Tutkijat, kouluttajat ja väitöskirjatutkijat
KAJOn tutkijat ja kouluttajat työskentelevät pääasiassa eri yksiköissä Helsingin yliopistolla.

Tutkimus- ja koulutusryhmää johtaa professori Arto Kallioniemi, Helsingin yliopiston kasvatustieteellisestä tiedekunnasta. Teemme lisäksi yhteistyötä Tampereen yliopiston, Aalto-yliopiston, Jyväskylän yliopiston Koulutusjohtamisen instituutin, Åbo Akademin sekä Lapin yliopiston kanssa. Tutustu KAJOn tutkijoihin ja kouluttajiin täällä.

Raisa Ahtiainen

Dosentti, yliopistonlehtori, KT, Koulutuksen arviointikeskus HEA, kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

educational change, educational reforms, special education, educational development, leadership

Tutkimusinteressit ja lisätietoa Tutkimusportaalissa

Elina Fonsén

Dosentti, Yliopistonlehtori, KT, kasvatustieteiden osasto, kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

varhaiskasvatus, pedagoginen johtajuus, laatu, kasvatus- ja opetusalan johtaminen, varhaiskasvatuksen opettajan työ, johtajuus, johtaminen, organisaatioiden kehittäminen

Tutkimusinteressit ja lisätietoa Tutkimusportaalissa

Kirsi-Marja Heikkinen

Varhaiskasvatuksen opettaja, KM, väitöskirjatutkija

Tutkimusintresseinä varhaiskasvatuksen johtajuus, johtajan identiteetin rakentuminen sekä valtakysymykset varhaiskasvatuksen johtajuuden kontekstissa .

Lauri Heikonen

Tutkijatohtori, KT, Koulutuksen arviointikeskus HEA, kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

Teacher learning, teacher agency, early career teachers, teacher education, leadership

Tutkimusinteressit ja lisätietoa Tutkimusportaalissa.

Risto Hotulainen

Professori, Koulutuksen arviointikeskus HEAn johtaja, kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

Koulun, kasvatuksen, yhteiskunnan ja kulttuurin tohtoriohjelma - Ohjaaja tohtoriohjelmassa

Tutkimusinteressit ja lisätietoa Tutkimusportaalissa.

Anita Jantunen

TM, MBA (Educational Leadership)
Väitöskirjatutkija

Tutkimuksen aiheena on moninaisen kouluyhteisön johtaminen suomalaisen perusopetuksen kontekstissa. 

Tutkimusintressit ja lisätietoa Tutkimusportaalissa.

 

Arto Kallioniemi

Professori, Hu­man­it­ies and So­cial Sci­ences Edu­ca­tion, kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

Koulun, kasvatuksen, yhteiskunnan ja kulttuurin tohtoriohjelma - Ohjaaja tohtoriohjelmassa

uskonnon didaktiikka, monikulttuurisuuskasvatus

Tutkimusinteressit ja lisätietoa Tutkimusportaalissa

Tiina Lindfors

KM, luokanopettaja
Väitöskirjatutkija

Tutkimuksen aiheena on opettajien osaamisen kehittämisen johtaminen koulutusjärjestelmän eri tasoilla opetussuunnitelmauudistuksen kontekstissa.

Tapio Lahtero

Johtava rehtori, KT, Dosentti, kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

opetustoimen johtaminen

Tutkimusinteressit ja lisätietoa Tutkimusportaalissa

Jenny Niu

Post doc, kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

school leadership, management

Tutkimusintressit ja ja lisätietoa Tutkimusportaalissa

Aija Rinkinen

Asiantuntija Aija Rinkinen, KT, Education Consultant, Maailmanpankki

(Opetusneuvos, opetus- ja kulttuuriministeriö, virkavapaalla)

koulutuksen laatu ja kehittäminen, opetus- ja sivistystoimen hallinto ja johtaminen, koulutuksen ohjausjärjestelmä yleissivistävässä koulutuksessa, perusopetus 

Mari Simola

Väitöskirjatutkija, KTM, kasvatustieteiden osasto, Helsingin yliopisto

hallinnan tutkimus, kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät, organisaatiotutkimus, johtaminen, affectivity, emotions

Tutkimusinteressit ja lisätietoa Tutkimusportaalissa.

Tiina Poutanen

Tiina Poutanen
Erityisopettaja, KM
Väitöskirjatutkija (OTO)

Tutkimuksen aiheena on perusopetuksen jaettu johtajuus ja laajan pedagogisen johtamisen käytänteet opettajan ammatillisen toimijuuden näkökulmasta.

Pia Kola-Torvinen

Opetusneuvos
Väitöskirjatutkija (OTO)

Tutkimuksen aiheena on uudistusprosessin johtaminen peruskoulujärjestelmän eri tasoilla: muuttuvan toimintaympäristön vaikutukset johtamiseen ja johtamisosaamiseen.

Tiina Kantomaa

Erityisluokanopettaja, KM
Väitöskirjatutkija (OTO)

Tutkimuksen aiheena on opettajien ammatillisen kehittymisen tukeminen.