Kemianluokka Gadolin
Kemianluokka Gadolin on Helsingin yliopiston Kumpulan kampuksella toimiva LUMA-tiedeluokka.

Kemianluokka Gadolinin tavoitteena on tukea kemian oppimista ja opetusta, lisätä kemian kiinnostavuutta, kasvattaa tietoisuutta kemian alasta ja sen roolista kestävän tulevaisuuden rakentamisessa. Opintokäynneillämme eri koulutusasteiden opetusryhmät pääsevät kokeellisen työskentelyn pariin laboratoriossa. Toiminnallisten opintokäyntien aikana saadaan elämyksiä kemian parissa sekä tietoa kemian alan opinnoista ja uravaihtoehdoista.

Olemme osa LUMA-keskus Suomea ja teemme yhteistyötä mm. koulujen, tiedeyhteisön, opettajankoulutuksen ja elinkeinoelämän kanssa. Kemianluokka Gadolinin toimintaa tukevat yhteistyötahoina Kemianteollisuus ry, Neste Oyj, BASF, Borealis Polymers, Kemira, Linde Gas, Suomen Bioteollisuus sekä Thermo Fisher Scientific. Tarkemmin voit tutustua toimintaan ja historiaan LUMA SUOMI - yhdessä olemme enemmän tai Yhteisöllistä tiedekasvatusta Helsingin yliopistossa  - Kemianluokka Gadolin -tiedeluokka innostavana oppimis-, kehittämis- ja tutkimusympäristönä vuodesta 2008 lähtien (PDF) -verkkokirjoistamme.

Ajankohtaista Kemianluokka Gadolinissa
Kemianluokka Gadolinin opintokäynnit

Varauskalenterimme on auki! Vierailut toteutetaan valintanne mukaan joko lähiopintokäyntinä Kumpulassa tai etäopintokäyntinä. Tarjoamme vierailumahdollisuutta esikoululaisille, 4.-luokkalaisille, 8.-luokkalaisille/9.-luokkalaisille (riippuen siitä minä vuonna yläkoulunne tarjoaa kemian kursseja) sekä toisen asteen opiskelijoille.

  1. Aloita vierailun valmistelu ajoissa. Varaus tulee tehdä viimeistään kaksi viikkoa ennen suunniteltua vierailuajankohtaa, mutta suuren kysynnän vuoksi emme voi taata, että vierailu järjestyy.
  2. Tutustu edempänä esiteltyihin mahdollisuuksiin, mm. tarjolla oleviin kokeellisiin töihin.
  3. Mieti, mitä tavoitteita suunnittelemallasi vierailulla on, esimerkiksi opetusryhmäsi oppimisen näkökulmasta ja opettamasi kurssiin/aiheeseen liittyen.
  4. Mieti vierailun tarjoamia mahdollisuuksia oman oppimisesi tueksi.
  5. Tutustu tarkempiin varausohjeisiin ja varaa opintokäynti LUMA-tiedeluokkien sivulla.

Onnistuneesta varauksesta saat varauskalenterin automaattisen vahvistusviestin sähköpostiisi.Olemme sinuun yhteydessä hyvissä ajoin, kuitenkin viimeistään viikkoa ennen opintokäyntiä.

Ohjaajat ottavat ryhmänne vastaan Chemicum-rakennuksen aulassa sovittuna ajankohtana. Jos saavutte Kumpulaan myöhässä, ilmoitathan asiasta ohjaajalle.

Lähivierailu

Lähivierailu on perinteinen opintokäynti, jossa oppilasryhmä pääsee vierailemaan Kemianluokka Gadolinin laboratoriossa. Opintokäynnille on valittavissa kokeellinen työ, ohjaajien suorittamia demonstraatioita, molekyylimallinnustyöpaja sekä erilaisia esittelyjä koskien kemian opiskelua tai kemian alaa ja ammatteja laajemmin. Lähivieraillulla voidaan järjestää myös kampuskierros.

