Två jordbävningar har registrerats på Åland 19.7.2021

I Lemland kommun på Åland inträffade under morgonnatten måndagen 19.7.2021 två jordbävningar. Den första registrerades klockan 02.58 finsk tid och den andra 07.25. Den uppmätta styrkan, det vill säga magnituden, på jordbävningarna var M1.7 och M1.2. Båda skalven har lokaliserats till Järsöfjärden sydost om Mariehamn.

Jordbävningarna inträffade i Ålands rapakiviområde. Ett av de seismiskt mest aktiva områdena i Finland är vårt största rapakiviområde i sydöstra delen av landet. Jordbävningar i rapakiviområden är ofta grunda. Eftersom skalven är så nära jordytan är det vanligt att ett högt dån hörs. Djupet för skalven på Åland är cirka 1 km.

Lokala jordbävningar har i Finland registrerats med seismografer sedan 1950-talet. Hittills har endast fem skalv uppmätts på Åland, av vilka förra veckans händelse med magnituden M1.7 är den största. Utgående från skriftliga källor känner man till sex historiska jordbävningar på Åland från 1800-talet.

Den ringa mängden registrerade händelser beror troligtvis på det glesa nätverket av seismografer. I största delen av Finland är registreringströskeln för händelser klart under magnitud M1. På Åland har det minsta registrerade skalvet magnitud M1.2. Uppsala universitet upprätthåller och underhåller Ålands seismiska station som finns i Jomalby. De närmaste seismiska stationerna i det finländska seismiska nätverket finns i Tvärminne och Laitila. I den dagliga analysen av seismiska händelser i vårt land registreras sällan händelser från Åland med en magnitud mindre än M1. Största delen av händelserna är sprängningar från stenbrott.

Seismologiska institutet vid Helsingfors universitet har på sin nätsida ett frågeformulär för personer som upplevt en lokal jordbävning. Den givna informationen är värdefull och används i forskningssyfte. Utgående från insända ifyllda formulär har små skalv, vilka är under registreringströskeln, kunnat lokaliseras bland annat i Kouvola-trakten.