Jäsenet

Koiratutkimuksen Neuropet-tutkimusryhmän jäsenet
Tarja Pääkkönen

Tarja Pääkkönen Ryhmänjohtaja, ELT, DiplECVN, (julkaisut nimellä TS Jokinen)

Tarja toimii vertailevan sairauksien tutkimuksen apulaisprofessorina ja on myös Yliopistollisen eläinsairaalan neurologian erikoisklinikan vastaava eläinlääkäri. Hän on suorittanut eurooppalaisen eläinneurologian erikoistumistutkinnon. Tarja tutki vuonna 2016 valmistuneessa väitöskirjatyössään  "Benign Familial Juvenile Epilepsy in Lagotto Romagnolo Dogs" koirien itsestään rajoittuvaa pentuiän epilepsiaa. Hänen käynnissä olevat tutkimuksensa keskittyvät epilepsiaan sekä muihin koirien perinnöllisiin neurologisiin sairauksiin. Tutkimustyön lisäksi Tarja hoitaa neurologisia potilaita neurologian poliklinikalla Yliopistollisessa eläinsairaalassa. Tarja on kansainvälisen eläinlääketieteellisen epilepsiatyöryhmän, IVETF (International Veterinary Epilepsy Task Force) jäsen (www.ivetf.org).

Anna-Mariam Kiviranta

Anna-Mariam Kiviranta, ELL, Dipl ECVN 

Anna-Mariam työskentelee neurologian kliinisenä opettajana Eläinlääketieteellisen tiedekunnan hevos- ja pieneläinlääketieteen osastolla. Hän on suorittanut eurooppalaisen eläinneurologian erikoistumistutkinnon. Hänen väitöskirjaprojektinsa Chihuahua -rodun kallokaularankaliitoksen muutoksista ja syringomyeliasta on loppusuoralla. Anna-Mariam jatkaa aiheen parissa ja tutkii kallonaukileiden syntyä ja sen yhteyttä muihin muutoksiin kallon kehityksessä. Lisäksi Anna-Mariam osallistuu ryhmämme epilepsiatutkimusprojekteihin.

Anna-Mariam Kivirannan yhteystiedot ja tutkimusportaali

Jenni Karttunen

Jenni Karttunen, FT

Jenni on yliopistotutkijana ryhmässämme ja vastaa epilepsiatutkimusprojektissamme solunulkoisten vesikkeleiden eristämisestä erilaisista näytemateriaaleista sekä vesikkeleiden sisällön jatkotutkimuksista. Hän väitteli solu- ja molekyylibiologian alalta Jyväskylän yliopistosta vuonna 2014. Sen jälkeen hän on toiminut tutkijatohtorina AIV Instituutissa Itä-Suomen yliopistossa ja Eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa Cambridgen yliopistossa Iso-Britanniassa. Jennillä on laaja osaaminen solunulkoisten vesikkeleiden tutkimuksessa käytettävistä laboratoriomenetelmistä ja hän on aiemmissa projekteissa tutkinut vesikkeleiden hyödyntämistä aivovamman ja koirien virtsarakkosyövän diagnosoinnissa.

Petra Kangas

Petra Kangas, FM

Petra aloitti ryhmässämme tohtorikoulutettavana vuoden 2021 alussa BioEpiCa -tutkimusprojektissa. Koulutukseltaan Petra on kotieläinten ravitsemustieteen maisteri. Hän selvittää väitöskirjatyössään epilepsian etenemisen ja hoitovasteen biomarkkereita.

Elina Rautala

Elina Rautala, ELL

Elina työskentelee sairaalaeläinlääkärinä Yliopistollisen eläinsairaalan diagnostisen kuvantamisen yksikössä. Elinan väitöskirjatutkimuksessa selvitetään pysyvien kallonaukileiden syntymekanismeja ja kyseessä on Neuropet –tutkimusryhmän ja eläinlääketieteellisen tiedekunnan diagnostisen kuvantamisen oppiaineen yhteistyöprojekti.

Vilma Reunanen

Vilma Reunanen, ELL

Vilma työskentelee diagnostisen kuvantamisen kliinisenä opettajana Eläinlääketieteellisen tiedekunnan hevos- ja pieneläinlääketieteen osastolla. Vilma toimii Suomen Kennelliiton luuston seulontaröntgenkuvien lausujana ja on erityisen kiinnostunut koirien perinnöllisistä luustosairauksista. Hänen väitöskirjatutkimuksensa käsittelee koirien selkärankapoikkeavuuksien ja välilevyrappeutumisen diagnostista kuvantamista ja on Neuropet –tutkimusryhmän ja eläinlääketieteellisen tiedekunnan diagnostisen kuvantamisen oppiaineen yhteistyöprojekti.

Vilma Reunasen yhteystiedot ja tutkimusprofiili