Pienten lasten liikkuminen on hyvällä mallilla Helsingissä

Toimi ja opi -tutkimuksen tuoreet tulokset osoittavat, että suurin osa tutkimukseen osallistuneista 3-7 vuotiaista lapsista liikkui liikuntasuositusten mukaisesti.

Toimi ja opi –tutkimuksessa on mitattu 3-7–vuotiaiden helsinkiläisten päiväkotilasten fyysisen aktiivisuuden määrää lantiolle puettavalla kiihtyvyysmittarilla (Actigraph wGT3X-BT) vuosien 2019-2022 aikana. Lapset pitivät mittaria lantiolla seitsemän päivän ajan valveilla ollessaan. Vain onnistuneita mittauksia (mittari on lapsella puettuna vähintään 8h/päivä vähintään kolmena mittauspäivänä) käytettiin analyyseissä. Fyysisen aktiivisuuden määrän ja rasittavuuden määrittämiseen käytettiin päiväkoti-ikäisille lapsille sopivia raja-arvoja (Janssen et al., 2013). Alle on raportoitu kolmen vuoden aikana tehdyn seurantatutkimuksen tulokset suhteessa Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Maailman terveysjärjestö WHO:n liikuntasuosituksiin (OKM 2016:21; WHO, 2019).

Tulokset lyhyesti

Kaikki tutkimuksessa mukana olleet päiväkotilapset liikkuivat suosituksen mukaisesti kolme tuntia päivässä ja lähes kaikilla tunti tästä päivittäisestä liikkumisesta oli suositusten mukaisesti reipasta ja rasittavaa.  

  • Keskimäärin yli kolme tuntia päivässä liikkuvien lasten osuus oli 100 % lapsista.
  • Keskimäärin yli tunnin reippaasti päivittäin liikkuvien osuus oli lähes 100% lapsista

Alla olevaan taulukkoon on listattu tarkemmat tulokset kolmelta kuluneelta vuodelta:

 

 

Lähteet:

Janssen, X., Cliff, D. P., Reilly, J. J., Hinkley, T., Jones, R. A., Batterham, M., Ekelund, U., Brage, S., & Okely, A. D. (2013). Predictive validity and classification accuracy of ActiGraph energy expenditure equations and cut-points in young children. PloS One, 8(11), e79124–e79124. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0079124

Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:21, Iloa, Leikkiä ja yhdessä tekemistä: Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset.