Yhteistyö

Tällä sivulla esitellään tärkeimpiä yhteistyötahojamme ja -hankkeitamme.

HUMUS-hanke

Poikkitieteellisessä ympäristö-, kestävyys- ja lääketiedettä yhdistävässä HUMUS-hankkeessa tarkastellaan terveydenhuollon mahdollisuuksia osallistua planeetan ekologisen kriisin ratkaisuihin ihmisen terveyden ja ympäristön yhteyksien rajapinnassa. Hanketta rahoittaa Maj ja Tor Nesslingin säätiö.

Transformer 2030 - Fingo ry

Tärkeä yhteistyöhankkeemme tällä hetkellä on Transformer 2030 – opettajat kestävän kehityksen muutosagentteina -hanke (2018-2019). Sen tavoitteena on edistää varhaiskasvatuksen, peruskoulujen, lukioiden ja vapaan sivistystyön kasvattajien sisällöllistä ja pedagogista osaamista Agenda 2030:n tavoitteista ja globaalikasvatuksesta. Opetushallituksen rahoittamaa hanketta koordinoi globaalin oikeudenmukaisuuden ja kestävän kehityksen katto- ja yhteistyöjärjestö Fingo ry. Kudelmalla ja kehittämällämme GHH-kehyksellä on keskeinen rooli koulutuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa. Kudelmaa edustavat hankkeessa Leena Helenius ja Charlotta Holmström.

Fidea-verkosto

Tieteidenvälistä ympäristötutkimusta tekevä FIDEA-verkosto (Frameworks for Interdisciplinary Environmental Analysis) on tavallaan Kudelman edeltäjä tai isosisko, myöskin Helsingin yliopiston ympäristötieteiden opiskelijoiden piiristä alkunsa saanut tutkimusryhmä. Sen jäsenet ovat opiskelleet samoja aineita kuin kudelmalaiset, mutta 10-20 vuotta aiemmin, ja verkostoituneet hyvin samantapaisesti kuin me. Kiitämme Fideaa voimaannuttavasta esimerkistä ja monenlaisesta ohjauksesta ja muusta tuesta. Kudelmasta Risto Willamo on ollut mukana Fideassa alusta asti ja myös Liisa Haapanen ja Leena Helenius ovat Fidean jäseniä.

One Health Finland ry

Toimimme myös yhteistyössä One Health Finlandin kanssa tavoitteenamme mm. edistää kokonaisvaltaisen ajattelutavan viemistä tiedeviestintään ja GHH-kehyksen käyttöä tutkijakoulutuksessa.

FINTERDIS - Suomen Tieteidenvälinen Seura ry

Syksyllä 2018 perustettiin Finterdis – Suomen tieteidenvälinen seura, jonka perustajajäsenistöön useampi kudelmalainenkin kuuluu. Finterdisin ja Kudelman tavoitteissa on paljon samaa: etenkin nuorten, tieteidenvälisesti suuntautuneiden ihmisten voimien yhdistäminen. Finterdis hakee vielä muotoaan, mutta Kudelma on innokkaana mukana sitä rakentamassa. Meistä Essi Huotari on Finterdisin hallituksen sihteeri ja monet ovat perustajajäseniä.

Helsingin yliopiston Opettajien akatemia

Helsingin yliopiston Opettajien akatemiassa toimii Kudelman Risto Willamon johdolla tieteidenvälisten opinnäytetöiden arviointiperiaatteita ja -kriteereitä kehittävä työryhmä. Voimakkaan tieteidenvälisten opinnäytetöiden arviointi on hyvin haastavaa edelleen melko osavaltaisesti rakentuneessa yliopistossa, ja siksi näemme Kudelmassa tämän ryhmän työn tärkeänä.