HUMUS-tutkimushankkeelle kolmivuotinen rahoitus

Kudelma-verkoston HUMUS - Terveydenhuolto rakentamassa kestävää tulevaisuutta -tutkimushankkeelle myönnettiin Maj ja Tor Nesslingin säätiön erikoishaussa kolmivuotinen rahoitus.

Kestävyystieteilijä, LT, LuK Jaana Laisin vetämässä hankkeessa tutkijat selvittävät, millaisia muutoksia terveydenhuollon perusoletuksissa, ihmiskuvassa, toimintamalleissa ja työnkuvassa pitää tapahtua ekologisen kriisin ratkaisemiseksi. Lisäksi hankkeessa tutkitaan, millaisia uusia tietoja ja taitoja terveydenhuollossa tarvitaan jotta muutokset saadaan aikaan. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on kehittää Kokonaisvaltaisen kestävän hyvinvoinnin malli, joka tunnustaa ihmisen osana luonnon kokonaisuutta, ja perustuu sille, että ihmisen hyvinvointi kumpuaa monimuotoisista, elinvoimaisista ekosysteemeistä.

Hanke avaa uuden poikkitieteellisen tutkimusyhteistyön ympäristö- ja kestävyystieteen sekä lääketieteen välille. Hankkeessa mukana ovat Kudelma-verkoston väitöskirjatutkijat FM Leena Helenius ja FM Charlotta Holmström sekä MMT, yliopistonlehtori Risto Willamo ja Ilmastolääkärit -verkostosta LL Hanna Rintala, LL Mikaela Grotenfelt-Enegren ja LT, dos. Kristiina Patja.

Lisätietoa rahoituksesta Nesslingin sivuilta.