Julkaisut

LaRA-tutkimushankkeeseen liittyviä julkaisuja.

Huomaa, että monet julkaisut löytyvät Helsingin yliopiston HELDA-julkaisutietokannasta. Mikäli et kuitenkaan löydä julkaisua, ota meihin yhteyttä.

2022

Hynninen, Niina (2022) Opening up the peer review process: Evaluation and alignment in research paper trajectories. Journal of English for Research Publication Purposes 3 (1): 29–51. Special issue on “The dynamics of academic knowledge production: Text histories and text trajectories”, ed. by T. Lillis & M. J. Curry. DOI.

Li, Xiaoyi (2022) Exploring Linguistic Landscape in a Multilingual Finnish University. Master's thesis, Master's Programme in English Studies. Available online here.

Solin, Anna (2022) Määräyspatteristo vai krumeluuriteksti - kielipoliittiset dokumentit yliopistojen hallintohenkilöstön näkökulmasta. In Seppälä, T., S. Lesonen, P. Iikkanen & S D'hondt (eds), Kieli, muutos ja yhteiskunta - Language, Change and Society. AFinLAn vuosikirja / AFinLA Yearbook 2022. Suomen soveltavan kielitieteen yhdistyksen julkaistuja n:o 79. Jyväskylä. 288-306. Available online here.

Solin, Anna (2022) Rinnakkaiskielisyys hallintohenkilöstön työssä – kielen valinta ja kieliversioinnin käytännöt. Kieli, koulutus ja yhteiskunta 13(5). Available online here.

2021

Erkkilä, Anni-Kreetta (2021) Investigating Revision Negotiation in L2 Writing Clinic Sessions: A Qualitative Analysis of Teacher-Student Discourse. Master's thesis, Master's Programme in English Studies, University of Helsinki.

Hynninen, Niina (2021) Polycentricity and scaling in analysing textual trajectories of writing for publication. In: Laura-Mihaela Muresan & Concepción Orna-Montesinos (eds) Academic Literacy Development: Perspectives on Multilingual Scholars' Approaches to Writing. Palgrave Macmillan. pp. 19–37. DOI: 10.1007/978-3-030-62877-2.

Pienimäki, H-M. (2021). Language professionals as regulators of academic discourse [unpublished doctoral dissertation]. Helsingin yliopisto. Available online here.

2020

Hipsi, Riku (2020) English Use in the University of Helsinki: Perspectives of International Students. Master's thesis, Master's Programme in English Studies, University of Helsinki. Available online here.

Hynninen, Niina (2020 / ahead of print) Moments and mechanisms of intervention along textual trajectories: Norm negotiations in English-medium research writing. Text & Talk. DOI.

Hynninen, Niina & Kaufhold, Kathrin (2020) The value of academics’ research-related online writing. Apples – Journal of Applied Language Studies, 14(1), 47–64. Open access.

Hynninen, Niina & Kuteeva, Maria (2020) Researchers’ language practices concerning knowledge production and dissemination: Discourses of mono- and multilingualism. In: Maria Kuteeva, Kathrin Kaufhold & Niina Hynninen (eds) Language Perceptions and Practices in Multilingual Universities. Palgrave Macmillan. 323–350. DOI.

Kuteeva, Maria, Kaufhold, Kathrin & Hynninen, Niina (2020) Language perceptions and practices in multilingual universities: Introduction. In: Maria Kuteeva, Kathrin Kaufhold & Niina Hynninen (eds) Language Perceptions and Practices in Multilingual Universities. Palgrave Macmillan. 1–24. DOI.

Kuteeva, Maria, Kaufhold, Kathrin & Hynninen, Niina (eds) (2020) Language Perceptions and Practices in Multilingual Universities. Palgrave Macmillan. DOI.

Norta, Julia (2020) The Writing Conference as a Medium for Teaching Academic Writing in English: Revising Cohesion with L2 Master’s Students. Master's thesis, Master's Programme in English Studies, University of Helsinki. Available online here.

Nyholm, Aleksandra (2020) "Must Have Sufficient Skills". Understanding the English Requirements of International Master’s Programs at Finnish Universities. Master's thesis, Master's Programme in English Studies, University of Helsinki. Available online here.

Pienimäki, H-M. (2020). Kieliasiantuntijat osana vieraskielistä tiedejulkaisua. Vastuullinen tiede. Open access.

Solin, Anna & Pienimäki, Hanna-Mari (2020) Monikielisen viestinnän haasteet kansainvälisessä yliopistossa. Kieli, koulutus & yhteiskunta 11(2). Open access.

2018

Hynninen, Niina (2018) Exploring regimes of academic writing: Introduction to the special issue. Language and Education, 32 (6): 471–476. DOI. Special issue on Regimes of Academic Writing, edited by Niina Hynninen.

Hynninen, Niina (2018) Impact of digital tools on the research writing process: A case study of collaborative writing in computer science. Discourse, Context and Media, 24, 16–23. DOI. Special issue on Digital academic discourse, ed. by Maria Kuteeva and Anna Mauranen.

Solin, Anna (2018) Writing in the context of unstable norms: Teaching portfolios as a genre of academic recruitment. International Journal of Applied Linguistics, 28 (3): 424–437. DOI.

Solin, Anna & Hynninen, Niina (2018) Regulating the language of research writing: Disciplinary and institutional mechanisms. Language and Education, 32 (6): 494–510. DOI. Special issue on Regimes of Academic Writing, ed. by Niina Hynninen.

2017

Hynninen, Niina & Kuteeva, Maria (2017) “Good” and “acceptable” English in L2 research writing: Ideals and realities in history and computer science. Journal of English for Academic Purposes, 30, 53–65. DOI.

Hynninen, Niina & Solin, Anna (2017) Language norms in ELF. In: Jennifer Jenkins, Will Baker & Martin Dewey (eds) The Routledge Handbook of English as a Lingua Franca. London: Routledge. 267–278.

2016

Hynninen, Niina (2016) Language Regulation in English as a Lingua Franca: Focus on Academic Spoken Discourse. Berlin: De Gruyter Mouton. DOI.

Hynninen, Niina, Solin, Anna, Vaattovaara, Johanna, Tiililä, Ulla & Nordlund, Taru (2016) Kielenkäytön rajoista ja mahdollisuuksista muuttuvissa instituutioissa. [On the constraints and possibilities of language use in changing institutions] In: Anna Solin, Johanna Vaattovaara, Niina Hynninen, Ulla Tiililä & Taru Nordlund (eds) Kielenkäyttäjä muuttuvissa instituutioissa – The language user in changing institutions. AFinLAn vuosikirja 2016 [Yearbook of the Finnish Association of Applied Linguistics 2016] (Suomen soveltavan kielitieteen yhdistyksen julkaisuja 74). 5–19. Open access.

Solin, Anna, Vaattovaara, Johanna, Hynninen, Niina, Tiililä, Ulla & Nordlund, Taru (eds) (2016) Kielenkäyttäjä muuttuvissa instituutioissa – The language user in changing institutions. AFinLAn vuosikirja 2016 [Yearbook of the Finnish Association of Applied Linguistics 2016] (Suomen soveltavan kielitieteen yhdistyksen julkaisuja 74). Open access.