Seismologian instituutissa vieraita Etelä-Koreasta

Kokemukset Otaniemen lämpövoimalatyömaan seismisestä valvonnasta kiinnostavat maailmalla

Etelä-Koreassa Pohangissa tapahtui m=5.5 maanjäristys 15.11.2017. Tapaus johtuu todennäköisesti läheisen geotermisen lämpövoimalan rakennusprojektissa suoritetusta kallion särötyksestä.  Tapaukseen liittyvää toimintaa tutkiva Korean hallituksen asettama komitea vieraili Seismologian instituutissa maanantaina 17.6.2019. Vierailun tarkoitus oli kerätä tietoa ja tutkia työprosesseja ja teknisiä menetelmiä, joita Suomessa käytetään seismisen riskin tunnistamiseen. Komitea halusi myös tutustua alaa sääteleviin lakeihin ja määräyksiin, kerätä tietoa hyvistä käytännöistä, jotka liittyvät geotermisen lämpövoimalan perustamiseen sekä tutustua alan tutkimukseen ja teknologiaan.