Tilat

Arkeologian tutkimus- ja opetustilat Helsingin yliopistossa keskittyvät arkeologiseen kenttätyöhön, sekä arkeologisen datan ja materiaalien analysointiin.

Laboratorio- ja kenttälaitteistomme mahdollistavat monipuolisten arkeologisten materiaalien ja kohteiden tutkimuksen. Meillä on myös laaja arkeologinen referenssikokoelma, johon kuuluu arkeologisia esineitä sekä osteologisia ja arkeobotanisia vertailuaineistoja. Laboratoriomme on muuttanut uusiin tiloihin, uusi osoitteemme on Unioninkatu 35. Monet Helsingin yliopiston arkeologit hyödyntävät myös Viikin ja Kumpulan kampuksien laboratorioita. Helsingin yliopiston arkeologian tutkimustilat ovat käytössä kaikille Helsingin yliopistoon affilioituneille tutkijoille, opiskelijoille ja tutkimusprojekteille, arkeologian opetuksen ja tutkimuksen tarpeet priorisoiden.

Arkeologian laboratorio

Helsingin yliopiston arkeologian laboratorio tarjoaa tilat arkeologisten löytöjen, materiaalien ja esineiden prosessointiin ja analysointiin. Meillä tutkittavia aineistoja ovat esimerkiksi keramiikka-, kivi-, ja metalliesineet , maa- ja kasvinäytteet, sekä ihmis- ja eläinluu- ja kudosaineistot. Tiloissamme on mahdollista tutkia, prosessoida ja varastoida orgaanisia ja epäorgaanisia arkeologisia materiaaleja, ja meillä on laitteistoa näytteiden puhdistamiseen ja käsittelyyn, kuten sedimenttinäytteiden märkä- ja kuivaseulontaan, näytteiden leikkaamiseen, poraamiseen, jauhamiseen ja muotittamiseen.

Tutkimuslaitteistoomme kuuluu optisia mikroskooppeja esineiden, kuitujen, hampaiden, siemenien ym. materiaalien mikroskooppiseen tarkasteluun ja kuva-analyysiin; kannettavaa Dino-lite mikroskooppiamme voi kuljettaa mukana kentällä ja museokokoelmissa. Laboratorioinstrumentteihimme kuuluu myös tarkkuusvaakoja, vetokaappeja, fosfaattianalyysilaitteistoa, laboratoriouuneja, sentrifugi ja näytteiden homogenisointimylly.

ED-XRF-laboratoriossamme on Rigaku NEX DE VS-röntgenfluoresenssispektrometri,  joka soveltuu kiinteiden, jauhe- ja nestemuotoisten epäorgaanisten aineiden alkuainemääritykseen. XRF-analytiikkaa hyödynnetään meillä erilaisten arkeologisten materiaalien raaka-aineiden ja geokemiallisen koostumuksen tunnistamisessa. Laitteistomme mahdollistaa myös aineistojen täysin kajoamattoman tutkimuksen. Lisäksi meillä on museo- ja kenttäkäyttöön soveltuva kannettava XRF-laite (Bruker S1 Titan).

DigiLab

DigiLab on tila, joka antaa opiskelijoillemme mahdollisuuden oppia ja soveltaa erilaisia tietokonepohjaisia tutkimusmenetelmiä arkeologiassa. DigiLab tarjoaa myös tutkijoillemme mahdollisuuden hyödyntää erilaisia ohjelmistoja tutkimustyössään.

 DigiLabissa on käytettävissä PC-työasemia, joiden yhteydestä löytyy kaksi A3 piirtopöytää , A3 skanneri sekä väritulostin. Tietokoneista löytyy Helsingin yliopiston ohjelmistojakelun tarjoamia ohjelmistoja, mukaan lukien GIS-ohjelmistoja kuten ArcGIS Desktop, ArcGIS Professional ja MapInfo Professional. Koneiltamme löytyvät myös Adobe Creative Suite ja Agisoft Metashape Professional ohjelmistot.

Digitaalista dokumentointia varten välineistämme löytyy myös Artec A3 skanneri ja Artec Professional 15 -ohjelmisto. Original Prusa I3 3D -tulostin mahdollistaa opiskelijoillemme ja henkilökunnallemme arkeologisten esineiden 3D-mallien tulostamisen. Valokuvauslaitteistomme sopii dokumentointiin, sekä löytöjen ja muiden arkeologisten materiaalien analysointiin.

DigiLab on avoinna tutkijoillemme ja opiskelijoillemme. DigiLab:n laitteisiin liittyvässä kysymyksissä ota yhteyttä yliopisto-opettajaamme Tuuli Heinoseen tuuli.t.heinonen@helsinki.fi

Kenttätyölaitteisto

Kenttätyö on keskeinen osa tutkimustamme ja opetustamme. Erilaisia kenttätyömetodeja ja inventointitekniikoita opetetaan kandivaiheesta lähtien ja meillä on paljon erilaista kenttätyöhön soveltuvaa laitteistoa, jota opiskelijat ja henkilökunta voivat käyttää omissa projekteissaan.

Laitteisiimme kuuluvat Nikon DSLR-kamerat, Trimble S7 -takymetri, Trimble R10 RTK GPS-vastaanotin, Trimble TSC7 maastotietokone, geofysikaalista laitteistoa (maatutka, magnetometri, maavastusmittari, Slingram), ilmakuvaukseen soveltuva drone, laserskanneri, kannettavat tietokoneet kenttätyöhön sekä tilatarkeologisten jälkitöiden tekemiseen.

Kenttätyölaitteistoon liittyvässä kysymyksissä ota yhteyttä yliopisto-opettajaamme Tuuli Heinoseen tuuli.t.heinonen@helsinki.fi