Lähdeluettelo - Ruokaa kaikille

Källor & forskningslitteratur - Mat till alla
Food for All – Sources & research literature

Muistiinpanot Ruoan moraalipsykologia -webinaarista, 2024. Museon hallussa.

Halonen, Kaisa: Kristinusko ohjaa miettimään mitä syö – mutta miksi ruokakeskustelu repeää helposti riidaksi? Kirkko ja kaupunki, 12.02.2024. https://www.kirkkojakaupunki.fi/-/kristinuskoon-sisaltyy-ohje-miettia-mita-ja-miten-syo-sanoo-ymparistoteologi-panu-pihkala-miksi-keskustelu-ruoasta-repeaa-helposti-riidaksi-, viitattu 15.5.2024.

Hautamäki, Terhi: Kaura oli hevosten rehua, kunnes Merja Scharlin alkoi hapattaa sitä. Yliopisto-lehti, 22.2.2021. https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/talous/kaura-oli-hevosten-rehua-kunnes-merja-scharlin-alkoi-hapattaa-sita, viitattu 15.5.2024.

Heikkilä, Mari: Tulevaisuuden jugurtti voi sisältää puuta. Kuluttaja 24.2.2021.  https://kuluttaja.fi/fi/artikkeli/tulevaisuuden-jugurtti-voi-sisaltaa-puuta, viitattu 12.3.2024. 

Helsingin yliopiston maatalousmuseo. Yliopisto: Helsingin yliopiston tiedotuslehti 21.9.1977.

Karhunen, Maiju & Tervoja, Pia: Professori kannustaa meijereitä ottamaan valikoimiinsa nykyistä tuoreempaa maitoa.Savon Sanomat 31.5.2015.https://www.savonsanomat.fi/paikalliset/3181403, viitattu 19.02.2024.

Lappalainen, Elina: Tajuttomina kohti kuolemaa. Helsingin Sanomat, 28.3.2011. https://www.hs.fi/talous/art-2000004796861.html, viitattu 15.5.2024. 

Maunuksela, Arja: Nyhtökauran äiti valvoo öitä kestävämmän ruokajärjestelmän vuoksi ja tahtoo opiskelijatkin ratkomaan yhteiskunnan isoja ongelmia. Yliopisto-lehti, 13.3.2023. https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/ruoka-ja-ravitsemus/nyhtokauran-aiti-valvoo-oita-kestavamman-ruokajarjestelman-vuoksi-ja-tahtoo-opiskelijatkin-ratkomaan-yhteiskunnan-isoja-ongelmia, viitattu 29.2.2024.

Mustonen, Riitta: Paulig lopetti palkintoja niittäneen nyhtökauran valmistuksen – Valio ei voi luvata jatkoa tuotteille. Maaseudun tulevaisuus, 31.8.2022.https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/ruoka/d5be9b5f-671b-4d81-9bcc-bcbeb950ffef, viitattu 15.5.2024.

Muurinen, Heta: Norovirus kaataa kansaa. Yliopisto-lehti 25.4.2014. https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/terveempi-maailma/norovirus-kaataa-kansaa, viitattu 15.5.2024.

Perko, Touko: Tohtori Walter Ehrström - maitohygienian isä. Turun Sanomat 17.04.2008.https://www.ts.fi/puheenvuorot/1074276019, viitattu 1.3.2024.

Pohjanpalo, Virve: Härkäpavusta syntyi härtelö. Yliopisto-lehti 5.9.2018. https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/ruoka-ja-ravitsemus/harkapavusta-syntyi-hartelo, viitattu 12.3.2024. 

Prof. Tigerstedt hukkunut purjehdusmatkallaan? Laatokka 24.7.1930. https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/binding/1739589?page=1, viitattu 10.5.2024.

Agnes Sjöberg - Euroopan ensimmäinen naiseläinlääkäri 1888–1964. Tiedenaisia-sivusto, 2000. https://www.mv.helsinki.fi/home/eisaksso/tiedenaiset/sjoberg.html, viitattu 28.2.2024 

Alitalo, Ilkka: Paatsama, Saki. Kansallisbiografia-verkkojulkaisu. Studia Biographica 4. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1997. http://urn.fi/urn:nbn:fi:sks-kbg-008181, viitattu 6.2.2024.  

