Eläinsuojelu ja vapaaehtoiset ohjelmat

Eläinsuojelulainsäädännön avulla asetetaan perälauta, jota huonommin eläimiä ei saa yhteiskunnassa pitää. Eläinsuojelulainsäädännön valvonnan  sekä erilaisten eläinsuojelurikkomusten tuomioiden yhdenmukaisuus on odotusarvo, mutta tapausten erilaisuus luo yhdenmukaistamiselle haasteita.

Lainsäädännön lisäksi tuotantoeläinten hyvinvointia voidaan edistää erilaisin vapaaehtoisin sitoumuksin.

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, mikä on eläinsuojelujärjestelmän vaikuttavuus vuonna 2009 tehdyn virkaeläinlääkäreitä koskevan uudistuksen jälkeen. Tähän liittyen selvitetään, mitkä ovat keskeisimmät eläinsuojelulliset epäkohdat nauta- ja sikatiloilla, miten valvontaviranomaiset puuttuvat tiloilla esiintyviin epäkohtiin ja millainen vaikutus viranomaisen toiminnalla on ollut epäkohtien korjaamiseen. Lisäksi arvioidaan, toteutuuko hyvä hallintomenettely eläinsuojeluvalvonnassa.

Tutkimuksella saadaan valvontaviranomaisia, -kohteita ja hallintoa palvelevaa tietoa. 

Yhteystiedot:
tohtorikoulutettava Sofia Väärikkälä
 sofia.vaarikkala@helsinki.fi
TUHAT - tietokanta

lehtori Mari Nevas
mari.nevas@helsinki.fi
TUHAT-tietokanta

Selvitämme mitkä tekijät vaikuttavat eläinsuojeluprosesseihin ja eläinsuojelurikoksista annettuihin tuomioihin. 

Yhteystiedot:
tohtorikoulutettava Terhi Jääskeläinen (hoitovapaalla)

Yhteystiedot
tohtorikoulutettava Essi Wallenius
esmwallenius@gmail.com

 

Yhteystiedot:

tohtorikoulutettava Elli Valtonen

dosentti Laura Hänninen
laura.hanninen@helsinki.fi