KUDELMA – KOKONAISVALTAISEN JA KESTÄVÄN SYSTEEMISEN MUUTOKSEN VERKOSTO on tutkijoista ja opiskelijoista koostuva, vuonna 2014 perustettu tutkimus- ja oppimisryhmä, joka toimii Helsingin yliopiston bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan Ekosysteemit ja ympäristö -tutkimusohjelmassa. Tällä hetkellä verkostoon kuuluu noin 60 jäsentä. Kudelmaa luotsaa noin kymmenhenkinen, toimintatavaltaan avoin johtoryhmä, vetäjänään yliopistonlehtori Risto Willamo, jolta saa myös lisätietoa (risto.willamo at helsinki.fi). Opintopisteiden suorittaminen Kudelmassa edellyttää kurssin "Tieteidenväliset lähestymistavat ympäristökysymyksissä" (ENV-365) sisältöjen hallitsemista (ks. Oppiminen → Kurssit).