Cultivating Expertise in Learning of Life Sciences

Cul­tiv­at­ing Ex­pert­ise in Learn­ing of Life Sci­en­ces (CELLS) - Ad­van­cing Learn­ing and Teach­ing at Uni­ver­si­ty

Projektissamme tutkitaan asiantuntijuuden kehittymistä life sciences tieteenalojen kontekstissa. Asiantuntijuuden kehittyminen edellyttää relevantin tieteenalakohtaisen käsitteellisen ymmärryksen rakentumista, näiden tietorakenteiden integroitumista sekä teoreettisen tiedon ja käytännön taitojen välisen yhteyden rakentumista. Hankkeessa tehtävässä tutkimuksessa rakennettaan siltoja näiden aikaisemmin varsin erillään olleiden teoreettisten lähestymistapojen välille. Lisäksi, koska opetuksella on asiantuntijuuden saavuttamisessa ratkaisevan tärkeä tehtävä, projektissa selvitetään yliopisto-opettajien pedagogisen asiantuntijuuden kehittymistä pedagogisten opintojen tuloksena. Tutkimushankkeessa hyödynnetään monipuolisesti erilaisia menetelmiä, mm. silmänliikementelmää sekä virtuaalisia oppimisympäristöjä. Tulosten avulla voidaan kehittää yliopisto-opetusta ja oppimista tukemaan adaptiivisen asiantuntijuuden rakentumista.