Ahlström, Antti: Roine, Paavo. Kansallisbiografia-verkkojulkaisu. Studia Biographica 4. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1997. http://urn.fi/urn:nbn:fi:sks-kbg-007268, viitattu 15.5.2024.

Anderson, Karly N & al.: History and best practices of captive bolt euthanasia for swine. Translational Animal Science, Volume 6, Issue 2, April 2022, txac065, https://doi.org/10.1093/tas/txac065, viitattu 30.11.2023.  

Arminen, Laura: Vedinkaston käyttö lehmän utaretulehduksen ehkäisyssä. Kirjallisuuskatsaus ja selvitys Suomen markkinoilla olevista aineista. Eläinlääketieteen lisensiaatintutkielma, Helsingin yliopisto, kliinisen tuotantoeläinlääketieteen osasto, eläinlääketieteellinen tiedekunta, 2010. https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/17279/lisensiaatin_tutkielma_Laura_Arminen_2010.pdf?sequence=1&isAllowed=y, viitattu 7.5.2024.

Autio, Veli-Matti: Tigerstedt, Carl. Kansallisbiografia-verkkojulkaisu. Studia Biographica 4. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. http://urn.fi/urn:nbn:fi:sks-kbg-006482, viitattu 7.5.2024.

Billen, Gilles: How industrial agriculture is disturbing the nitrogen cycle and undermining conditions for life on Earth. The Conversation 3.1.2024. https://theconversation.com/how-industrial-agriculture-is-disturbing-the-nitrogen-cycle-and-undermining-conditions-for-life-on-earth-220478, viitattu 15.5.2024.

von Bonsdorff, Carl-Henrik: Mikrobit ja elintarviketurvallisuus. Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim, 2009; 125(6): 696–7. https://www.duodecimlehti.fi/lehti/2009/6/duo97944, viitattu 6.5.2024.

Castrén, W.: Maidon tarkastuksesta. Finsk veterinär tidskrift, 1909, nro 2. https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/binding/924846?page=12, viitattu 7.5.2024.

Eläinlääkispodi. Podcast-sarja 2021.https://open.spotify.com/show/3PJvizaMSe0WrVMxD0gjAt, viitattu 13.2.2024. 

Eläinlääkärit. Joka päivä. Suomen eläinlääkäriliitto 2017. https://www.sell.fi/sites/default/files/elainlaakariammatit_artikkelit/elainlaakarit_jokapaiva_nettir120.pdf, viitattu 6.3.2024.  

Friman, Terhi: Nimityksiä. Julkaisussa Merkityksellinen työ tuo ilon, Kehittyvä Elintarvike, 5.5.2023. https://kehittyvaelintarvike.fi/artikkelit/mielipiteet/henkilokuva/merkityksellinen-tyo-tuo-ilon/#:~:text=Elintarviketieteiden%20tohtori%20Reetta%20Andolin%2C%20nimitettiin,johtaakseen%20Raision%20tutkimus%2D%20ja%20tuotekehitysorganisaatiot, viitattu 29.2.2024.

Grotenfelt, Gösta: Vanhanaikainen suomalainen maitotalous. Otava, 1916. http://hdl.handle.net/10138/173707, viitattu 7.5.2024.

Hakkarainen, Susanna: Viikin homeinen kokoelma haltuun. Suomen maatalousmuseo Sarka, Orastaa-blogi, 12.04.2017. https://orastaa.wordpress.com/2017/04/12/viikin-homeinen-kokoelma-haltuun/, viitattu 10.5.2024. 

Hannukkala, Asko; Rahko, Juhani & Valkonen, Jari: Perunan virukset. https://perunasta.fi/perunan-virukset/, viitattu 7.5.2024.

Hatakka, Sampsa: Kuivatun viljan varastoinnin maa. Tekniikan Waiheita, 2019, 37(2), 5–31. https://doi.org/10.33355/tw.84895, viitattu 6.5.2024.

