Fysiikka, kemia ja avaruuden tutkimus ovat aloja, joilla tutkimusta tehdään usein kansainvälisissä tutkimuskonsortioissa. Näissä tutkimuksissa kokeet ovat pitkiä, suuria ja kalliita, ja tutkimuskonsortioissa on mukana satoja tai yli tuhansia tutkijoita. Suurhankkeissa on yleensä päätetty, että kaikki kokeen jäsenet saavat allekirjoittaa kaikki kokeesta tulleet julkaisut. Näin tehdään, koska kaikki osallistuvat kokeiden suunnitteluun  – joka voi kestää jopa vuosikymmeniä.