Etävierailu

Etävierailu tapahtuu verkon välityksellä Zoomissa, Google meetissä tai Teams-kokouksena. Etäopintokäynnillä on mahdollisuus toteuttaa kokeellinen työ luokassa Gadolin-ohjaajien ohjeistuksella tai seurata kokeellista työtä demonstraationa Gadolin-ohjaajien suorittamana. Etäopintokäynnille on valittavissa yhtä lailla demonstraatioita ja esittelyitä varsinaisen kokeellisen työskentelyn lisäksi. Lukioryhmillä on mahdollisuus tehdä myös molekyylimallinnusta Gadolin-ohjaajien kanssa. 

Sekä lähi- että etävierailuun on mahdollista liittää myös lyhyt asiantuntijaesitys. 

Tutustu tarjolla oleviin kokeellisiin töihin ja demonstraatioihin LUMA-tiedeluokkien sivuilla.

Kemianluokka Gadolinissa on tarjolla 13 kokeellista työtä. Kaikki opintokäynneille valittavissa olevat työt liittyvät kestävään kehitykseen, kestävään kemiaan ja kiertotalouteen. Kokeelliset työt on jaoteltu materiaalit sekä hyvinvointi ja terveys -alateemojen alle. Vierailulle valittavissa olevat työt löytyvät kohderyhmittäin:

Kohderyhmiämme ovat esikoulu, 4.-luokka, 8.-luokka sekä toinen aste.

Lisäksi materiaalipankistamme löydät runsaasti materiaalia opetuksen tueksi kouluihin.

Kemianluokka Gadolin tarjoaa kouluille erinomaisen puitteet tulla aitoon kemian opiskelijalaboratorioon. Laboratoriossamme on käytettävissä paljon sekä perinteisiä laboratoriovälineitä että modernia laboratoriotekniikkaa. 

Kokeellisten töiden ja laitteiden käytön opetus antavat perustiedot kemian tutkimusmenetelmistä ja teorioista töiden takana. Opetus tukee oppilaan ymmärrystä ja kiinnostusta sekä aktivoi oppilaat ajattelemaan ja oivaltamaan itse. Pyrimme käyttämään tutkivan oppimisen opetusmenetelmää ja antamaan tutkijan roolissa olemisen tunteen.

Laboratoriomme on varustettu riittävällä määrällä laboratoriotakkeja, suojalaseja sekä tarvittaessa käytettävillä suojakäsineillä. Nämä ovat tutkijoiden ja kemian opiskelijoiden vakiovarusteita laboratorioissa työskenneltäessä.

Kemianluokka Gadolinissa vieraita ohjaavat tehtävään koulutetut tulevat opettajat tai kemistit. Kuvassa Gadolinin työntekijöitä talvelta 2022. 

Virtuaaligadolin

VirtuaaliGadolin tukee Kemianluokka Gadolinin palvelujen saavutettavuutta ja edistää oivaltamisen ja onnistumisen iloa kemiasta ajasta tai paikasta riippumatta. VirtuaaliGadolin kokoaa kemian tiedekasvatusta tukevia työohjeita, etäluentoja ja etäopintokäyntejä kotona ja kouluissa katsottavaksi ja tehtäväksi. Osiot kattavat muun muassa Kemianluokka Gadolinin TikTok-tilin, kokeellisia töitä ja demonstraatioita sekä kemian tietoiskuja ja luentoja.

Materiaalitoiveita, kysymyksiä ja palautetta voit antaa sähköpostitse osoitteeseen kemianluokkagadolin@helsinki.fi.

Tästä osiosta löydät uusimmat lisäykset VirtuaaliGadoliniin.

Tee taidetta luonnonväreillä!

Kemianluokka Gadolinissa kuvatulla videolla esitellään muutamien luonnonvärien valmistusta sekä niiden käyttöä taiteen tekemisessä.Video esitteleen, miten esimerkiksi kurkumasta, spirulinasta ja mustikasta valmistuu luonnonvärejä ja miten ne reagoivat hapon ja emäksen kanssa.

Ohjeet on poimittu Forssan kuvataidekoulun Luonnonvärit kuvataiteessa -oppaasta. Opas perustuu yhteistyöhön LUMA-keskus Suomi -verkoston kanssa osana LUMA2020-ohjelmaa.

Miltä näyttää Kemianluokka Gadolinissa? Tutustu laboratorioon uudesta näkökulmasta oheisen videon avulla. 

