SAPARO-tietopaketti: hännänpurenta

SAPARO-hankkeen (2020-2022) tavoitteena on edistää sikojen ja tuottajien hyvinvointia.

Hankkeessa kehitettiin SAPARO-sovellus, joka on ilmainen, nettipohjainen työkalu sikatilojen käyttöön hännänpurennan ehkäisyyn ja seurantaan. Sovellus kehitettiin palvelemaan tuottajien tarpeita mahdollisimman hyvin haastattelemalla 15 sikatilan hoitajaa, keräämällä heidän kokemuksiaan sovelluksesta ja hankkimalla tietoa tiloista tilakäynneillä.

SAPARO-sovelluksen löydät osoitteesta www.saparo-sovellus.fi

Näiltä nettisivuilta löydät tietoa hännänpurennasta ja sen riskitekijöistä, sekä sikatiloille suunnattuja tulostettavia materiaaleja hännänpurennan hallinnan suunnitteluun.

Yhteystiedot:

professori Anna Valros, anna.valros@helsinki.fi

väitöskirjatutkija Hilkka Koskikallio, hilkka.koskikallio@helsinki.fi

SAPARO–hanketta rahoittaa Maa- ja metsätalousministeriö.

Saparo-hanke ja hännänpurenta

Mitä on hännänpurenta?

Hännänpurenta on häiriökäyttäytymistä, jota esiintyy, kun siat kokevat stressiä. Hännänpurennassa siat purevat toistensa häntiä ja aiheuttavat eriasteisia vammoja. Lievimmillään vaurio voi olla yksittäinen purema, vakavimmillaan useampi sika karsinassa menettää häntänsä. Purennan seurauksena sikojen elimistön tulehdukset lisääntyvät, mikä heikentää sikojen hyvinvointia, lisää hylkäyksiä teurastamolla ja aiheuttaa lisätyötä sekä kustannuksia tiloille.

 

Hännänpurennan riskitekijät

Sikojen hännänpurentaan vaikuttavat puutteet elinolosuhteissa, ruokinnassa tai terveydentilassa. Hyvinvoinnin turvaamiseksi sioilla tulisi olla mahdollisuus lajinmukaiseen käyttäytymiseen, kuten tonkimiseen. Saparo-sovelluksessa voit kartoittaa yksityiskohtaisesti sikalasi hännänpurennan riskitekijät. Riskitekijäkysely sisältää seitsemän hännänpurennan ehkäisylle tärkeätä osa-aluetta. Ohesta löydät riskitekijäkyselyn pdf-muodossa.

Tutkimusryhmä

Johtaja, professori Anna Valros, FT, HY

Valros on tutkimuksen johtaja ja sikojen hännänpurennan asiantuntija. Hän toimii eläinlääketieteellisen tiedekunnan (HY) eläinten hyvinvointitieteen professorina.

Väitöskirjatutkija Hilkka Koskikallio, MMM

Koskikallio toimii hankkeen päätutkijana ja tekee aiheesta väitöskirjatutkimusta.

Professori Mari Heinonen, ELT, HY

Heinonen toimii eläinlääketieteellisen tiedekunnan (HY) sikojen sairauksien ja terveydenhuollon professorina. Hankkeessa hän toimii asiantuntijana erityisesti sikojen terveyteen ja tautisuojaukseen liittyen.

Tutkijatohtori Tiina Kauppinen, FT, HY

Kauppinen on tuotantoeläinten hyvinvoinnista ja tuottajien asenteista väitellyt tutkija, joka toimii hankkeessa ihmisen asenteiden ja käyttäytymisen muutoksen asiantuntijana.

Apulaisprofessori Annukka Vainio, VTT, HY

Vainio toimii kestävien käyttäytymismuutosten apulaisprofessorina Helsingin yliopiston kestävyystieteen instituutissa (HELSUS) ja maatalous- ja metsätieteellisessä tiedekunnassa. Hän toimii hankkeessa sosiaalipsykologian asiantuntijana.