Hatakka, Sampsa: Pohjoista huoltovarmuutta: Kruunun makasiinijärjestelmän toiminta Suomessa Viaporin rakennuskauden aikana 1747–1756. Helsingin yliopisto, 2019. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-5703-4, viitattu 6.5.2024.

Heikkilä, Markku: Boije af Gennäs, Constantin. Kansallisbiografia-verkkojulkaisu. Studia Biographica 4. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1997.http://urn.fi/urn:nbn:fi:sks-kbg-009568, viitattu 21.12.2023.

Helminen, Katri: Suomen ensimmäinen eläinklinikka. Julkaisussa Eläinlääkäriyhdistyksen ensimmäinen puheenjohtaja. Suomen Eläinlääkärilehti, 2017, 123 (2), 81. https://www.sell.fi/sites/default/files/elainlaakarilehti/verkkoaineistoa/elainlaakarilehti_el125v_2_17.pdf, viitattu 05.02.2024. 

Helminen, Katri: Rainer Stenius hallitsi koko eläinlääkinnän kenttää. Suomen eläinlääkärilehti, 2017, 123, (6), 335. https://www.sell.fi/sites/default/files/sivujen_liitteet/elainlaakarilehti_6_17_125v.pdf, viitattu 2.2.2024. 

Helsingin yliopisto: Suomalainen nobelisti sai vihdoin oman bakteerilajinsa. https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/elamantieteet/suomalainen-nobelisti-sai-vihdoin-oman-bakteerilajinsa, viitattu 25.3.2024.

Helsingin ylipisto, Eläinlääketieteellinen tiedekunta: Elintarvikehygienia ja ympäristöterveys. https://www.helsinki.fi/fi/elainlaaketieteellinen-tiedekunta/tutkimus/elintarvikehygienia-ja-ymparistoterveys, viitattu 6.5.2024.

Helsingin ylipisto, Eläinlääketieteellinen tiedekunta: Eläinlääketieteellinen tiedekunta 20 vuotta 2015.  https://issuu.com/eltdk/docs/elainlaaketieteellinen_muistelukirj, viitattu 5.2.2024.

Helsingin yliopisto, Helsingin Innovaatiopalvelut: Myshroomin sieniproteiini korvaa lihaproteiinia maukkaasti ja laadukkaasti. https://www.helsinki.fi/fi/helsingin-innovaatiopalvelut/yrityksille-ja-sijoittajille/kaupallistamishankkeet/myshroomin-sieniproteiini-korvaa-ravinnon-elainproteiinia-maukkaasti-ja-laadukkaasti, viitattu 7.2.2024.

Holm, Ruurik; Poutanen, Petro & Ståhle, Pirjo: Mikä tekee dialogin: Dialogisen vuorovaikutuksen tunnuspiirteet ja edellytykset. Sitra 26.11.2018. https://www.sitra.fi/artikkelit/mika-tekee-dialogin-dialogisen-vuorovaikutuksen-tunnuspiirteet-ja-edellytykset/, viitattu 29.2.2024.   

Huhtakangas, Pirjo: Kasvisruokien hyvän maun kehittäjä. Kehittyvä Elintarvike 10.1.2022. https://kehittyvaelintarvike.fi/artikkelit/uutisia/nimityksia/kasvisruokien-hyvan-maun-kehittaja/, viitattu 29.2.2024.

Hörö. Sukuposti-portaali.http://www.sukuposti.net/hevoset/horo/1024?fbclid=IwAR0vJT3e5Dpq_QtKA_HpapHgekNHTomQUlj8rAxkgMShVkKer_Mf0Ck8FTY, viitattu 6.3.2024. 

Ihamuotila, Risto: Virtanen, Artturi Ilmari. Kansallisbiografia-verkkojulkaisu. Studia Biographica 4. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1997. http://urn.fi/urn:nbn:fi:sks-kbg-004753, viitattu 15.5.2024.

Jacklin, W. E.: A. P. V. -lämmönvaihtaja hollantilaisessa juustomeijerissä. Karjantuote: maitotaloudellinen aikakauslehti, 31.05.1929, nro 11. https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/binding/896590?page=3, viitattu 7.5.2024.

