjo Aunio palkittiin AOSIS Laureatus 2020 palkinnolla

Pirjo Aunio, Riikka Mononen, Lara Ragbot ja Minna Törmänen palkittiin AOSIS Laureatus 2020 palkinnolla "Vuoden siteeratuin artikkeli AOSIS kustantajan humanistis-yhteiskuntatieteellisissä lehdissä", jonka he saavuttivat artikkelillaan "Early numeracy performance of South African school beginners".

AOSIS jakaa vuosittain palkintoja tutkijoille kiitoksena heidän erinomaisesta työstään. AOSIS kustannustaloon kuuluu 45 tieteellisiä artikkeleita julkaisevaa lehteä.

Artikkeli "Early numeracy performance of South African school beginners" julkaistiin South African Journal of Childhood Education lehdessä. Artikkeli on poikittaistutkimus, joka käsittelee Etelä-Aftikkalaisten lasten (n = 443) varhaisia matemaattisia taitoja ensimmäisen kouluvuoden alussa. Tutkimuksessa havaittiin suuria eroja matemaattisissa taidoissa koulun aloitushetkellä. Erot olivat yhteydessä lasten kotikieleen ja siihen kävivätkö lapset julkista vai yksityistä koulua.

Muihin voittajiin pääset tutustumaan AOSIS Laureatus 2020 Awards sivuilta.