Haetaan tutkimusavustajaa tai väitöskirjatutkijaa Helsingin yliopiston matemaattiset oppimisvaikeudet tutkimusryhmään

Helsingin yliopiston matemaattiset oppimisvaikeudet tutkimusryhmään haetaan tutkimusavustajaa tai väitöskirjatutkijaa 14 kuukaudeksi.

Haemme tutkimusavustajaa tai aloittelevaa väitöskirjatutkijaa usean yliopiston yhteiseen tutkimushankkeeseen, jossa tuotamme FUNA - lukemisen ja matemaattisten perustaitojen oppimisvaikeuksien tunnistamisen välineet varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen. Hanketta rahoittaa Opetushallitus. Helsingin yliopiston matemaattisten oppimisvaikeuksien tutkimusryhmä vastaa erityisesti 6-8 –vuotiaiden lasten ryhmäarviointiin tarkoitetun, pelinomaisesti toteutetun sähköisen tehtävistön tuottamisesta matemaattisten oppimisvaikeuksien varhaiseen tunnistamiseen suomeksi ja ruotsiksi huomioiden S2-oppilaiden erityisvaatimukset arvioinnissa.  Hankkeessa tuotetaan arviointivälineiden käytön tueksi käsikirja sekä sähköinen itseopiskelu- ja luentosarja opettajaopiskelijoille sekä työssä oleville opettajille. Teknisessä kehitystyössä ja jakelussa hyödynnetään olemassa olevaa ViLLE-oppimisympäristöä.

Nyt palkattavan tutkimusavustajan tai väitöskirjatutkijan tehtävänä arviointitehtävien laatiminen yhteistyössä tutkijoiden ja opettajien kanssa, tehtävien pilotointien järjestäminen ja aineistojen alustava analyysi ja raportointi. Tämän lisäksi nyt palkattava henkilö osallistuu hankkeen muihin tehtäviin tarpeen mukaan.  Työtehtäviin tarjotaan kattava perehdytys. Töitä on tarjolla vuodeksi 2024 ja kevääksi 2025 (14 kk), tehtävää voi hoitaa myös osa-aikaisesti.  Aineistosta on mahdollista tehdä tutkimusjulkaisuja, jotka voi sisällyttää tieteelliseen väitöskirjaan.

Hakijalta vaadittava osaaminen:

 • erityispedagogiikan, kasvatustieteiden tai psykologian syventävät opinnot käynnissä
 • erityispedagogiikan tai kasvatustieteiden tutkimusmenetelmien hallinta ja taito käyttää sujuvasti tavallisimpia tilastolaskentaohjelmia (ml. Excel, SPSS tai R)
 • hyvät viestintä- ja vuorovaikutustaidot
 • hyvä organisoimiskyky ja huolellisuus
 • kokemus lasten kanssa toimimisesta ja lapsiryhmien ohjaamisesta
 • kokemus opettajien kanssa toimimisesta
 • sujuva suomen kielen taito

Eduksi katsotaan osaaminen koskien:

 • Erinomaiset tietotekniset perustaidot
 • sähköisten arviointi- ja oppimismateriaalien käyttö ja tekeminen
 • sujuva kirjallinen ja suullinen englannin kielen hallinta
 • lasten matemaattiset taitojen ja/tai kognitiivisten taitojen kehitystä sekä niissä esiintyviä oppimisvaikeuksia

Hakijoita pyydetään lähettämään CV ja motivaatiokirje (max 1 A4 liuska) osoitteeseen pirjo.aunio@helsinki.fi viimeistään 3.11.2023 klo 16.00.

Lisätietoja tehtävästä antaa professori Pirjo Aunio, pirjo.aunio@helsinki.fi