Seismologian instituutti hakee tohtorikoulutettavaa sekä post-doc-tutkijaa

Seismologian instituutin apulaisprofessori Gregor Hillersin uuteen akatemiaprojektiin haetaan kahta tutkijaa, tohtorikoulutettavaa ja post-doccia. Projektissa kehitetään menetelmiä, joilla voidaan mallintaa maan kuorikerroksia seismisten pinta-aaltojen avulla.

Tutkijat tulevat työskentelemään data-analyysin, ohjelmoinnin ja tieteellisen laskennan parissa. odotamme hakijoilta taustaa seismologiasta, fysiikasta, akustiikasta, tietojenkäsittelytieteestä tai muilta soveltuvilta aloilta. Tehtävien tarkempi kuvaus ja hakuohjeet: https://www.helsinki.fi/en/open-positions/doctoral-student-and-postdoctoral-researcher-institute-of-seismology

Helsingin Yliopiston Geo- ja maantieteen osaston osana toimiva Seismologian instituutti tutkii ja seuraa maanliikkeitä, kouluttaa uusia osaajia alalle sekä konsultoi organisaatioita seismologista erityisosaamista vaativissa asioissa. Instituutilla on myös sopimuksiin ja säädöksiin perustuvia seismologiseen valvontaan liittyviä viranomaisten delegoimia tehtäviä. Seismolla työskentelevillä on monipuoliset mahdollisuudet toimia ja kehittää omaa osaamistaan. Odotamme innolla uusia tekijöitä tiimiin.