Seismologian instituutin uudeksi johtajaksi on nimitetty Suvi Heinonen

Seismologian instituutin uusi johtaja aloittaa tehtävässään 5. helmikuuta 2024.

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan dekaani on nimittänyt FT, geofyysikko Suvi Heinosen Seismologian instituutin johtajaksi 5-vuotiskaudelle 5.2.2024 alkaen.

Johtajan tehtäviin kuuluu mm. johtaa ja valvoa tutkimusta, koulutusta ja viranomaistehtäviä, vastata instituutin kehittämisestä sekä yliopiston strategian toteutumisesta instituutissa. Johtaja vastaa instituutin taloudesta, tuloksellisuudesta ja tehokkuudesta. Dekaani nimittää Seismologian instituutin johtajan tehtäväänsä instituutin johtokunnan esityksestä.

Suvi Heinonen työskentelee tällä hetkellä ryhmäpäällikkönä ja seismisten menetelmien asiantuntijana Geologian tutkimuskeskuksessa.