Yhteistyötahot:

Eläinten Terveys ETT ry.

Suomen Sikayrittäjät ry.

Hännänpurenta - materiaalipankki

Tulostettava materiaali sikatiloille

Sikojen kanssa työskenteleville on tallennettu näille nettisivuille materiaalia, jota voi hyödyntää suunnitellessa toimia lihasikalan hännänpurennan riskien hallintaan, hoitoon ja toimivien käytäntöjen luomiseen.

Tarkistuslista hännänpurennan riskeistä: mitä kannattaa ottaa huomioon hännänpurennan seurannassa?

 

Lääkitysohjepohja täytettäväksi tilan eläinlääkärin kanssa: milloin ja miten sikoja lääkitään?

 

Toimintatapaohje, hännänpurennan ehkäisy: miten tilallasi toimitaan hännänpurennan ehkäisemiseksi? Täydennä pohjaan tilasi toimintatavat. vaihtoehtoisesti voit käyttää esitäytettyä esimerkkipohjaa.

 

Toimintatapaohje, akuutin hännänpurennan hallinta: miten tilallasi toimitaan, kun hännänpurentaa havaitaan? Täydennä pohjaan tilasi toimintatavat. Vaihtoehtoisesti voit käyttää esitäytettyä esimerkkipohjaa.    

 

Sikojen käsittelyssä tärkeää on rauhallisuus – lyhyt ohje sikojen käsittelystä ja siirroista

Tietoa hännänpurennasta

Tietopankki hännänpurennan riskitekijäkartoituksista ja sikojen havainnoinnista: https://t1p.de/TBRA-inventory

Iso-Britanniassa kehitetty hännänpurentatyökalu: https://webhat.ahdb.org.uk/

Euroopan elintarviketurvallisuusviraston julkaisut hännänpurennasta: https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?AllField=tail+biting+pigs&SeriesKey=18314732

Eläinten hyvinvointikeskus EHK - tietoa hännänpurennasta: https://www.elaintieto.fi/?s=h%C3%A4nn%C3%A4npurenta

EU, häntien typistyksen vähentäminen: https://ec.europa.eu/food/animals/animal-welfare/animal-welfare-practice/animal-welfare-farm/pigs/tail-docking_en

Hännänpurentatutkimuksia aihealueittain

Terveys ja hyvinvointi

Boyle, L., A., Edwards, S., A., Bolhuis, J.,E., Pol, F., Šemrov, M., Z., Schütze, S., Nordgreen, J., Bozakova, N., Sossidou, E., N. & Valros, A. (2022). The Evidence for a Causal Link Between Disease and Damaging Behavior in Pigs. Front. Vet. Sci. 8:771682. https://doi.org/10.3389/fvets.2021.771682  https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fvets.2021.771682/full - h7

Bracke, M., Edwards, S., Geers, R., O´Connell, N., Pedersen, L. J., & Valros, A. (2011). Subreport E: The risk associated with tail biting in pigs and possible means to reduce the need for tail docking. In: H. Spoolder, M. Bracke, C. Mueller-Graf, & S. Edwards (eds.), Technical report submitted to EFSA : Preparatory work for the future development of animal based measures for assessing the welfare of pigs: Report 2: Preparatory work for the future development of animal based measures for assessing the welfare of weaned, growing and fattening pigs including aspects related to space allowance, floor types, tail biting and need for tail docking (pages 84-106). EFSA European Food Safety Authority. https://doi.org/10.2903/sp.efsa.2011.EN-181

  https://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/en-181

EFSA AHAW Panel (EFSA Panel on Animal Health and Welfare). (2014). Scientific Opinion concerning a multifactorial approach on the use of animal and non-animal-based measures to assess the welfare of pigs. EFSA Journal 2014;12(5):3702, 1-101. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2014.3702  

 https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2014.3702

Heinonen, M., Orro, T., Kokkonen, T., Munsterhjelm, C. M., Peltoniemi, O., & Valros, A. (2010). Tail biting induces a strong acute phase response and tail-end inflammation in finishing pigs. Veterinary Journal184(3), 303-307. https://doi.org/10.1016/j.tvjl.2009.02.021