Juustojen historiaa – vieraana Matti Harju. Virtasen taloushistoria, Yle Areena, 5.2.2024. https://areena.yle.fi/podcastit/1-67585814, viitattu 7.5.2024.

Kaarlenkaski, Taija: ’Octav lypsää kuin elävä vasikka’: Monilajinen toimijuus ja sukupuoli lypsykoneen käyttöönotossa 1950–1970-luvuilla. Julkaisussa Räsänen, Tuomas; Schuurman, Nora & Bläuer, Auli: Kanssakulkijat: monilajisten kohtaamisten jäljillä. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2020, 1464, 208–233. https://dspace.uef.fi/bitstream/handle/123456789/24406/16121843621711953125.pdf?sequence=2&isAllowed=y, viitattu 7.5.2024.

Kallio, Henna-Leena; Meling, Jussi & Tuunanen, Antti: Tässäkö maailman ruokatuotannon pelastaja? Suomalaistutkijat taikovat proteiinia ilmasta sähkön avulla – näin se tapahtuu. Yle 11.12.2019.https://yle.fi/aihe/a/20-294344, viitattu 12.3.2024. 

Karjalainen, R.: Professori Eeva Tapio 60-vuotias. Agricultural and Food Science, 1987, 59 (3), 149–151. https://doi.org/10.23986/afsci.72257, viitattu 15.5.2024.    

Karppanen, Heikki: Suolat ja verenpaine. Julkaisussa Duodecim 1989, 105(16), 1363–1372. https://www.terveysportti.fi/d-htm/articles/1989_16_1363-1372.pdf, viitattu 15.5.2024.

Kaseiini: https://web.archive.org/web/20080115112405/http://www.helsinki.fi/kemia/opettaja/aineistot/biotekniikka/sanaselitys_kaseiini.htm, viitattu 2.2.2024.

Katila, Terttu: Kotieläinten lisääntymistieteen ja ambulatorisen klinikan opetus alkoi 60 vuotta sitten: Osa 1. Suomen eläinlääkärilehti 2019, 125(9), 582–587.  http://hdl.handle.net/10138/317517, viitattu 6.5.2024.

Katila, Terttu: Kotieläinten lisääntymistieteen ja ambulatorisen klinikan opetus alkoi 60 vuotta sitten: Osa 2. Suomen eläinlääkärilehti 2020, 126(2), 94–99. http://hdl.handle.net/10138/317336, viitattu 6.5.2024.

Kivimäki, Antti: Nyhtökauran kehittäjä Reetta Kivelä: ”Innovaatioita ei synny, jos mikään ei huoleta”. Helsingin yliopisto, 22.3.2018. https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/ruoka-ja-ravitsemus/nyhtokauran-kehittaja-reetta-kivela-innovaatioita-ei-synny-jos-mikaan-ei-huoleta. Viitattu 15.5.2024. 

Korkeala, Hannu; Lindström, Miia: Ruoan kautta tarttuvat bakteeritaudit. Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim, 2009; 125(6): 674–683. https://www.duodecimlehti.fi/duo97942, viitattu 6.5.2024.

Lankinen, Pauliina; Savin, Antti; Timonen, Sari: Maidon juoksuttaminen juustoksi ja laktoosin pilkkominen entsyymien avulla. Helsingin yliopisto, Mikrobiologian ja biotekniikan osasto, Elintarvike- ja ympäristötieteiden laitos. https://blogs.helsinki.fi/biopop-keskus/files/2015/08/Entsyymien_avulla_suoritettava_maidon_juoksutus.pdf, viitattu 2.2.2024.

Leg4life: Tietoa hankkeesta. https://www.leg4life.fi/tietoa-hankkeesta/, viitattu 7.2.2024.  

Leikola, Anto: Robert Tigerstedt B Fysiologian viimeinen yleisnero. Tieteessä tapahtuu15:7, Tieteellisten seurain valtuuskunta, 1997. https://journal.fi/tt/article/view/58785, viitattu 7.5.2024.

