Tieteen palo

"Mikään yksittäinen tieteenala ei kykene selittämään kaikkea, mutta yhdessä ja yhteistyössä ne tulkitsevat ja muokkaavat maailmaa."

Tiedemuseo Liekin uusi ydinnäyttely kertoo Helsingin yliopiston ihmisistä, tieteenaloista ja tieteen tekemisen paikoista. Näyttely avaa yllättäviäkin näkökulmia yliopiston ja maamme yhteiseen tarinaan.

Suomen valtion historia, kansallinen itseymmärrys ja yhteiskunnan hyvinvointi kietoutuvat monin tavoin Helsingin yliopiston historiaan. Yliopisto palveli pitkään vain pientä, vaikutusvaltaisinta osaa yhteiskunnasta. 1900-luvulla siitä tuli vaiheittain kaikkien opinahjo, kun opiskelu tuli mahdolliseksi muillekin. Yliopisto on vastannut yhteiskunnan muuttuviin tarpeisiin ja ollut samalla sen peili. Siellä on tuotettu tietoa ratkaisujen pohjaksi, haastettu oletuksia ja tottumuksia sekä arvioitu uudelleen omia menetelmiä ja tuloksia.

Miten ja miksi Helsingin yliopisto on vaikuttanut Suomen kehitykseen ja miten yhteiskunnan muutos on näkynyt yliopiston historiassa?

Tervetuloa Tiedemuseo Liekin uuteen näyttelykeskukseen Helsingin yliopiston päärakennukselle!

Osoite: Fabianinkatu 33. Pääovien ollessa suljettuina (lauantaisin) kulku Yliopistonkatu 2 kautta, porttikongista sisään.

Akateemiset vartit

Viihdy vartin verran! Nopeat sukellukset oppaan johdolla Tieteen palo -näyttelyn sisältöihin tiistaista perjantaihin.