Heinonen, M., Välimäki, E., Laakkonen, A-M., Toppari, I., Vugts, J., Fabrega, E., & Valros, A. (2021). Evaluation of Tail Lesions of Finishing Pigs at the Slaughterhouse: Associations With Herd-Level Observations. Frontiers in Veterinary Science8, [650590]. https://doi.org/10.3389/fvets.2021.650590

 https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fvets.2021.650590/full

Larsen, M. L., Gustafsson, A., Marchant-Forde, J. N., & Valros, A. (2019). Tear staining in finisher pigs and its relation to age, growth, sex and potential pen level stressors. Animal13(8), 1704-1711. https://doi.org/10.1017/S1751731118003646

 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1751731118003646?via=ihub

Munsterhjelm, C., Heinonen, M., & Valros, A. (2015). Effects of clinical lameness and tail biting lesions on voluntary feed intake in growing pigs. Livestock Science181, 210-219. https://doi.org/10.1016/j.livsci.2015.09.003

Munsterhjelm, C., Nordgreen, J., Aae, F., Heinonen, M., Olstad, K., Aasmundstad, T., Janczak, A. M., & Valros, A. (2017). To be blamed or pitied? The effect of illness on social behavior, cytokine levels and feed intake in undocked boars. Physiology & Behavior179, 298-307.  https://doi.org/10.1016/j.physbeh.2017.06.024

  https://researchportal.helsinki.fi/en/publications/to-be-blamed-or-pitied-the-effect-of-illness-on-social-behavior-c

Munsterhjelm, C. M., Nordgreen, J., Aae, F., Heinonen, M. L., Valros, A. E., & Janczak, A. M. (2019). Sick and grumpy: changes in social behaviour after a controlled immune stimulation in group-housed gilts. Physiology & Behavior198, 76-83.  https://doi.org/10.1016/j.physbeh.2018.09.018

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0031938418302890?via=ihub

Munsterhjelm, C., Simola, O., Keeling, L., Valros, A., & Heinonen, M. (2013). Health parameters in tail biters and bitten pigs in a case-control study. Animal7(5), 814-821. https://doi.org/10.1017/S1751731112002194

  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1751731112002194?via=ihub

Nordgreen, J., Edwards, S., A. and Boyle, L., A., Bolhuis, E., Veit, C., Sayyari, A., Marin,D., E.,  Dimitrov, I., Janczak, A., M. and Valros, A. 2020. A proposed role for pro-inflammatory cytokines in damaging behaviour in pigs. Frontiers in Vet Sci 7:64. https://doi.org/10.3389/fvets.2020.00646

 https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fvets.2020.00646/full

Palander, P. A., Heinonen, M., Simpura, I., Edwards, S. A., & Valros, A. E. (2013). Jejunal morphology and blood metabolites in tail biting, victim and control pigs. Animal7(9), 1523-1531. https://doi.org/10.1017/S1751731113000669

  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1751731113000669?via=ihub

Telkänranta, H., Matchant-Forde, J. N., & Valros, A. (2016). Tear staining in pigs: a potential tool for welfare assessment on commercial farms. Animal10(2), 318-325. https://doi.org/10.1017/S175173111500172X

  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S175173111500172X?via=ihub

Valros, A., & Heinonen, M. (2015). Save the pig tail. Porcine Health Management1(2), 1-7.

https://doi.org/10.1186/2055-5660-1-2

  https://porcinehealthmanagement.biomedcentral.com/articles/10.1186/2055-5660-1-2

Valros, A., Munsterhjelm, C. M., Puolanne, E., Ruusunen, M., Heinonen, M., Peltoniemi, O. A. T., & Pösö, A. R. (2013). Physiological indicators of stress and meat and carcass characteristics in tail bitten slaughter pigs. Acta Veterinaria Scandinavica55, [75].  https://doi.org/10.1186/1751-0147-55-75

  https://actavetscand.biomedcentral.com/articles/10.1186/1751-0147-55-75

Valros, A., Palander, P., Heinonen, M., Munsterhjelm, C., Brunberg, E., Keeling, L., & Piepponen, P. (2015). Evidence for a link between tail biting and central monoamine metabolism in pigs (Sus scrofa domestica). Physiology & Behavior143, 151-157. https://doi.org/10.1016/j.physbeh.2015.02.049

