StarT tukee monialaista projektiopiskelua

StarT

StarT on LUMA-Suomi -verkoston toteuttama toimintamalli, jonka ytimessä ovat alueelliset StarT-festarit. StarTin toiminta on ensisijaisesti suunnattu varhaiskasvatuksen sekä perus- ja toisen asteen koulutuksen oppimisyhteisöille. Oppimisyhteisöissä lapset ja nuoret muodostavat ryhmiä, joissa toteutetaan monialaisia oppimisprojekteja. StarT tukee sekä perusopetuksen että varhaiskasvatuksen opetussuunnitelmia liittyen erityisesti monialaisten ja ilmiöpohjaisten oppimiskokonaisuuksien toteuttamiseen:

Opetuksen eheyttäminen edellyttää lähestymistapaa, jossa kunkin oppiaineen opetuksessa ja erityisesti oppiainerajat ylittäen tarkastellaan todellisen maailman ilmiöitä tai teemoja kokonaisuuksina ” –Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014

Eheytetty pedagoginen toiminta mahdollistaa asioiden ja ilmiöiden laaja-alaisen tarkastelun ja tutkimisen “ –Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018

Tervetuloa mukaan Uudenmaan StarT-festareille
keväällä 2021!

StarT-toiminta_pieni

Tutkitteko lähialueen luontoa? Rakennatteko koulussa lentäviä kojeita tai koodaatteko uusia appeja? Oletteko kerhossa selvittäneet mikä on lähikoulun ruokahävikin määrä?  Ter­ve­tu­loa ja­ka­maan op­pi­mi­sen to­teu­tuk­sia StarT-fes­ta­reil­le 23.4.2021 Hel­sin­gin yli­opis­tol­le! Uudenmaan StarT-festareita ovat järjestämässä Aalto yliopisto Junior ja Helsingin yliopiston tiedekasvatuskeskus.

Festareilla lapset pääsevät esittelemään omia projekteja muille innokkaille ja osallistumaan toiminnallisiin työpajoihin. Opetushenkilöstölle tarjolla myös verkostoitumista sekä pedagoginen kahvila. Toiminta pähkinänkuoressa:

  1. Ideointi voi alkaa! Toteuttakaa oppimisyhteisönne oma projekti syksyn 2020 ja kevään 2021 aikana
  2. StarT tarjoaa tukea projektin suunnitteluun ja toteutukseen. Tutustukaa StarT-ohjelmaan verkossa ja ilmoittautukaa halutessanne vertaitapaamisiin.
  3. Osallistukaa projektillanne Uudenmaan StarT-festareille keväällä 2021

Tukea projektien suunnitteluun

StarT-ohjelman puitteissa osallistujalla on monia mahdollisuuksia saada juuri oman projektin suunnitteluun ja toteutukseen soveltuvaa tukea. Tutustu esimerkiksi seuraaviin vaihtoehtoihin ja valitse sinulle sopivimmat tuen muodot: 

Alueellinen tuki omalta LUMA-keskukselta 

Halutessanne voitte ilmoittautua mukaan StarT-ohjelmaan ja saada räätälöityä tukea Helsingin yliopiston tiedekasvatuskeskukselta ja Aalto yliopisto Juniorilta. 

StarTin virtuaaliset opehuoneet

StarTin opehuoneet ovat kerran kahdessa viikossa järjestettäviä tilaisuuksia jakaa projektioppimiseen liittyviä kokemuksia, ideoita ja hyviä käytänteitä. Opehuoneet on suunnattu kaikille opettajille ja kasvattajille varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. Opehuoneet järjestetään Zoomissa tiistaisin 1.9 alkaen klo 16-17.

StarTin materiaalipankki

StarTin materiaalipankissa pääset tutustumaan aiempien kausien projektitöihin ja työohjeisiin. Materiaalit on jaettu sekä teemoittain että ikäryhmittäin.

Verkkokurssit

Verkkokurssien avulla voit tutustua projektioppimiseen itsenäisesti. Syyskuussa alkavat seuraavat projektioppimista käsittelevät kurssit: Projektit opetuksen polkimena –verkkokurssi 1.9.​ alkaen ja LUMA2020-verkkokurssit 14.9 alkaen.

Yhteistyössä

 

StarT-yhteistyön logot