Opettajan minäpystyys vaikuttaa luokan työrauhaan - tuore tutkimus Helsinki SEN-tutkimusyhteisön Olli-Pekka Maliselta

Olli-Pekka Malinen Helsingin erityispedagogiikan tutkimusyhteisöstä julkaisi artikkelin opettajien minäpystyvyydestä.

Olli-Pekka Malinen Helsingin erityispedagogiikan tutkimusyhteisöstä julkaisi 31.5.2024 yhdessä kanssakirjoittajien Vesa Närhi (Jyväskylän yliopisto), Hannu Savolainen (Itä-Suomen yliopisto) kanssa tutkimusartikkelin "The effect of teacher self-efficacy in behavior management on classroom behavioural climate: a longitudinal multilevel cross-lagged analysis" Educational Psychology -lehdessä. 

Tutkimuksessa tarkasteltiin opettajan minäpystyvyyden ja luokan työrauhan välistä suhdetta 1110 oppilaan ja 75 luokanopettajan kyselyaineistolla. Jos pitkään on oletettu, että opettajan minäpystyvyys, jolla tarkoitetaan opettajien uskomuksia kyvystään suoriutua hyvin opetukseen liittyvistä tehtävistä, vaikuttaa oppilaiden käyttäytymiseen koululuokassa. Tämän oletuksen tueksi on kuitenkin ollut vain vähän empiiristä tutkimusnäyttöä. Malisen Närhen ja Savolaisen äskettäin julkaistu artikkeli on yksi ensimmäisistä tutkimuksista, joka osoittaa empiirisen aineiston avulla, että opettajan minäpystyvyys ja luokan työrauha näyttävät todellakin olevan yhteydessä keskenään.

 

Artikkelin viitetiedot:

Malinen, O. P., Närhi, V., & Savolainen, H. (2024). The effect of teacher self-efficacy in behaviour management on classroom behavioural climate: a longitudinal multilevel cross-lagged analysis. Educational Psychology, 1–21. https://doi.org/10.1080/01443410.2024.2359672