Seismologian instituutti kerää Otaniemen kalliolämpöhankkeeseen liittyviä maanjäristyshavaintoja pääkaupunkiseudulla

Havaintoja kerätään tutkimus- ja seurantatarkoituksiin

Suomessa on pitkään hyödynnetty kallioperän lämpöenergiaa maalämpöpumpuilla. Isot hankkeet, joissa pyritään käyttämään hyödyksi kallioperän syvempien osien lämpöenergiaa ovat uudempia.

Geotermisen lämpövoimalan pilottiprojekti on käynnissä Espoon Otaniemessä. St1 on porannut kallioperään kaksi yli 6 km syvää reikää eli geolämpökaivoa. Päämääränä on saada vesi kiertämään kaivojen välillä. Kallioperän läpäisevyyttä kaivojen välillä pyritään parantamaan stimuloinnilla eli pumppaamalla vettä lämpökaivoon kovalla paineella. Kallioperään tunkeutuva vesi avaa uusia yhteyksiä rakovyöhykkeiden välille, mikä ilmenee pieninä maanjäristyksinä. Näitä indusoituja, eli ihmisen toiminnasta johtuvia, maanjäristyksiä valvotaan sekä St1:n että Seismologian instituutin toimesta. Kesällä 2018 Otaniemessä suoritettiin stimulointi ensiksi valmistuneessa lämpökaivossa. Sen aikana tapahtui tuhansia pieniä indusoituja maanjäristyksiä, joista ainoastaan murto-osa havaittiin ilman mittauslaitteita. Lisätietoa geotermisestä energiasta ja siihen liittyvistä maanjäristyksistä löytyy seismologian instituutin sivustolta sekä raportista.

Parhaillaan käynnissä ovat toisen geolämpökaivon viimeistelytyöt. Suunnitteilla on vastastimulointi toukokuun alussa. Myös tämä vaihe saattaa aiheuttaa indusoituja maanjäristyksiä, joista jotkin ovat ihmisten havaittavissa. St1:n sivuilla kerrotaan tästä lisää.

Seismologian instituutti pyytää pääkaupunkiseudun asukkailta havaintoilmoituksia äkillisistä, epätavallisista tärinä- ja ääni-ilmiöistä. Havaintoja käytetään tutkimuksen ja seurannan tueksi ja niiden keruu ei ole kaupallista toimintaa. Seismologian instituutti ei luovuta saatua palautetta eteenpäin.