Seismologian instituutti asentaa tiheän tutkimusverkon Pohjois-Lappiin

Seismologian instituutti asentaa syys-lokakuun vaiheessa Utsjoen ja Inarin alueelle noin kolmenkymmenen laitteen tutkimusverkon. Uppsalan ylipisto jatkaa mittauslinjaa kahdeksalla asemalla Norjan puolella Jäämerelle asti. Mittaukset jatkuvat kesään 2024 asti.

Verkon mittaustuloksilla halutaan selvittää paikallista seismisyyttä erityisesti tien E75 itäpuolella. Lisäksi aineiston avulla halutaan tutkia maankuoren rakennetta sekä routapaukkuja, jäätymisen aiheuttamia pieniä seismisiä tapauksia. Uppsalan yliopiston tutkijat ovat kiinnostuneita maankuoren rakenteista aina vaipan yläosan rakenteisiin asti. Tarkemman rakennetiedon avulla voidaan esimerkiksi mallintaa aiempaa paremmin alueen geologista historiaa.

Pohjois-Lapin ensimmäinen seisminen asema perustettiin Kevolle jo vuonna 1962 osaksi kansainvälistä verkkoa. Suomen kansallisen seismisen verkon asemat Lapissa löytyvät Värriöstä, Hetasta ja Kilpisjärveltä. Oulun yliopistolla on seismiset asemat Kaamasessa, Raja-Joosepissa ja Sodankylässä. Lisäksi alueen seismiseen valvontaan on saatavissa dataa Norjan
asemilta mm. Karasjoelta, Hammerfestistä ja Vadsosta. Nyt asennettavan tiheän verkon avulla alueen havaintokynnystä voidaan merkittävästi alentaa ja tapaukset paikantaa aiempaa paremmin. Kevon aseman aineistossa näkyy säännöllisesti pieniä maanjäristyksiä, joita ei kuitenkaan ole pystytty paikantamaan, kun ne eivät näy muilla asemilla. Mittauskampanjan aikana tällaiset tapaukset saadaan paikallistettua. Mahdollisista isommista järistyksistä voidaan tiheämmän verkon avulla analysoida tapauksen paikan ja suuruuden lisäksi myös siirrostasoratkaisu eli selvittää, miten maankuori on järistyksessä liikkunut.

Asennustyöt alkavat 19.9. Asemaverkkoon kuuluu kahdeksantoista laajakaistaseismometriä, joista koostuva linja kulkee tienvartta Ivalosta Nuorgamin kautta Berlevågiin. Sevettijärventien ja Pulmankijärventien varteen sekä muutamaan muuhun paikkaan asennetaan geofoniasemia. Ne toimivat sähköpaimenissa käytettävien 9V pitkäkestoisten paristojen voimin. Itse geofoni on maitopurkin kokoinen ja pääosin maan alla. Paristolaatikko on hiukan suurempi ja maan pinnalla. Kaikista mittauspisteitä löytyvät Seismologian instituutin yhteystiedot.

Laitteet ovat sään- ja tärinänkestäviä. Niiden anturit ovat kuitenkin hyvin herkkiä, joten mittaustulosten laadun kannalta on  parempi, jos niihin ei kosketa.

Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä