Alumneille

Kaikki teologisessa tiedekunnassa tutkinnon suorittaneet, vaihto-opiskelijat sekä työntekijät ovat yliopiston alumneja.

Alumnitoiminnan tavoitteena on edesauttaa vuoropuhelua alumnien, yliopiston opettajien, tutkijoiden ja opiskelijoiden sekä yhteiskunnan muiden tahojen kesken. Alumnit ovat myös tärkeä linkki yliopiston ja työelämän välillä, sillä koulutuksen ja työelämän vuorovaikutus on merkittävä osa oppimista.

"Tiede on hyvästä. Se lisää ymmärrystä."

Joillekin tiede ja usko näyttäytyvät yhteen sovittamattomina maailmankuvina. Teologisen tiedekunnan alumnille emeritapiispa Irja Askolalle tällainen on vastakkainasettelu on ”ihan höpö höpöä”.

– Uskon ja tieteen kohtaamisessa joutuu myllertämään omaa vakaumustaan, vaikkapa jos tutkii, mitä uutta tietoa lääketiede tuo seksuaalivähemmistöistä. Minulle kristittynä tiede antaa välineitä siihen, että osaan navigoida kohti oikeudenmukaisuuden ja armollisuuden leirejä. Tiede on hyvästä. Se lisää ymmärrystä.

Lue lisää Irja Askolan ajatuksista ja työkokemuksista.

”Yhteiskunnassa ei saa mitään aikaan yksilönä, siksi hakeudun yhteisöihin”

Teologisen tiedekunnan alumnin Marianne Heikkilän uran punaisena lankana on kulkenut työ oikeudenmukaisuuden puolesta sekä yhdessä tekemisen voima.

– En halua olla sellaisessa yhteiskunnassa mukana, jossa vahvistetaan vain elintasoa. Että hyvä elämä tulee vain jatkuvan vaurastumisen kautta. Sen täytyy olla arvopohjaista.

Lue lisää Marianne Heikkilän ajatuksista ja työkokemuksista.

Yliopisto elää alumneista