Valros, A., Välimäki, E., Nordgren, H., Vugts, J., Fabrega, E., & Heinonen, M. (2020). Intact Tails as a Welfare Indicator in Finishing Pigs? Scoring of Tail Lesions and Defining Intact Tails in Undocked Pigs at the Abattoir. Frontiers in Veterinary Science7, [405].  https://doi.org/10.3389/fvets.2020.00405

  https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fvets.2020.00405/full

Veit, C., Janczak, A. M., Ranheim, B., Vas, J., Valros, A., Sandercock, D. A., Piepponen, P., Dulgheriu, D., & Nordgreen, J. (2021). The Effect of LPS and Ketoprofen on Cytokines, Brain Monoamines, and Social Behavior in Group-Housed Pigs. Frontiers in Veterinary Science7, [617634].  https://doi.org/10.3389/fvets.2020.617634

  https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fvets.2020.617634/full

Viitasaari, E., Raekallio, M., Valros, A. et al. The effect of ketoprofen on feeding behavior of tail-bitten pigs. Porc Health Manag 1, 11 (2015). 

https://doi.org/10.1186/s40813-015-0005-y

  https://porcinehealthmanagement.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40813-015-0005-y

 

Olosuhteet ja riskitekijät

Kallio, P. A., Janczak, A. M., Valros, A. E., Edwards, S. A., & Heinonen, M. (2018). Case control study on environmental, nutritional and management-based risk factors for tail-biting in long-tailed pigs. Animal Welfare27(1), 21-34. https://doi.org/10.7120/09627286.27.1.021

Munsterhjelm, C., Heinonen, M., & Valros, A. (2015). Application of the Welfare Quality® animal welfare assessment system in Finnish pig production, part II: Associations between animal-based and environmental measures of welfare. Animal Welfare24(2), 161-172. https://doi.org/10.7120/09627286.24.2.161

Munsterhjelm, C., Peltoniemi, O., Heinonen, M., Hälli, O., Karhapää, M., & Valros, A. (2009). Experience of moderate bedding affects behaviour of growing pigs. Applied Animal Behaviour Science118(1/2), 42-53. https://doi.org/10.1016/j.applanim.2009.01.007

Valros, A., & Barber, C. (2019). Producer Perceptions of the Prevention of Tail Biting on UK Farms: Association to Bedding Use and Tail Removal Proportion. Animals9(9), [628].  https://doi.org/10.3390/ani9090628

  https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/306496/animals_09_00628.pdf?sequence=1

Valros, A. (2021). Review: The tale of the Finnish pig tail – how to manage non-docked pigs? Animal, 100353.  https://doi.org/10.1016/j.animal.2021.100353

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1751731121001968?via%3Dihub

 

Virikkeet

Telkänranta, H., Bracke, M., & Valros, A. E. (2014). Fresh wood reduces tail and ear biting and increases exploratory behaviour in finishing pigs. Applied Animal Behaviour Science161, 51-59. https://doi.org/10.1016/j.applanim.2014.09.007

Telkänranta, H., Swan, K., Hirvonen, H., & Valros, A. (2014). Chewable materials before weaning reduce tail biting in growing pigs. Applied Animal Behaviour Science157, 14-22. https://doi.org/10.1016/j.applanim.2014.01.004

Telkanranta, H., & Valros, A. (2020). Pigs with but not without access to pieces of recently harvested wood show reduced pen-mate manipulation after provision of feed and straw. Applied Animal Behaviour Science232, [105103].https://doi.org/10.1016/j.applanim.2020.105103

https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/334799/Telkanranta_and_Valros_2020.pdf?sequence=1

