Language Regulation in Academia

Language Regulation in Academia -tutkimushanke

Language Regulation in Academia (tai LaRA, suom. ”Kielen säätely yliopistomaailmassa”) -tutkimushankkeessa tutkitaan kielen säätelyn muotoja ja käytänteitä yliopistokontekstissa erityisesti englannin kielen näkökulmasta. Kielen säätely ymmärretään laajasti kaikkina niinä käytänteinä, joilla kielenkäyttäjät yliopistossa valvovat omaa tai toistensa kielen käyttöä tai puuttuvat siihen. Säätely voi ilmetä monissa eri muodoissa toisen puheen tai tekstin korjaamisesta yliopistotason kielenkäyttöoppaisiin ja kielipoliittisiin linjauksiin.

Uutiset ja tapahtumat