Mistä lisääntynyt ADHD:n diagnosointi kertoo? Yliopistonlehtori Juho Honkasilta MTV3:n Uutisaamussa ja YLE:n podcastissa

Tutkimusyhteisömme jäsen, yliopistonlehtori Juho Honkasilta vieraili syksyllä 2022 MTV3:n Uutisaamussa sekä YLE:n Asta Leppä ja Surujen Suomi - podcastissa.

Honkasilta tiivistää vierailujen sisältöä seuraavasti:

"Sekä Ylen podcastissa että MTV3:n uutisaamussa keskustelen siitä, kuinka ADHD psykiatrian diagnostisena kategoriana ei kerro pelkästään diagnosoinnin kohteina olevien yksilöiden kokemista arjen haasteista, vaan myös yhteiskuntamme ja kulttuurimme tavoista reagoida yksilöihin haasteineen nimeämällä heidän kokemiaan haasteita toimintakyvyssä ja arjessa häiriöksi. Teen eron käyttäytymisen ja toimintakyvyn sekä niiden oireiksi ja häiriöksi nimeämisen välillä, ja keskityn pohtimaan syitä ja seurauksia tämän nimeämisen teon taustalla. Yhtäältä diagnostisen kategorian määrittämät rajat ns. ”normaalin – kyvykkään ja tuotteliaan – yksilön” ja ”poikkeavan – oirehtivan ja tuottamattoman – yksilön” välillä ovat lähtökohtaisesti normatiiviset ja arvolatautuneet, jolloin diagnostinen kategoria selitysmalleineen tuottaa toiseutta, ”poikkeavia” ja ”häiriöisiä” yksilöitä. Toisaalta, diagnostiset selitysmallit sekä diagnoosin saaminen mahdollistaa sekä erilaisia kohdennettuja tuen keinoja toimintakyvyn edistämiseksi että itsen ja toisten empaattisen kohtaamisen ja voimaantumisen. Keskityn siis siihen, miten ADHD diagnostisena kategoriana ilmentää aikaamme pohtimalla, miten diagnoosi toimii arjessamme niin institutionaalisella, sosiaalisella kuin yksilöllisellä tasolla."

Sekä Uutisaamun vierailu että podcast-jakso ovat vapaasti katsottavissa ja kuunneltavissa alla olevista linkeistä.