Tule kuulemaan ajankohtaisesta tutkimuksesta Gadolinin Tiedetorstaihin!

Kemianluokka Gadolinin Tiedetorstait järjestetään kuun toisena torstaina syyskuusta alkaen aina kello 14-15. Tiedetorstai-tapahtumat pidetään etänä, ja lähetyksestä tehtävä tallenne julkaistaan Gadolinin nettisivuilla tapahtuman jälkeen. Tiedetorstait on suunnattu yläkoululaisille ja lukiolaisille sekä heidän opettajilleen, mutta toivotamme tapahtumiin tervetulleeksi kaikki tieteestä kiinnostuneet!

Toivomme ilmoittautumista tapahtumiin etukäteen, ja ilmoittautumislomakkeella voit lähettää kysymyksiä tiedetorstain aiheesta esiintyjälle jo etukäteen. Jokaiseen tapahtumaan on oma ilmoittautumislinkki, ja ne löytyvät kunkin tapahtuman kuvauksen yhteydestä. Osallistumislinkki tapahtumaan lähetetään ilmoittautuneille kutakin tiedetorstaita edeltävänä päivänä. Tapahtumaan voi osallistua myös ilman ennakkoilmoittautumista tapahtumakuvausten yhteydestä löytyvän osallistumislinkin kautta. 

8.9. Kati Meriläinen: Miten muovi korvataan? 
 
Ensimmäisen tiedetorstain aiheena oli luonnonmateriaalien ja biomuovien kehitys tavallisen muovin korvaajaksi. Tilaisuudessa kuultiin, miten luonnonmateriaaleja ja biomuoveja käytetään tämän hetken tutkimuksessa tuotekehityksessä, ja millaisia haasteista tutkimuksessa on. 
 
Tilaisuuden piti Kati Meriläinen, 28-vuotias väitöskirjatutkija Helsingin yliopistolta, jonka tavoitteena on kehittää luonnonmateriaaleista uusia materiaaleja muovin korvaajaksi. Kati työskentelee myös Sulapac Oy:llä R&D kemistinä, missä hän mukana kehittämässä biohajoavia ja mikromuovittomia puukomposiittimateriaaleja. Taustaltaan hän on polymeerikemisti. 

13.10. Noora-Kaisa Rantanen: WARTOX-hanke: Itämereen upotetut kemialliset aseet ja niiden myrkyllisyys

Lokakuun tiedetorstai kertoo hankkeesta, jonka tavoitteena on selvittää mitä kemiallisille taisteluaineille tapahtuu ympäristössä ja tuottaa tietoa, joilla voidaan arvioida kemiallisten taisteluaineiden kokonaisympäristökuormitusta.

Tilaisuudessa puhuu Noora-Kaisa Rantanen, väitöskirjatutkija Kemiallisen aseen kieltosopimuksen instituutista (VERIFIN). Noora-Kaisa on mukana toteuttamassa WARTOX-hanketta, jossa tutkitaan Itämereen upotettuja kemiallisia taisteluaineita. Hankkeessa määritetään sinappikaasun ja arseenia sisältämien kemiallisten aseiden biomuuntumista sedimentissä, tutkimme arseeniyhdisteiden biotransformaatiotuotteiden myrkyllisyyttä vesieliöille sekä sinappikaasun metaboliaa ja myrkyllisyyttä. Esitys on suomeksi.

10.11. Theo Kurten: Ilmakemia auttaa ennakoimaan ilmanlaadun muutoksia

Kolmannessa tiedetorstaissa puhuu Helsingin yliopisto ilmakemian professori Theo Kurten.

Theo Kurten tutkii ilmakehässä tapahtuvia kemiallisia reaktioita, jotka muuntavat esimerkiksi hiilivetyjä tai muita yhdisteitä kemiallisesti monimutkaisemmiksi tuotteiksi. Nämä reaktiot ovat poikkeuksellisia, sillä useimmat ilmakehän reaktiot johtavat yhdisteiden pilkkoutumiseen, jolloin tuotteet ovat lähes aina lähtöaineita yksinkertaisempia. Esimerkiksi suurin osa ilmaan vapautuvista hiilivedyistä muodostaa lopulta hiilidioksidia ja vettä. 