 

Käyttäytyminen

Boyle, L., A., Edwards, S., A., Bolhuis, J.,E., Pol, F., Šemrov, M., Z., Schütze, S., Nordgreen, J., Bozakova, N., Sossidou, E., N. & Valros, A. (2022). The Evidence for a Causal Link Between Disease and Damaging Behavior in Pigs. Front. Vet. Sci. 8:771682. https://doi.org/10.3389/fvets.2021.771682

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fvets.2021.771682/full - h7

Munsterhjelm, C., Brunberg, E., Heinonen, M., Keeling, L., & Valros, A. (2013). Stress measures in tail biters and bitten pigs in a matched case-control study. Animal Welfare22(3), 331-338. https://doi.org/10.7120/09627286.22.3.331

Munsterhjelm, C., Heinonen, M., & Valros, A. (2016). Can tail-in-mouth behaviour in weaned piglets be predicted by behaviour and performance? Applied Animal Behaviour Science184, 16-24.. https://doi.org/10.1016/j.applanim.2016.08.013

Prunier, A., Valros, A., Tallet, C., & Turner, S. (2020). Consequences of the lactational environment on behavioural problems of pigs after weaning. In C. Farmer (Ed.), The suckling and weaned piglet (pp. 207-224). Wageningen Academic Publishers.  https://doi.org/10.3920/978-90-8686-894-0_8

https://www.wageningenacademic.com/doi/epdf/10.3920/978-90-8686-894-0_8

Valros, A., Ahlström, S., Rintala, H., Häkkinen, T., & Saloniemi, H. (2004). The prevalence of tail damage in slaughter pigs in Finland and associations to carcass condemnations. Acta agriculturae Scandinavica, (54), 213-219. https://doi.org/10.1080/09064700510009234

Valros, A., Sali, V., Hälli, O., Saari, S., & Heinonen, M. (2021). Does weight matter? Exploring links between birth weight, growth and pig-directed manipulative behaviour in growing-finishing pigs. Applied Animal Behaviour Science245, [105506]. https://doi.org/10.1016/j.applanim.2021.105506

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168159121002938?via=ihub

Veit, C., Foister, S., Valros, A., Munsterhjelm, C., Sandercock, D. A., Janczak, A. M., Ranheim, B., & Nordgreen, J. (2021). The use of social network analysis to describe the effect of immune activation on group dynamics in pigs. Animal15(9), [100332].  https://doi.org/10.1016/j.animal.2021.100332

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1751731121001750?via=ihub

 

Talous ja tuotantokyky

Niemi, J., K., Edwards, S., A., Papanastasiou, D., K., Piette, D., Stygar, A., Wallenbeck,A. & Valros, A. (2021). Bio-Economic Modelling Analysis of Costs and Benefits of Seven Measures to Reduce Tail Biting Lesions in Fattening Pigs. Frontiers in Vet Sci . 8:682330. https://doi.org/10.3389/fvets.2021.682330

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fvets.2021.682330/full

Sinisalo, A., Niemi, J. K., Heinonen, M., & Valros, A. (2012). Tail biting and production performance in fattening pigs. Livestock Science143(2-3), 220-225. https://doi.org/10.1016/j.livsci.2011.09.019

Kirjan kappaleita hännänpurennasta

Valros, A. E. (2018). Tail biting. In M. Spinka (Ed.), Advances in Pig Welfare (pp. 137-166). (Advances in Farm Animal Welfare). Woodhead publishing.

Edwards, S. & Valros, A. (2021). Understanding and preventing tail biting in pigs. In S. Edwards (Ed.), Understanding the behaviour and improving the welfare of pigs, Burleigh Dodds Science Publishing, Cambridge, UK (ISBN: 978 1 78676 443 0)

Valros, A. (2020). Tail biting. In: I. Camerlink (Ed.). Pigs: Welfare in Practice. Sheffield: 5m Publishing.