Tieteen kilpajuoksu toisen asteen opiskelijoille Kumpulan kampuksella

Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa on kehitetty uusia tapoja yhteistyöhön toisen asteen oppilaitosten kanssa. Toisen asteen opiskelijat pääsevät tutustumaan tiedekuntaan tutustumisseikkailun avulla.

Tieteen kilpajuoksu on Kumpulan kampukselle sijoittuva tutustumisseikkailu toisen asteen opiskelijoille. Kaksi tuntia kestävän leikkimielisen kisailun aikana opiskelijat kiertävät tehtävärasteja, jotka käsittelevät kampuksen eri tieteenaloja. Pienissä ryhmissä suoritettavien tehtävärastien kautta tutustutaan tieteenaloihin ja yliopisto-opiskeluun. Samalla Kumpulan kampus tulee tutuksi opiskelijoille. Loppukoonnin yhteydessä kampuksen tiedekasvatusasiantuntijat pitävät yleisesittelyn opiskelusta matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa.

Mukaan mahtuu yhteensä 100 opiskelijaa, joten paikka kannattaa varata nopeasti. Tutustumisseikkailulle voit osallistua niin isomman kuin pienemmän opiskelijaryhmän kanssa, mutta myös yksittäiset opiskelijat ovat tervetulleita.

Virtuaaliseikkailu Kumpulan kampuksella

Kumpulan kampukseen pystyy tutustumaan myös etänä. Virtuaaliseikkailussa tutustutaan kampuksen tieteenaloihin, opetukseen ja tutkimukseen videoiden, tekstien sekä pienten tehtävien kautta. Opiskelijat voivat joko tutustua tiedekuntaan itsenäisesti tai opettajat voivat käyttää virtuaaliseikkailua osana opintojen ohjausta tai luonnontieteiden kursseja.

Virtuaaliseikkailulla opiskelijat suunnistavat eri kampusrakennusten läpi ja tutustuvat kartalle merkittyihin kohteisiin. Seikkailu on rakennettu kampuksen todellisen pohjakartan mukaan Thinglink-alustalle. Alustalle upotettu video- ja kuvamateriaali tarjoavat mahdollisuuden kurkistaa tiedekunnan tutkimuksen ja opiskelun arkeen ikään kuin oikeassa ympäristössä. Kumpulan kampuksen erityisyydet, kuten kuten kemian erikoislaboratoriot ja kampuksen katolta löytyvä säätutkapallo, tulevat opiskelijoille myös tutuiksi. Jokaisessa rakennuksessa on tarjolla jotain uutta ja jännittävää, jonka tutkiminen vie mukanaan.

Omaa tietouttaan voit lopuksi testata alustan materiaaleihin perustuvien kolmen testin avulla. Jokaisen testin onnistuneesta läpäisystä saat salasanan osan ja osat yhdistävällä salasanalla pääset maaliin.