Luonnonvarakeskus: Perunan vitsaukset. https://peda.net/hankkeet/geenivaraoppi/opastukset/solanum-tuberosum/otl/perunan-vitsaukset, viitattu 2.2.2024.

Luonnonvarakeskus, Ravintotase. https://www.luke.fi/fi/tilastot/ravintotase, viitattu 13.11.2023.

MILKWORKS-hanke: Maito meijerissä- Lämpökäsittelyt. Hämeen ammatti-instituutti. https://milkworks.fi/maito-meijerissa/#lampokasittelyt, viitattu 2.2.2024.

Munanvalkuaista solumaatalouden keinoin: Onego Bio spinnasi VTT:ltä ja keräsi 10 miljoonan euron rahoituksen biovalkuaisen kaupallistamiseen. VTT 22.02.2022. https://www.vttresearch.com/fi/uutiset-ja-tarinat/munanvalkuaista-solumaatalouden-keinoin-onego-bio-spinnasi-vttlta-ja-kerasi-10, viitattu 12.3.2024.

Mäkelä-Alitalo, Anneli: Sjöberg, Agnes. Kansallisbiografia-verkkojulkaisu. Studia Biographica 4. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1997. http://urn.fi/urn:nbn:fi:sks-kbg-008051, viitattu 2.2.2024.

Mäkinen, Riitta: Grotenfelt, Gösta. Kansallisbiografia-verkkojulkaisu. Studia Biographica 4. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. http://urn.fi/urn:nbn:fi:sks-kbg-003201, viitattu 10.5.2024.

O. A. (nimimerkki): Kanojen talvimuninta. Emäntälehti: Martta-yhdistyksen äänenkannattaja, 01.02.1929, nro 2. https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/binding/895890?page=22, viitattu 7.5.2024. 

Onego Bio: Kananmunanvalkuaista fermentoimalla – ilman kanoja. VTT 17.11.2023. https://www.vttresearch.com/fi/uutiset-ja-tarinat/onego-bio-kananmunanvalkuaista-fermentoimalla-ilman-kanoja, viitattu 12.3.2024.

Oriola: Kotimainen Pansuola. https://www.oriola.com/fi/tuotteet/pansuola, viitattu 25.3.2024.  

Orrenmaa, Anssi: Monen taistelun nainen – Agnes Sjöberg oli Euroopan ensimmäinen naispuolinen eläinlääkäri. Seura, 27.12.2020. https://seura.fi/ilmiot/historia/agnes-sjoberg-oli-euroopan-ensimmainen-naispuolinen-elainlaakari/, viitattu 2.2.2024. 

Oulun ylipisto: Biokemia. https://www.oulu.fi/fi/hae/kandidaattiohjelmat/biokemia, viitattu 15.5.2024. 

Pahikkala, Noora: Monimuotoisuutta peltoon viljojen vanhoilla kauppalajikkeilla. Hämeen ammattikorkeakoulu, ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö, maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma, 2022. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/748386/Pahikkala_Noora.pdf?sequence=2&isAllowed=y, viitattu 15.5.2024.

Palva, Ossi: Lypsyn nopeudesta, jälkimaidon määrästä ja maidon puhtaudesta sekä lypsetyn maitomäärän suhteesta niihin: Lypsykilpailujen tuloksiin perustuva tilastollinen tutkimus käsinlypsystä. Agricultural and Food Science, 1948, 20 (4), 126–142. https://doi.org/10.23986/afsci.71260, viitattu 15.5.2024.

Parkkari, Anna: Vuoden eläinlääkäri 2006: Elintarvikehygienian professori Hannu Korkeala. Elintarvike- ja ympäristöhygienian laitoksen tutkimusryhmät. Suomen eläinlääkärilehti 2006, 112(5). https://www.sell.fi/sites/default/files/vuoden_el/el506_vuoden_elainlaakari_pdf.pdf, viitattu 6.5.2024.

Pelli, Petja: Suomalaisyritys tekee ruokaa luonnonlakeja uhmaavalla tavalla. Helsingin Sanomat 20.11.2023. https://www.hs.fi/talous/art-2000009979689.html, viitattu 12.3.2024.