Tutkimuksessaan Theo Kurten käyttää kvanttimekaniikkaan pohjautuvia laskennallisia työkaluja ja ennustaa, että koneoppiminen mullistaa pian kemiallisten reaktiopolkujen ennustamisen. Esitys on suomeksi. 

8.12. Ana Álvarez Piedehierro: The role of aerosols in the making of ice clouds
Sign up/Ilmoittaudu mukaan tästä! Lähetystä voi seurata ilman ennakkoilmoittautumista Tiedekasvatuksen Youtubessa tässä osoitteessa

Ana Álvarez Piedehierro (Badajoz, Spain, 1986) is an atmospheric scientist who loves sharing the wonders of science with everybody, especially the little ones. She obtained her Ph.D. in Physics in Spain, focused on solar radiation. Now as a researcher at the Finnish Meteorological Insitute (FMI) she studies the role of aerosols in the making of ice clouds. 

In Extremadura (Spain) she founded the science outreach project “Fis & Kids”. After moving to Finland she strengthened her commitment to science outreach through a multidisciplinary lens. She is a co-founder of Mandarina Collective, a group with a focus on art and science, and a member of Ninho Kulttuurikeskus Ry. She has performed for multicultural audiences during Kolibrí Festivaali and as Mandarina Collective also in renowned festivals like Pixelache and MadHouse Helsinki. Oranssi Lumi, a Kone-funded initiative at FMI, is her most recent contribution to building bridges between the academic research world and the outreach, education, and arts approaches. The lecture is in English. 

TikTok-videomme löytyvät @kemianluokkagadolin TikTok-tililtä. Tarkoituksemme on innostaa nuoria kemiaan ja sen opiskeluun näyttävien demostraatioiden sekä muiden kemiahenkisten videoiden avulla. Lue lisää TikTok-videioistamme ja niiden taustasta Dimensio-lehden artikkelista

Tähän osioon on koottu innostavia kokeellisia töitä ja muita materiaaleja, joita voi helposti ja turvallisesti toteuttaa esimerkiksi kotona, kerhossa tai koulussa.

Ma­te­ri­aa­le­ja ko­to­na teh­tä­viin tut­ki­muk­siin

Kse­no­nit - Ke­mi­aa tut­kien ja ih­me­tel­len

Ksenonit - Kemiaa tutkien ja ihmetellen kirja on suunnattu 7- 12-vuotiaille lapsille, heidän vanhemmilleen, opettajille sekä ohjaajille. Kirja innostaa lapsia tutkimaan ympäristöään ja arjen ilmiöitä kemian näkökulmasta. Se kannustaa luonnontieteiden harrastuneisuuteen sekä katsomaan maailmaa uteliain ja avoimin mielin.

Ke­mian­luok­ka Ga­do­li­nin ma­te­ri­aa­li­pan­kin ala­kou­lu­työt

Valtaosa Kemianluokka Gadolinin materiaalipankin alakoululaisille suunnatuista kokeellisista työohjeista soveltuu mainiosti toteutettavaksi normaalissa koululuokassa tai kotona.

Vir­tu­aa­li­ma­te­ri­aa­le­ja ker­hoi­hin 

StarT GoE­du!

Virtuaalinen tiedekerho StarT GoEdu! innostaa havainnoimaan ympäristöä ja tekemään omia tutkimuksia. Virtuaalikerhon tehtävät on suunnattu 3.-7.-luokkalaisille, mutta myös muun ikäiset voivat osallistua kerhotoimintaan.

ZAU-vir­tu­aa­li­tie­de­ker­ho

ZAU-virtuaalikerhokokonaisuus mahdollistaa tiedekerhoon osallistumisen kotisohvalta käsin! LUMA-keskus Suomen ja Zonta-järjestön ZAU-tiedekerhohankkeessa kehitettiin virtuaalikerhokokonaisuus, jossa käsitellään erityisesti matematiikkaan liittyviä aiheita alakouluikäisille soveltuvalla tavalla.

Pien­ten las­ten tie­de­kas­va­tuk­sen vir­tu­aa­li­set ker­ho­ma­te­ri­aa­lit

Pienten lasten tiedekasvatus -tutkimushankkeessa koottiin yhteen paljon innostavia materiaaleja päiväkodeissa, kouluissa, kerhoissa ja kotona käytettäväksi.

