Eläinsuojelu ja vapaaehtoiset ohjelmat

Eläinsuojelulainsäädännön avulla asetetaan perälauta, jota huonommin eläimiä ei saa yhteiskunnassa pitää.

Eläinsuojelulainsäädännön valvonnan sekä erilaisten eläinsuojelurikkomusten tuomioiden yhdenmukaisuus on odotusarvo, mutta tapausten erilaisuus luo yhdenmukaistamiselle haasteita.

Lainsäädännön lisäksi tuotantoeläinten hyvinvointia voidaan edistää erilaisin vapaaehtoisin sitoumuksin.

Eläinsuojeluongelmat suomalaisilla nauta- ja sikatiloilla ja eläinsuojeluvalvonnan vaikuttavuus

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, mikä on eläinsuojelujärjestelmän vaikuttavuus vuonna 2009 tehdyn virkaeläinlääkäreitä koskevan uudistuksen jälkeen. Tähän liittyen selvitetään, mitkä ovat keskeisimmät eläinsuojelulliset epäkohdat nauta- ja sikatiloilla, miten valvontaviranomaiset puuttuvat tiloilla esiintyviin epäkohtiin ja millainen vaikutus viranomaisen toiminnalla on ollut epäkohtien korjaamiseen. Lisäksi arvioidaan, toteutuuko hyvä hallintomenettely eläinsuojeluvalvonnassa.

Tutkimuksella saadaan valvontaviranomaisia, -kohteita ja hallintoa palvelevaa tietoa. 

Yhteystiedot:

tohtorikoulutettava Sofia Väärikkälä

 sofia.vaarikkala@helsinki.fi

TUHAT - tietokantalehtori Mari Nevas

mari.nevas@helsinki.fi

TUHAT-tietokanta

Eläimen kärsimyksen arviointi eläinsuojelurikostuomioissa

Selvitämme mitkä tekijät vaikuttavat eläinsuojeluprosesseihin ja eläinsuojelurikoksista annettuihin tuomioihin. 

Yhteystiedot:

tohtorikoulutettava Terhi Jääskeläinen (hoitovapaalla)

Vapaaehtoiset hyvinvointituet ja eläinten hyvinvointivaikutukset

Yhteystiedot

tohtorikoulutettava Essi Wallenius

esmwallenius@gmail.com

 

Lemmikkieläimiin kohdistuvat rikokset ja eläinsuojeluvalvonnan toimivuus Suomessa

Yhteystiedot:

tohtorikoulutettava Elli Valtonendosentti Laura Hänninen

laura.hanninen@helsinki.fi