Kurssit

Kudelmassa on vaikea toimia ilman, että hallitsee tiettyjä kokonaisvaltaisen ajattelun peruskäsitteitä ja -teorioita.

Tämän vuoksi suosittelemme voimakkaasti, että kaikki toiminnasta kiinnostuneet kävisivät heti Kudelma-uransa alussa ympäristötieteiden kandidaattiohjelmaan kuuluvan kurssin "Tieteidenväliset lähestymistavat ympäristökysymyksissä" (ENV-365) tai vähintään hankkisivat kurssisisältöön liittyvät tiedot itselleen.Itse Kudelmassa toimimisesta voi saada ympäristömuutoksen ja globaalin kestävyyden maisteriohjelman opetukseen liittyvän 5 opintopisteen laajuisen kurssisuorituksen nimellä "Vertaisoppiminen ja tutkimusryhmätoiminta" (ECGS-156).

ENV-365: Kudelmassa toimimisen perusta

Kurssiin ENV-365 Tieteidenväliset lähestymistavat ympäristökysymyksissä (5 op) on koottu niitä asioita, jotka muodostavat Kudelmassa toimimisen pohjan. Kurssilla kuvataan ympäristö- ja muiden kestävyyskysymysten kompleksisuutta ja erilaisten tieteidenvälisten ja muulla tavoin kokonaisvaltaisten lähestymistapojen mahdollisuuksia tämän kompleksisuuden ymmärtämisessä ja ongelmien ratkaisemisessa. Opetusta havainnollistetaan läpi kurssin runsailla, erityyppisillä ja eri tieteenaloihin liittyvillä käytännön esimerkeillä. Kurssi kuuluu ympäristötieteiden kandidaattiohjelman opetusohjelmaan ja on osa Ympäristömuutoksen ja -politiikan moduulia. Se on tarkoitettu kaikille asiasta kiinnostuneille, mitään ennakkovaatimuksia ei ole. Kurssi on pedagogisista syistä kolmen periodin mittainen (2.-4. periodit). Suoritustapa on monipuolinen sisältäen mm. oppimispäiväkirjoja, esseitä, ennakkotehtäviä jne.

Lisätietoja vastuuopettajalta sekä kurssin kuvaussivuilta sekä weboodista ja moodlesta.

Yliopistonlehtori Risto Willamo, risto.willamo at helsinki.fi

 

ECGS-156: Kudelmassa toimimiseen liittyvä kurssisuoritus

Ympäristömuutoksen ja globaalin kestävyyden maisteriohjelman (ECGS) opetukseen liittyy opintojakso ECGS-156 Vertaisoppiminen ja tutkimusryhmätoiminta, joka on laajuudeltaan 5 op. Opiskelija voi suorittaa sen Kudelmassa osallistumalla 5 op:n eli 135 työtunnin edestä verkoston toimintaan. Suoritusmerkinnän saadakseen hän tekee kokoavan oppimispäiväkirjan ja esittää 135 työtuntia kattavan tuntikirjanpidon. Kaikenlainen toiminta on yhtä arvokasta, esim. johtoryhmän toimintaan osallistuminen, vertaistuen antaminen opinnäytetöiden tekijöille, tieteellisten artikkeleiden kirjoittaminen, keskusteluihin osallistuminen, muiden CV- tms. tärkeiden tekstien kehittäminen, tapahtumien järjestäminen, muiden järjestämiin tilaisuuksiin osallistuminen tai erilasen, oppimista tukevan sisällön tuottaminen. Suoraan opinnäytetöiden tekemiseen käytettyjä tai muita toisilla opintopisteillä korvattavia työtunteja ei luonnollisesti voi laskea mukaan tähän opintosuoritukseen.

Lisätietoja yliopistonlehtori Risto Willamolta, risto.willamo at helsinki.fi