Tähän osioon on koottu erityisesti yläkoulun ja toisen asteen kemian opetukseen soveltuvia materiaaleja sekä etäopetuksessa hyödynnettäviä kokeellisia työohjeita. 

Spekt­ros­ko­pia tu­tuk­si -vir­tu­aa­li­ma­te­ri­aa­lit

Spektroskopia tutuksi -kokonaisuuden kautta voi tutustua infrapunaspektroskopiaan (IR), ydinmagneettisen resonanssispektroskopiaan (NMR) ja massaspektrometriaan (MS) havainnollistavien opetusvideoiden ja spektrintulkintaharjoitusten avulla. Materiaalit ovat vapaasti käytettävissä ja ne soveltuvat erityisesti lukion KE2- ja KE3-kurssien opetuksen ja itsenäisen opiskelun tueksi.

Sip­seis­sä­kö ras­vaa? 

Kemianluokka Gadolinin Sipseissäkö rasvaa? -työn laboratorio-osuudesta on kuvattu video. Videossa tutustutaan tislaukseen arkipäivän kemian kautta. Video ja työohjeen pohdintakysymykset sopivat hyvin lukion kemian opetukseen. Kokeellinen työ on kehitetty osana pro gradu -tutkielmaa, josta saa myös aiheeseen liittyvää lisämateriaalia.

Mus­ti­kan ja puo­lu­kan pa­pe­rik­ro­ma­to­gra­fia

Mustikan ja puolukan kemiaa tutkivan pro gradu -tutkielmassa kehitettiin mielenkiintoinen ja hyödyllinen oppimateriaalikokonaisuus. Oppimateriaali sisältää kattavan teoriaosuuden mustikkaan ja puolukkaan liittyvästä kiehtovasta kemiasta, kuten niiden pH-indikaattoriominaisuuksista. Tämän lisäksi materiaalissa on kolme kokeellista tehtävää, jotka oppilaat voivat toteuttaa itse kotoa löytyvillä välineillä.

Tee­ma­ko­ko­nai­suus Ri­ko­set­si­vät

Teemakokonaisuudessa Rikosetsivät (6 tuntia) on koottu yhdeksi kokonaisuudeksi pieniä tutkimuksia eri luonnontieteistä jännittävän tarinan avulla. Kokonaisuus antaa myös aitoja ideoita siitä, mitä rikospaikkatutkimus voi pitää sisällään. Tämä monialainen kokonaisuus sopii toteuttavaksi yläkoulun biologiassa, kemiassa tai fysiikassa. Töissä käytetään yksinkertaisia välineitä ja aineita ja opettaja voi halutessaan helpottaa tehtäviä vieläkin. Kehystarina on tarjottu valmiiksi, mutta oppilaat voivat keksiä tarinan myös itse. Yksi vaihtoehto on myös, että rikoksen tekijä löytyy luokkalaisten joukosta, jolloin siitä on sovittava etukäteen.

Jä­te­ve­den puh­dis­tus

Kemiran kanssa yhteistyössä toteutettu jäteveden puhdistus -työohje soveltuu erinomaisesti vesiaiheisen yläkoulun kemiantunnin aktiviteetiksi. Tutustu työhön oheisen linkin videon avulla.

Täältä löydät hyödyllisiä materiaaleja, tietoiskuja tai kemian alan asiantuntijoiden luentoja ajankohtaisista aiheista. Videomuodossa olevat materiaalit soveltuvat mainiosti lukio-opetuksen tueksi. 

LUMA-ai­neet yh­teis­kun­nas­sa luen­to­tal­len­teet

Yhdessä Kemianteollisuus ry:n järjestetyissä opettajille suunnatuista teemailloista on nähtävillä yhteensä kymmenen mielenkiintoista luentotallennetta kemian alan asiantuntijoilta. Luentoja löytyy esimerkiksi hiilineutraalisuudesta, kiertotaloudesta, energia-alan ilmastohaasteista sekä genomitiedosta ja sen hyödyntämisestä terveydenhuollossa.

