Helsingin yliopistossa tiedekasvatustoiminnasta vastaa tiedekasvatuskeskus. Se jatkaa 1.1.2017 alkaen yliopiston LUMA-keskuksen (2003–2016) ja AinO-keskuksen (2006–2016) toimintaa. 

Keskus toimii yliopiston sisäisenä verkostona. Keskuksen taustalla ovat tällä hetkellä bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta, humanistinen tiedekunta, kasvatustieteellinen tiedekunta sekä matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, joka toimii keskuksen vastuuyksikkönä. 

Keskus edustaa Helsingin yliopistoa kansallisessa LUMA-keskus Suomi -verkostossa.