Tietoa hankkeesta

Language Regulation in Academia (tai LaRA)

”Kielen säätely yliopistomaailmassa”) ‑tutkimushankkeessa tutkitaan kielen säätelyn eri muotoja ja käytänteitä yliopistokontekstissa erityisesti englannin kielen näkökulmasta. Kielen säätely ymmärretään laajasti kaikkina niinä käytänteinä, joilla kielenkäyttäjät yliopistossa valvovat ja ohjaavat omaa tai toistensa kielen käyttöä tai puuttuvat siihen. Säätely voi ilmetä monissa eri muodoissa toisen puheen tai tekstin korjaamisesta yliopistotason kielenkäyttöoppaisiin ja kielipoliittisiin linjauksiin.

Hankkeessa tutkitaan paikallisia kielen säätelyn käytänteitä niin eri käyttöyhteyksissä kuin kielenkäytön lajeissa. Tutkimuskohteita ovat muun muassa tutkimuskirjoittaminen, yliopistoviestintä sekä kielen käyttö yliopistohallinnossa. Hankkeessa tarkastellaan institutionaalisia säätelymekanismeja, kuten kielenkäytön oppaita ja ohjeistuksia, virallisia kieliperiaatteita, kielitaitovaatimuksia sekä yliopistohenkilökunnan käytettävissä olevia kielipalveluita.

Tutkimushanke on Koneen Säätiön rahoittama ja kuuluu Helsingin yliopiston Kielten osaston alaisuuteen.

Löydät tutkimushankkeen tietosuojaselosteen englanniksi ja suomeksi tästä:Mikäli sinulla on kysyttävää tutkimushankkeesta, ota meihin yhteyttä sähköpostilla:

Anna Solin: anna.solin@helsinki.fi

Niina Hynninen: niina.hynninen@helsinki.fi

Hanna-Mari Pienimäki: hanna-mari.pienimaki@helsinki.fi

Työhuoneemme sijaitsevat keskustakampuksella Metsätalossa. Osoitteemme on:

Kielten osasto

PL 24 (Unioninkatu 40)

00014 Helsingin yliopisto