Julkaisut

Julkaisuja päivitetään sitä mukaan, kun toimintansa vuoden alusta 2021 aloittanut tutkimusryhmä julkaisee artikkeleita.
Uusimmat julkaisut

Aksela, M., Kiviluoto, O., Pesonen. R. & Vuorio, E. (2021). ZAU-Zonta antaa uskallusta. Uusia malleja ja materiaaleja matematiikan, luonnontieteiden ja teknologian opiskeluun ja opetukseen kansallisesta ZAU -tiedekerhohankkeesta. Raportti toiminnasta vuosilta 2018–2021. https://www.luma.fi/download/zau-zonta-antaa-uskallusta-raportti/

Haatainen, O., & Aksela, M. 2021. Project-based learning in integrated science education: Active teachers’ perceptions and practices. LUMAT: International Journal on Math, Science and Technology Education, 9(1), 149–173. https://doi.org/10.31129/LUMAT.9.1.1392

Herranen, J., Aksela, M., Kaul, M. & Lehto, S. 2021. Teachers’ Expectations and Perceptions of the Relevance of Professional Development MOOCs, Education Sciences, 11(5), 240. https://doi.org/10.3390/educsci11050240

Ikävalko, T., Vuorio, E. & Aksela, M. (2022). Lukioiden rehtorien näkemyksiä lukio-korkeakouluyhteistyöstä, Opetushallitus. https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/lukioiden-rehtorien-nakemyksia-lukio-korkeakouluyhteistyosta 

Laaksonen , A. & Lupunen, V. M. (2021). Ohjelmointia oppimassa: Tietojenkäsittelytieteen tiedekasvatuksen vaiheita Helsingin yliopistossa : Tiedeluokka Linkin 10-vuotisjuhlakirja. Helsingin yliopisto. http://hdl.handle.net/10138/337787

Markula, A. E., & Aksela, M. (2022). The key characteristics of project-based learning: how teachers implement projects in K-12 science education. Disciplinary and interdisciplinary science education research4(2), 1. https://doi.org/10.1186/s43031-021-00042-x 

Sihvonen, P., Herranen, J., Uusi-Äijö, V., & Aksela, M. (2023). Teacher agency in using students’ questions in climate change education. Interdisciplinary Journal of Environmental and Science Education, 19(4), e2317. https://doi.org/10.29333/ijese/13724

Vuola, K. & Nousiainen, M. 2020. Physics knowledge justification: an analysis framework to examine physics content knowledge, Nordina: Nordic studies in science education, 16(2), 149–166. https://doi.org/10.5617/nordina.6916

Vuorio, E., Pernaa, J., & Aksela, M. (2021). Kestävän kehityksen kompetenssien ja opetuksen edistäminen kemian yliopistokoulutuksessa. FMSERA Journal, 4(2), 34–55. https://journal.fi/fmsera/article/view/103291

Opinnäytetyöt

Heiskanen, T. (2021). Verkkopedagogiikka ja lukuteoriaa lukiolaisille -verkkokurssin kehittämistä. pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto. http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202112154352 

Saarinen, L. (2021). Tiedejuhlat luonnontieteiden kiinnostuksen tukena: tapaustutkimus lasten ja vanhempien kokemuksista. pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto. http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202106173080

Uusi-Kilponen, A. (2021). Oppia ikä kaikki. Pitkittäistutkimus LUMATIKKA-täydennyskoulutuksen ja työkokemuksen pituuden yhteydestä luokanopettajien mielekkääseen oppimiseen sekä opetustyön kehittämiseen. Helsingin yliopisto. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/328612