Pellinen, Johanna; Toivanen, Kati: Suomen menestystarina miltei ruokamyrkyttömäksi turvasatamaksi. Unifi, 2019. https://unifi.fi/suomen-menestystarina-miltei-ruokamyrkyttomaksi-turvasatamaksi/, viitattu 6.5.2024.

Rautavirta, Kaija: Ravitsevaa Ruokaa Huokeaan Hintaan – Carl Tigerstedt Suomalaisen Kansanravitsemuksen Edistäjänä. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 57:4, 2020. https://doi.org/10.23990/sa.97551, viitattu 7.5.2024.

Riley, Gillian: Food in Art: From Prehistory to the Renaissance. Reaktion Books, Limited, 2015. https://ebookcentral.proquest.com/lib/helsinki-ebooks/detail.action?docID=4438909, viitattu 7.5.2024.  

Ruokavirasto: Liha. https://www.ruokavirasto.fi/elintarvikkeet/ohjeita-kuluttajille/kasittely-ja-sailyttaminen/hygienia-kotikeittiossa/liha/, viitattu 28.2.2024.

Ruokavirasto: Listeria monocytogenes. https://www.ruokavirasto.fi/elintarvikkeet/ohjeita-kuluttajille/ruokamyrkytykset/ruokamyrkytyksia-aiheuttavia-bakteereja/listeria/, viitattu 28.2.2024.

Ruokavirasto: Lopetus- ja teurastusmenetelmät. https://www.ruokavirasto.fi/elaimet/elainten-hyvinvointi/elainsuojelu-teurastuksessa-ja-lopetuksessa/tuotantoelainten-lopetus-ja-teurastus/lopetus--ja-teurastusmenetelmat/, viitattu 30.11.2023. 

Ruokavirasto: Ruokamyrkytyksiä aiheuttavia bakteereja. https://www.ruokavirasto.fi/elintarvikkeet/ohjeita-kuluttajille/ruokamyrkytykset/ruokamyrkytyksia-aiheuttavia-bakteereja/, viitattu 6.5.2024.

Ruokavirasto: Salmonellavalvontaohjelma elintarvikkeissa. 
https://www.ruokavirasto.fi/elintarvikkeet/elintarvikeala/omavalvonnan-naytteenotto-ja-tutkimukset/kansalliset-zoonoosivalvontaohjelmat/salmonellavalvontaohjelma/, viitattu 6.5.2024.

Ruonaniemi, Antti: Vanha ruislajike pelastui riihestä löytyneiden seitsemän jyvän ansiosta – maatiaisviljat tuovat maun takaisin ruisleipään ja kaurapuuroon. Yle 14.7.2018. https://yle.fi/a/3-10301654, viitattu 6.5.2024.

Ruottu, Heidi: Flavonoidien terveysvaikutukset. http://www.flavonoidi.com/, viitattu 6.5.2024. 

Sahari, Aaro; Matala Saara: Small nation, big ships winter navigation and technological nationalism in a peripheral country, 1878–1978. History and Technology, 33:2, 2017, 220–48. https://doi.org/10.1080/07341512.2017.1343909, viitattu 6.5.2024.

Sahari, Aaro; Matala Saara: Of a titan, winds and power: Transnational development of the icebreaker, 1890–1954. International Journal of Maritime History, 33:4, 2021, 722–47. https://doi.org/10.1177/08438714211062493, viitattu 6.5.2024.

Schildt, Mari: Ilman Merja Scharlinin sinnikkyyttä kaurabuumi olisi voinut jäädä syntymättä – hän kehitti Yosa-tuotteet. Yhteishyvä, 10.7.2019, muokattu 19.1.2023.https://yhteishyva.fi/ruoka-ja-reseptit/ilman-merja-scharlinin-sinnikkyytta-kaurabuumi-oli/6OXMJAs0UkAf0l3QL9AkY3, viitattu 7.5.2024.

Segal, Sam; Alen, Klara: Dutch and Flemish Flower Pieces (2 Vols in Case): Paintings, Drawings and Prints up to the Nineteenth Century. BRILL, 2020. https://ebookcentral.proquest.com/lib/helsinki-ebooks/detail.action?docID=6371100, viitattu 7.5.2024. 

