LUMA Science Helsinki

LUMA-aineisiin (luonnontieteet, matematiikka, teknologia ja ympäristöoppi) keskittyvää tiedekasvatusta on tehty Helsingin yliopistossa vuodesta 2003 lähtien. LUMA Science Helsinki -tutkimusryhmä on perustettu vuoden 2021 alusta, ja se edistää tiedeosaamista ja tieteellistä lukutaitoa varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin. Tutkimusryhmä on osa matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan toimintaa, Helsingin yliopiston tiedekasvatusta ja kansallista LUMA-tiedekasvatusta edistävää LUMA-keskus Suomi -verkostoa.