LitM Donna Niemistön väitöstilaisuus 18.6. aiheena 3–7-vuotiaiden päiväkotilasten motoriset taidot, koettu motorinen pätevyys sekä niihin yhteydessä olevat tekijät

Taitavia tenavia ympäri Suomen: Lapset tietävät olevansa hyviä liikkujia, mutta alueellisia eroja Suomen sisällä löytyi lasten motorisissa taidoissa. Toimi ja opi -tutkimuksen PI Arja Sääkslahden ohjattavan LitM Donna Niemistön liikuntapedagogiikan väitöskirja "Skilled Kids around Finland: The Motor Competence and Perceived Motor Competence of Children in Childcare and Associated Socioecological Factors" tarkastetaan 18.06.2021 klo 12 liikuntatieteellisessä tiedekunnassa.

LitM Donna Niemistö tarkasteli väitöskirjassaan 3-7-vuotiaiden päiväkotilasten motorisia taitoja, koettua motorista pätevyyttä sekä niihin yhteydessä olevia tekijöitä. Tutkimus toteutettiin osana Taitavat tenavat –tutkimushanketta, jossa kierrettiin ympäri Suomen lähes 40 eri päiväkodissa puolentoista vuoden aikana. Tutkimukseen osallistui yhteensä noin 1200 lapsiperhettä.  

Väitöskirjan tulosten mukaan maaseudun lapsilla oli parhaimmat motoriset taidot, ja he viettivät eniten aikaa ulkona päiväkotipäivän jälkeen. Pääkaupunkiseudun lapset puolestaan osallistuivat eniten liikuntaharrastuksiin. Molemmilla, sekä ulkona vietetyn ajan määrällä sekä liikuntaharrastamisella, oli myönteinen vaikutus motorisiin taitoihin. Väitöskirja tuotti myöskin uusia näkökulmia temperamentin merkityksestä lapsen motorisen taidon oppimiseen. Lisäksi 5-7-vuotiaiden lasten koettu motorinen pätevyys, eli se, kuinka hyväksi he tuntevat itsensä liikkuessaan, oli korkea.

LitM Donna Niemistön liikuntapedagogiikan väitöskirja "Skilled Kids around Finland: The Motor Competence and Perceived Motor Competence of Children in Childcare and Associated Socioecological Factors" tarkastetaan 18.06.2021 klo 12 liikuntatieteellisessä tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimii professori Luis Paulo Rodrigues (Higher School of Sport and Leisure – Polytechnic Institute of Viana do Castelo, Portugali) ja kustoksena professori Taija Juutinen (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuuden kieli on englanti. Yleisö voi seurata väitöstilaisuutta etäyhteydellä.

Lisää Taitavat tenavat -tutkimushankkeesta löydät hankkeen nettisivuilta.