Sika. Suomen sianjalostusyhdistyksen tiedonantoja, 01.11.1938, nro 55. https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/binding/896152?page=84, viitattu 7.5.2024.

Stoddard, F. L.; Hovinen, S. & M. Kontturi, M.: Legumes in Finnish Agriculture: History, Present Status and Future Prospects. Julkaisussa Agricultural and Food Science 18, no. 3–4 (2009): 191-205. https://doi.org/10.2137/145960609790059578, viitattu 15.5.2024.

Stoddard, Frederick: Legumes in Finland and the world. Esitelmäaineisto, 29.10.2020. https://www.ilmastoviisas.fi/wp-content/uploads/2020/11/Stoddard_02112020.pdf, viitattu 10.11.2023.

Suomen Siipikarjaliitto ry: Kanajalosteet. https://www.siipi.info/psp/kanajalosteet.html, viitattu 18.1.2024.

Suomen Siipikarjaliitto ry: Salmonellavalvonta. https://siipi.net/salmonellavalvonta/, viitattu 6.5.2024.

Tate: Still life. https://www.tate.org.uk/art/art-terms/s/still-life, viitattu 7.5.2024. 

Tilastokeskus: Finland among the best in the world. https://www.stat.fi/tup/satavuotias-suomi/suomi-maailman-karjessa_en.html, viitattu 23.2.2024.

Toivonen, Janne: Ravintotieteilijät raapivat päätään, kun kansa syö mitä haluaa – mutta parannamme koko ajan, ja 2020-luvulla DASH:in pitäisi kuulua kaikkien arkeen. Yle.fi, 20.4.2019.https://yle.fi/a/3-10730414, viitattu 15.5.2024. 

Uusi A. P. V. -levypastööri. Karjantuote: maitotaloudellinen aikakauslehti, 16.02.1934, nro 4. https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/binding/896710?page=24, viitattu 7.5.2024.

Vauto, Linda: Miten maidon prosessointi vaikuttaa sen ravitsemuksellisiin ominaisuuksiin? Elintarvikkeiden prosessointi ja ravitsemus -blogi, 2023. https://blogs.helsinki.fi/hnfb124-2017/2023/04/19/miten-maidon-prosessointi-vaikuttaa-sen-ravitsemuksellisiin-ominaisuuksiin/, viitattu 2.2.2024.

Victoria Media: Euroopan vanhin maitohappobakteeribrändi Valio Gefilus® täyttää 25 vuotta. Maku & Aisti, 13.3.2015. https://www.makuaisti.victoriamedia.org/euroopan-vanhin-maitohappobakteeribrandi-valio-gefilus-tayttaa-25-vuotta/, viitattu 21.3.2024.

Vuento, Risto: Kampylobakteerin, salmonellan, shigellan ja EHEC-bakteerin aiheuttamat suolistotulehdukset. Lääkärikirja Duodecim, Terveyskirjasto, 27.2.2024. https://www.terveyskirjasto.fi/dlk01187/kampylobakteerin-salmonellan-shigellan-ja-ehec-bakteerin-aiheuttamat-suolistotulehdukset, viitattu 15.5.2024.

Vuento, Risto: Norovirus. Lääkärikirja Duodecim, Terveyskirjasto, 31.1.2024. https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00738, viitattu 15.5.2024.

Vuento, Risto: Ruokamyrkytys. Lääkärikirja Duodecim, Terveyskirjasto, 8.10.2020. https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00608/ruokamyrkytys, viitattu 15.5.2024.

Väisänen, Riitta: Suomessa kehitettiin proteiini, jolla voi korvata lihan ja kananmunan – vasta yksi maa antanut myyntiluvan. Yle 22.1.2024. https://yle.fi/a/74-20070331, viitattu 12.3.2024. 

Ziarati, Mina & al.: Zoonotic Diseases of Fish and Their Prevention and Control. The Veterinary quarterly 42:1, 95–11, 2022. https://doi.org/10.1080/01652176.2022.2080298, viitattu 6.5.2024.

