Työpajailua ja kehittämisaskelia

Suomen Tieteidenvälinen seura Finterdis järjesti ensimmäisen vuosittaisen juhlaluento- ja työpajatilaisuutensa, jossa toinen tarjotuista työpajoista tutustutti osallistujat Kudelman piirissä kehitettyyn generalismi-, holismi- ja holarkismikehykseen.

Lokakuun ensimmäisenä perjantaina koettiin kaksi historiallista tapahtumaa. Ensinnäkin Suomen Tieteidenvälinen seura Finterdis järjesti ensimmäisen vuosittaisen juhlaluento- ja työpajatilaisuutensa, jossa toinen tarjotuista työpajoista tutustutti osallistujat Kudelman piirissä kehitettyyn generalismi-, holismi- ja holarkismikehykseen (lyhyemmin GHH-kehykseen). Toiseksi tilaisuus oli ensimmäinen kerta, kun GHH-kehystä sovellettiin työpajan muodossa.

GHH-kehystä on aikaisemmin käytetty menestyksekkäästi opettajien täydennyskoulutuksessa ja opinnäytetöiden ohjauksen apuvälineenä. Se soveltuu kompleksisten kokonaisuuksien ja käsitejärjestelmien hahmottamiseen ja jäsentämiseen. Työpajassa paitsi esittelimme kehystä kiinnostuneille tieteidenvälisille tutkijoille, myös haimme ideoita sen työpajakäytön jatkokehittämiseen.

Annoimme työpajan osallistujille tehtäväksi hahmottaa ihmisen luontosuhteen osa-alueita ja niiden suhteita toisiinsa. Tehtävä oli puolentoista tunnin työpajassa kunnianhimoinen. Hyvä havainto tulevia työpajoja ajatellen olikin, että GHH-kehys sopii ehkä ennen kaikkea sellaisten aiheiden ja sisältöjen jäsentelyyn, jossa kehyksen käyttäjä on itse kokenut ongelmia tai jotka liittyvät hänen omaan alaansa. Luontosuhdetta ei tässä yhteydessä ajateltu välttämättä ongelmallisena, eikä se ollut kaikille osallistujille kovin läheinen aihe. Toisaalta jokaisella osallistujalla oli kuitenkin näkemyksiä siitä.

Olemme iloisia vilkkaasta keskustelusta ja saamastamme rakentavasta palautteesta. Ilahduimme siitä, että osallistujat jäivät vapaaehtoisesti keskustelemaan puoleksi tunniksi työpajalle varatun ajan päättymisen jälkeen - vieläpä perjantai-iltapäivänä! Me järjestäjät jatkamme innolla työskentelytapojen ja kysymyksenasettelujen kehittelyä. Seuraavan kerran työpajaan pääsee kansainvälinen yleisö Amsterdamissa Association for Interdisciplinary Studies -konferenssissa lokakuun lopulla.