Apulaisprofessori Athanasios Koutsoklenis vieraili Helsingin erityispedagogiikan tutkimusyhteisön vetäytymispäivässä

Helsingin erityispedagogiikan tutkimusyhteisö sai viime perjantaina kansainvälisen vieraan Kreikasta. Mitä opimme päivän aikana kreikkalaisesta koulutusjärjestelmästä ja tutkimusperustaisesta näytöstä?

Tutkimusyhteisömme vietti viime perjantaina (20.10.2023) yhteistä vetäytymispäivää, jonne vieraaksemme saapui apulaisprofessori Athanasios Koutsoklenis Kreikasta. Koutsoklenis oli Suomessa kollegansa ja yhteisömme jäsenen, yliopistonlehtori Juho Honkasillan kutsumana. Apulaisprofessori Koutsoklenis esitteli päivän alkajaisiksi kreikkalaista erityisopetuksen järjestelmää. Kreikkalaisessa erityisopetusjärjestelmässä korostuu voimakkaasti yksilöllinen tuki, jolloin yksi tuen tarpeessa oleva lapsi saa tukea yhdeltä opettajalta sen sijaan, että opettajat suunnittelisivat ja toteuttaisivat opetusta yhteisopettajuuden keinoin. Kreikassa koulutusjärjestelmä on myös nivoutunut tiiviisti yhteen uskonnon kanssa, joka näkyy esimerkiksi koulupäivän aikana yhteisinä rukoushetkinä.

Vetäytymispäivä jatkui tutkimusyhteisömme jäsenten, Joseph Gagnonin sekä Piia Ruudun esityksillä. Professori Gagnon esitteli tuoreita tutkimustuloksia suomalaisaineistosta, joka käsitteli yläkouluopettajien käyttämiä keinoja ehkäistä ja puuttua käyttäytymisen haasteisiin. Tutkimuksessaan Gagnon kollegoineen pyrki selvittämään, minkälaisia tuen muotoja opettajat toteuttavat mutta myös, minkälaisten tuen muotojen toteuttamisen he kokevat velvollisuuksikseen. Vieraileva tutkija Ruutu jatkoi aihetta esittelemällä aineistoa ja tuloksiaan koskien psyykkisesti oireilevien nuorten kouluakäymättömyyttä. Erityisen kiinnostavaa Ruudun tutkimuksessa oli se, miten nuorten kouluakäymättömyys voi näyttäytyä nuorten elämässä hyvin erilaisin tavoin. Toiset nuoret saattavat koulun lisäksi olla osallistumatta esimerkiksi harrastuksiin ja vertaistoimintaan kun taas toisilla nuorilla vertaiset saattavat toimia niin koulunkäynnin kuin -käymättömyydenkin edistäjänä. 

Iltapäivä huipentui ystävällismieliseen väittelyyn, jossa vieraamme Athanasios Koutsoklenis ja Professori Pirjo Aunio pitivät avauspuheenvuoronsa näkökulmistaan tutkimusperustaiseen näyttöön kasvatustieteiden alalla. Väittelyn keskiössä oli erityisesti keskustelu siitä, mihin erilaiset luokittelut (esim. keskittymisen haasteet) määritelmät perustuvat ja ovatko tällaiset määritelmät tarpeellisia. Lisäksi yhdeksi teemaksi väittelyssä nousi sen tärkeys, että koulumaailmassa käytetyt harjoitusohjelmat ovat sekä teoreettisesti perusteltuja mutta myös empiiriseen tutkimusnäyttöön perustuvia. 

Monien tutkimusyhteisömme jäsenten mielestä vetäytymispäivät edistävät toimintaamme usealla eri tavalla: Saamme oppia kansainvälisiltä vierailta, keskittyä yhden päivän ajan asioiden tarkasteluun uusista ja inspiroivista näkökulmista sekä uusien yhteistyömahdollisuuksien löytämiseen. Tämän syksyinen vetäytymispäivä ei ollut poikkeus!