Epä­or­gaa­ni­sen ke­mian la­bo­ra­to­rion ope­tus­vi­deot

Helsingin yliopiston kemian osaston Digiloikka-hankkeessa kuvattiin useita epäorgaanisen kemian opetusvideoita laboratoriomenetelmistä ja myös sellaisista menetelmistä, joita kouluilla ei välttämättä ole tarjota.

Kaik­ki maa­il­man ai­neet -jak­sol­li­nen jär­jes­tel­mä-ilta

Helmikuussa 2019 järjestettiin teemailta jaksollisen järjestelmän 100-vuotisesta historiasta. Teemaillassa kuultiin mielenkiintoisia esityksiä neljältä kemian asiantuntijalta mm. ihmisen alkuainekoostumuksesta sekä siitä miksi alkuaineet ylipäänsä oli syytä järjestää.

Kiin­nos­ta­via ke­mis­ti­haas­tat­te­lu­ja

Helsingin yliopiston analyyttisen kemian professorin Marja Liisa Riekkolan innostava radiohaastattelu hänen urapolustaan ja matkastaan kemian tutkimuskentällä löytyy oheisen linkin kautta yle areenasta.

Verifinissä Helsingin yliopiston kemian laitoksen yhteydessä tutkitaan mm. Itämeren kaloja ja niiden kemiallisten taisteluaineiden jäämiä. Verifinin johtajan Paula Vannisen ja väitöskirjatutkija Hanna Niemikosken haastattelu löytyy oheisen linkin kautta YLE-areenasta. 

Innostu Helsingin yliopiston professori Markku Kulmalan ja professori Marja-Liisa Riekkolan mielenkiintoisten haastatteluiden kautta ilmakehätutkimuksesta. Haastattelussa kuulet tutkimuksesta ja sen haasteista sekä ilmanäytteidein sisältämien orgaanisten molekyylien analysoinnista.

Ti­laa tut­ki­ja pu­hu­maan kou­luusi etäyh­tey­del­lä 

Tutkija tavattavissa -palvelun tarkoituksena on mahdollistaa virtuaaliset tutkijavierailut peruskouluihin ja toisen asteen oppilaitoksiin (lukiot ja ammatilliset oppilaitokset). Tutkijavierailut toteutetaan videopuhelupalvelun välityksellä (esim. Skype, Microsoft Teams, Google Meet). Vierailu kestää yleensä yhden oppitunnin verran.

Kestävä kehitys kemianopetuksessa

Tutustu kestävä kehitys kemian opetuksessa - pedagogiikkaa ja oppilaiden omia tutkimuksia -oppaaseen, joka auttaa suunnittelemaan kemian opetusta kestävän kehityksen näkökulmasta. Opas pohjautuu Marianne Juntusen Helsingin yliopistossa 2015 tekemään väitöskirjaan. 

Kemianluokka Gadolinin materiaalipankki

Kemianluokka Gadolinin materiaalipankista löydät kaikki materiaalimme kemian opetuksen ja oppimisen tueksi. 

Työohjeemme on kehitetty tutkimuspohjaisesti ja niitä on testattu Kemianluokka Gadolinin eri toimintamuodoissa, kuten opintokäynneillä, tiedekerhoissa, tiedejuhlissa ja tiedeleireillä. Työohjeet ovat kaikkien vapaasti käytettävissä. 

Työohjeet on jaoteltu kolmeen kategoriaan opetussuunnitelmien sisältöjen mukaisesti:

  • Varhaiskasvatus ja alakoulu
  • Yläkoulu
  • Toinen aste
Tiedekerhot ja -leirit

Kemianluokka Gadolin järjestää kemiakerhoja, joissa kerholaiset pääsevät tositoimiin aidossa kemian laboratoriossa. Kokeiden tekemisen myötä osallistujat pääsevät harjoittelemaan tutkimisen taitoja innostavalla ja hauskalla tavalla. Kerhoissa tarjotaan hauskoja ja turvallisia kotikokeita koko perheelle sekä näyttäviä ja ikimuistoisia laboratoriokokeita. Tiedekerhoissa ohjaavat Kemianluokka Gadolinin ohjaajat, joiden johdolla tutkiminen on ennen kaikkea hauskaa, opettavaista ja turvallista. Tervetuloa mukaan kerhoihin! Tiedot käynnissä olevista tai tulevista kerhoista löydät alta. 

