Keinoäly ja koneoppimisalgoritmit mahdollistavat ihmisten, liikennevälineiden ja niiden liikkeiden tunnistamisen tarkasti kaupungeissa. Ratkaisu soveltuu erityisesti liikedatan keräämiseen mukana kannettavilla älylaitteilla.

Lue artikkeli: Moprim tunnistaa liikkuvan ihmisen tavat

Moprimin verkkosivut

Petri Martikainen
+358 50 5500666
petri@moprim.com

Syöpärokote PeptiCRAd on geneettisesti muokattu adenovirus, joka on päällystetty syöpäsolujen osilla. Viruksen pinnalle sijoitetut kasvainsolujen kappaleet opettavat T-soluja tunnistamaan ja tuhoamaan syöpäsoluja kaikkialla elimistössä.

Lue artikkeli: Valo The­ra­peu­tic­sin syö­pä­ro­ko­te ete­ne­mäs­sä klii­ni­siin ko­kei­siin

Valo Therapeuticsin verkkosivut

Michael Stein
+44 7970 830714
michael.stein@valotx.com

Nanojet ponnistaa markkinoille kolmen uniikin biokuvantamiseen soveltuvan tuoteryhmän voimin: näytealustat, jotka mahdollistavat sen, että 2D-mikroskoopeilla voidaan ottaa 3D-kuvia, nanometrien resoluutioon pystyvä optinen 3D-mikroskooppi sekä 3D-kuvantamislaitteiden nanometriluokan kalibrointinäytteet Nanoruler & Nanostar.

Lue artikkeli: Nanojet muuttaa mikroskoopin tarkaksi 3D-laitteeksi

Edward Hæggström
+358 29 415 0684
edward.haeggstrom@helsinki.fi

Uusi ratkaisu auttaa ymmärtämään sisäistä kelloa ja omaksumaan tapoja, jotka parantavat unen laatua ja virkeyttä päivisin.

SleepCirclen verkkosivut

Mikael Gröning                
+358 50 3589970
mikael.groning@helsinki.fi

Lasertekniikkaan perustuva laite pystyy analysoimaan useita kaasuseoksia nopeasti ja tarkasti. Käyttömahdollisuuksia ovat hävikin vähentäminen prosessiteollisuudessa, tehtaiden työturvallisuuden kohentaminen ja ympäristöriskien vähentäminen. Uuden ratkaisun kustannukset ovat murto-osa nykyisistä.

Ultraphotonsin verkkosivut

Arne Hook
+358 40 766 0122
arne.hook@helsinki.fi

Uusi menetelmä, joka mittaa ihmiskosketuksen lämpöjäämiä kädenjäljistä, auttaa kuvantamaan kosketuksen ja tarttumisen tapoja. Menetelmä sopii 3D-mallinnukseen ja tiedon keruuseen ja soveltuu esimeriksi robotiikkaan ja sairaaloihin, joissa torjutaan kosketustartuntoja.

Grasp sense
Jukka Häkkinen
+358 50 4839483                        
jukka.hakkinen@helsinki.fi

KardioKompassi® on verkkopohjainen riskilaskuri, jonka avulla sekä yksilöt että lääkärit voivat hyödyntää genomitietoa sydän- ja verisuonisairauksien ennakoimisessa ja ehkäisyssä. Laskuri tulkitsee useista lähteistä peräisin olevaa riski-informaatiota paremmin ja täsmällisemmin kuin mikään kliinisessä käytössä oleva työkalu.

KardioKompassi
Elisabeth Widen                                    
+358 50 3812738                                   
elisabeth.widen@helsinki.fi
Kari Pitkänen
+358 500 702873
kari.pitkanen@fimmic.com

Uudenlainen äitiyspakkaus tarjoaa tieteellisesti tutkittua tietoa vanhemmuudesta ja sen haasteista. Se myös opettaa vanhemmille kaikki taidot ja työkalut, joiden avulla he voivat tukea lapsensa kasvua ja ylläpitää henkistä hyvinvointiaan.

Lue artikkeli: Parental Box pelastaa perheet

Anna-Mari Sajaniemi
+358 50 3792281
amsajanie@gmail.com