Keskuksen toiminnasta edellisenä vuonna julkaistaan aina alkuvuodesta keskuksen johtoryhmän vahvistama toimintakertomus.