Tervetuloa  Nuoret tutkijat-tiedekerhoihimme joko paikan päälle Kemianluokka Gadoliniin, tai etäkerhoon!

Helsingin yliopiston tiedeluokka, Kemianluokka Gadolin, järjestää syksyllä 2022 kolme Nuoret tutkijat-kemiakerhoa. Lähikerhon hinta on 110 € ja etäkerhon hinta 70 € (etäkerhon hinta sisältää pienen kotiin lähetettävän materiaalipaketin). Ilmoittaudu kerhoihin täällä.

Lähikerhot Kemianluokka Gadolinissa

Lähikerhot järjestetään Kemianluokka Gadolinissa Kumpulassa. Kerhot järjestetään syyslukukauden aikana, ja molemmissa kerhoissa päästään tositoimiin aidossa kemian laboratoriossa. Kerhossa osallistujat pääsevät harjoittelemaan tutkimisen taitoja innostavalla ja hauskalla tavalla.

Tiistaisin järjestettävä kerho on suunnattu pääasiassa niille 8-11-vuotiaille, joille on jo kertynyt kokemusta tiedekerhotoiminnasta. Myöhemmin loppuvuodesta järjestettävä kerho on suunnattu yläkoululaisille. 

Lähikerhot koostuvat kuudesta 1,5 tunnin mittaisesta kerhokerrasta ja ne pidetään tiistaisin ja keskiviikkoisin klo 16.30-18. 

8-11-vuotiaiden kerho tiistaisin (jatkajien kerho):

Kerho on suunnattu niille, jotka ovat osallistuneet Kemianluokka Gadolinin kerhoihin jo aikaisemmin. Huomaathan, että 18.10. kerho lomailee.

ti 27.9. klo 16.30–18.00
ti 4.10. klo 16.30–18.00
ti 11.10. klo 16.30-18.00
ti 25.10. klo 16.30-18.00
ti 1.11. klo 16.30-18.00
ti 8.11. klo 16.30-18.00

Yläkoululaisten kerho keskiviikkoisin:

ke 2.11. klo 16.30-18.00
ke 9.11 klo 16.30-18.00
ke 16.11. klo 16.30-18.00
ke 23.11. klo 16.30-18.00
ke 30.11. klo 16.30-18.00
ke 7.12. klo 16.30-18.00

Etäkerho

Etäkerho järjestetään Google Meetin välityksellä, joten huomioithan, että laitteessasi on käytettävissä sekä kamera ja mikrofoni. Näin varmistamme hyvän vuorovaikutuksen kerhoissa kaikkien välillä. Kerhoissa lapset pääsevät harjoittelemaan tutkimisen taitoja innostavalla ja hauskalla tavalla sekä oppimaan, että kemiaa on kaikkialla - kotonakin! Kerho-ohjaajat ovat paikan päällä Kemianluokka Gadolinin laboratoriossa, joten kerholaiset pääsevät siten näkemään myös hienoja demonstraatiotöitä sekä tutustumaan siihen, millaista työskentely laboratoriossa on. Etäkerho toteutetaan perhekerhona, ja toivotamme sinne tervetulleiksi 6-9-vuotiaat lapset yhdessä heille läheisen aikuisen kanssa. Aikuinen toimii apukäsinä tutkimuksen teossa sekä tietokoneen käytössä. Etäkerholaiset saavat postitse kotiin pienen materiaalipaketin avuksi kokeellisuuden tekemiseen (sisältää muun muassa pipetin ja koeputken) ennen kerhon alkua, ja muut kerhossa tarvittavat materiaalit ovat jo kotoa löytyviä tai helposti saatavia. 

Etäkerhot ovat pituudeltaan tunnin mittaisia, ja ne pidetään 29.9.-10.11. kello 17-18. Huomaathan, että 20.10. kerho lomailee.

