Hae opiskelijaksi

Kiinnostavatko sinua seuraavat kysymykset:

  • Miten uskonnot vaikuttavat yksilön ja yhteisöjen elämään?
  • Miten uskonnot ja maailmankatsomukset rakentavat kulttuuria?
  • Millaiset tekijät ohjaavat eettisissä kysymyksissä ja moraalivalinnoissa?
  • Millainen rooli uskonnoilla ja maailmankatsomuksilla on konflikteissa ja rauhanrakentamisessa?

Uskonnon ja maailmankatsomusten ymmärtäminen antaa Sinulle välineitä, joiden avulla voit ymmärtää maailmaa!

Teologitutkinnossa kandidaattivaiheen opinnot antavat perustaidot uskontojen asiantuntemukselle, minkä jälkeen opiskelija voi syventää akateemista asiantuntijuuttaan. Tavoitteena onkin, että kandidaatin tutkinnon suorittanut jatkaa opintojaan ja valmistuu maisteriksi.

Helsingin yliopiston koulutusohjelmat ovat uudistuneet. Uusissa koulutusohjelmissa tarjotaan opiskelijoille monialaista osaamista ja enemmän valinnan mahdollisuuksia. Voit tutustua uusiin koulutusohjelmin Helsingin yliopiston koulutustarjonta-sivuilla

Tarjonta ja hakuohjeet (mm. valintakoekirjat ja -paikat) löytyvät Koulutustarjonta-palvelusta ja Opintopolku.fi-palvelusta.

Kaikissa valintaan liittyvissä kysymyksissä voit ottaa yhteyttä Helsingin yliopiston hakijapalveluihin