Seismologian instituutti asensi tutkimusverkon Miehikkälään

Laitteet maastossa kesän 2021 ajan

Seismologian instituutti asensi tiistaina 18.5. Miehikkälään tutkimusverkon. Verkon tavoitteena on saada paikannettua tarkasti alueella mahdollisesti vielä tapahtuvat pienetkin maanjäristykset.

Kaakkois-Suomen rapakivialue, kuten muukin Suomi, on yleisesti ottaen seismisesti hyvin hiljaista aluetta. Rapakivialueen erityispiirre on ajoittain lähellä maanpintaa esiintyvät maanjäristysparvet. Maanjäristysparvissa pienellä alueella tapahtuu suuri määrä maanjäristyksiä joidenkin viikkojen, kuukausien tai jopa vuosien ajan. Maanjäristysparvia on havaittu kirjoitetun historian aikana ainakin Miehikkälässä, Ruotsinpyhtäällä ja Lapinjärvellä. Seismisten laitemittausten aikakaudella niitä on ollut Anjalankoskella (2003) ja Kuusaanlammella (2011 alkaen), Viuhkolassa (2014), Viipurissa (2014-2016), Korialla (2021) ja viimeisimpänä Miehikkälässä.

Miehikkälän maanjäristyksistä löytyy tarkempaa tietoa täältä.

Mittauslaitteita tuskin huomaa maastossa, ellei satu vaikkapa marja- ja sieniretkillä juuri sen mättään kohdalle, jonka vieressä geofoni on. Laitteet ovat sään- ja tärinänkestäviä. Anturit ovat kuitenkin hyvin herkkiä, joten mittaustulosten laadun kannalta on parempi, jos niihin ei kosketa. Pyydämme ilmoittamaan laitteisiin kiinnitetyssä lapussa nimetylle yhteyshenkilölle, mikäli laite on huonossa paikassa, esimerkiksi alkavalla hakkuutyömaalla.

Mittauskampanja jatkuu ainakin loppukesään. Miehikkälässä käytössä olevat laitteet ovat nk. offline-geofoneja, joiden keräämä aineisto puretaan, kun ne haetaan takaisin instituuttiin. Ensimmäisiä tuloksia on odotettavissa lopppuvuodesta.