6-9-vuotiaiden etäperhekerho torstaisin:

to 29.9. klo 17.00-18.00
to 6.10. klo 17.00-18.00
to 13.10. klo 17.00-18.00
to 27.10. klo 17.00-18.00
to 3.11. klo 17.00-18.00
to 10.11. klo 17.00-18.00

Kerhoihin liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä Kemianluokka Gadolinin koordinaattoriin sähköpostitse kemianluokkagadolin@helsinki.fi tai puhelimitse p. 0294150400.

Tie­de­juh­lat

Kemianluokka Gadolinissa järjestettävät innostavat tiedejuhlat palaavat jälleen osaksi toimintaamme myöhemmin. Tuolloin tarjoamme erilaisia valmiita tiedejuhlapaketteja eri aihealueiden mukaisesti. Mikäli mieleistä pakettia ei löydy, voimme myös räätälöidä juhlat vieraiden iän, toiveiden ja kiinnostusten mukaan. Tiedejuhlissa opitaan ja oivalletaan uutta. Koulutettujen ohjaajien johdolla tutkiminen ja tutkimushaasteiden ratkominen on meillä ennen kaikkea hauskaa ja turvallista!

Sijainti ja yhteystiedot

Kemianluokka Gadolin sijaitsee Kumpulan tiedekampuksella Chemicum-rakennuksen (A. I. Virtasen aukio 1) ensimmäisessä kerroksessa.

Sähköposti: kemianluokkagadolin@helsinki.fi

Puhelinnumero: 0294150400

Toiminnan tavoittavuus
Kieh­to­vaa ke­mi­aa kou­lui­hin ja ko­tei­hin - Yleistä toiminnasta

Kemia-Kemi-lehdessä säännöllisesti ilmestyvä Gadolinista kajahtaa -kolumni kertoo Kemianluokka Gadolinin ajankohtaisista kuulumisista ja kehittämiskohteista.

Tutustu uusimpiin materiaaleihin ja lue ajankohtaisista kuulumisista Kemianluokka Gadolinin uutiskirjeestä.

Tilaa uutiskirje tästä.

 

Kemianluokka Gadolinin toimintaa ohjaavat elinkeinoelämän asettamat tavoitteet, jotka on laadittu Kemianluokka Gadolinin kehittämistyöryhmän toimesta. 

Elinkeinoelämän asettamien tavoitteiden lisäksi toiminnassa huomioidaan opetus- ja kulttuuriministeriön asettamat valtakunnallisen LUMA-tehtävän tavoitteet, Helsingin yliopiston tiedekasvatustoiminnan tavoitteet ja LUMA-Keskus Suomen tiedekasvatustavoitteet. Kemianluokka Gadolin on yksi LUMA-keskus Suomen viidestätoista tiedeluokasta ja sen toiminta toteutetaan saatujen resurssien mukaisesti.

Lue lisää tavoitettavuudesta ja toiminnasta toimintasuunnitelmastamme vuodelle 2022 ja toimintakertomuksestamme vuodelta 2021

Kemianluokka Gadolinin kehittämistyöryhmä toimii toiminnan suunnittelun tukena.

Pu­heen­joh­ta­ja

Kemianluokka Gadolinin johtaja, Professori Maija Aksela, Helsingin yliopisto

Va­ra­pu­heen­joh­ta­ja

Kemianluokka Gadolinin varajohtaja, Yliopistonlehtori Johannes Pernaa, Helsingin yliopisto

Kehittämispäällikkö Outi Haatainen, Helsingin yliopisto (esittelijä)

Muut jä­se­net

Tutkija Jaakko Ekman, Kemira Oyj
Asiamies Carmela Kantor-Aaltonen, Suomen Bioteollisuus ry FIB
Henkilöstöpäällikkö Marja Ora, Borealis Polymers Oy
Tutkija Miikka Pakkala, Neste Oyj
R&D-päällikkö Sirpa Riistama-Laari, Thermo Fisher Scientific Oy
Asiamies Anni Siltanen, Kemianteollisuus ry
Maajohtaja Tor Stendahl, BASF Oy
Henkilöstöpäällikkö Ilona Uusitalo, Oy Linde Gas Ab

Sih­tee­rit

Tohtorikoulutettava Emmi Vuorio, Helsingin yliopisto
Koordinaattori Reija Pesonen, Helsingin yliopisto