Erhola, Aimo: Emmentalia suomalaisittain: suomalaisen emmentaljuuston valmistuksen kehitysvaiheet. Hankkija, 1982.

Gisolfi, Monica R.: The Takeover: Chicken Farming and the Roots of American Agribusiness. The University of Georgia Press, 2017. 

Huhtanen, Pekka: Suomenkarjan kokonaistaloudellisuus muihin rotuihin verrattuna. Maatalouden tutkimuskeskus, Kotieläinjalostuslaitos, 1982.

Impelluso, L.: Nature and its symbols. J. Paul Getty Museum, 2004.   

Jalava, Marja: Lihansyönnin edistäminen Suomessa 1900-luvun alkupuolella. Julkaisussa Kaarlenkaski, T., Latva, O. & Hakala, O.: Tunteva tuote: kuinka eläimistä tuli osa teollista tuotantoa? Vastapaino, 2022.   

Karemaa, Outi & Mäkelä-Alitalo, Anneli: Vanhan Tieteenalan Nuori Korkeakoulu: Eläinlääketieteellinen Korkeakoulu 1945–1995. Eläinlääketieteellinen korkeakoulu, 1995.

Korhonen, Teppo: Suomalaisen Maatalousmuseotoiminnan Historiaa. Julkaisussa Laari: Suomen Maatalousmuseon Vuosikirja 2006, 15–30.

Korhonen, Teppo; Seppänen, Ilkka & Vuorikoski, Pia: Eläinten veistäjä: Anton Ravander-Rauas ja Suomen eläinveistotaiteen huiput. Kustannusosakeyhtiö Maahenki, 2017.

Kylli, Ritva: Suomen ruokahistoria: suolalihasta sushiin. Gaudeamus, 2021. 

Lappalainen, Mirkka: Jumalan vihan ruoska: suuri nälänhätä Suomessa 1695–1697. Siltala, 2012. 

Luther, Annika: Rukiin viljava historia. Kustantamo S&S, 2022. 

Niinivaara, Fritz P.: Kuinka makkarasta tuli salonkikelpoinen. Makkaratohtorin elämäntyö. F.P. Niinivaara, 2006. 

Paloheimo, Lauri: Kotieläinhoidon perusteita. Gummerus, 1947. 

Perko, Touko: Kalevankadun Akatemia: Säätiö - A. I. Virtanen - Ravitsemus. Ravitsemuksen Tutkimussäätiö, 2009.

Pulkkinen, Marjatta (toim.): Vanhaa Räyrinkiä. Räyrinki-seura, 1994.

Rislakki, Veikko: Trikiinitarkastuksen opas. Vammalan Kirjapaino, 1959. 

Sahari, Aaro: Kalastajat teollisen murroksen väliinputoajina: Kymijoen ympäristönsuojelun pitkä syntyprosessi 1871–1971. Julkaisussa Museovirasto & al.: Merihistorian rajapintoja, Nautica Fennica 2009–2010. Suomen merimuseo, 2010. 

Stokstad, Marilyn; Cothren, Miachel W.: Art history. Boston, Pearson, 2013. 

Storå, Nils: Kronoby kommuns historia 1865-1968. 1, Befolkning och näringsliv. Kronoby Kommuns Förlag, 1979.

Toivio, Hilja: Kun broilerit muuttivat navettaan. Julkaisussa Wahlström, Iina (toim.): Laari 2009, Suomen maatalousmuseon vuosikirja. Suomen maatalousmuseo Sarka, 2009. 

Virrankoski, Pentti: Vanhaa Veteliä. Kyrönmaa, 1955. 

Vornanen, Jukka: Pettu wanha tuttu. Perinteisen korvikeruokakulttuurin ja jäkäläleipävalistuksen yhteentörmäys. Julkaisussa Jussila, Tuomas; Rantanen, Lari (toim.): Nälkävuodet 1867–1868. SKS, 2018. 

Vuorela, Toivo: Kansanperinteen sanakirja. WSOY, 1981. 

Zetterberg, Seppo; Kallio, Veikko: Suomen historian Pikkujättiläinen. WSOY, 1987.