SEISMIC RISK - HANKKEEN SEMINAARISSA 12.10. alan toimijat koolla, vilkasta keskustelua ja kokemusten vaihtoa geotermisistä hankkeista

SEISMIC RISK – Kaupunkialueiden indusoidun seismisen riskin hallinta – projektin järjestämässä seminaarissa 12.10.2021 kuultiin geotermisten hankkeiden nykytilasta sekä projektin alustavia tuloksia. Seminaariosallistujat kaipasivat selkeitä yhteisiä ohjeistuksia, lupaprosessia ja valvontaa geotermisille hankkeille.

Helsingin yliopisto järjesti yhdessä Geologian tutkimuskeskuksen ja VTT:n kanssa Avoimen seminaarin, jossa käsiteltiin geotermisten hankkeiden nykyistä toimintaa sekä Akatemian rahoittaman SEISMIC RISK - Kaupunkialueiden indusoidun seismisen riskin hallinta -hankkeen alustavia tutkimustuloksia. Virtuaalinen tapahtuma järjestettiin tiistaina 12. lokakuuta 2021 Teamsissa. Tapahtuma oli pääosin suomenkielinen, mutta sisälsi muutamia tieteellisiä esityksiä englanniksi.

Avoimeen seminaariin osallistui yhteensä 96 henkilöä. Osallistujia oli Helsingin ja Turun yliopistoista, GTK:lta, VTT:ltä, Ilmatieteen laitokselta, Ympäristöministeriöstä, Uudenmaan ELY-keskuksesta, Helsingin ja Espoon kaupungeilta, eri geotermisen energian toiminnanharjoittajilta (mm. St1 Oy, Helen Oy), Säteilyturvakeskuksesta, yrityksistä sekä yksityishenkilöitä. Ulkomailtakin saapui osallistujia virtuaaliseen seminaariin (muun muassa Viron ja Latvian geologisista tutkimuskeskuksista sekä Münchenin teknillisestä yliopistosta ja Sisprobelta Grenoblesta).

Seminaariesitelmät herättivät runsaasti keskustelua. Avoin seminaari koostui SEISMIC RISK -projektin tieteellisistä johdantoesityksistä, hankkeen sidosryhmäviestinnästä sekä hankkeen tulosten tieteellisistä esityksistä. Keskustelua käytiin tällä hetkellä käynnissä olevista sekä tulevista geotermisistä hankkeista. Keskustelua heräsi myös hankkeiden luvituksen tiimoilta. Seminaariosallistujat kaipasivat selkeitä yhteisiä ohjeistuksia, lupaprosessia ja valvontaa geotermisille hankkeille.

Seminaarin päätteeksi esitettiin toiveita, että jatkossa järjestettäisiin vastaavanlaisia tilaisuuksia, joissa eri toimijat voisivat vaihtaa osaamistaan ja ajatuksiaan geotermisistä hankkeista keskenään. SEISMIC RISK –hanke tulee järjestämään vastaavanlaisen avoimen seminaarin 2022. Tästä sekä muista hankkeen tapahtumista tiedotetaan nettisivuillamme.

Lisätietoja:

Annakaisa Korja

annakaisa.korja@helsinki.fi

SEISMIC RISK –hankkeen vetäjä

Niina Junno

niina.junno@helsinki.fi

SEISMIC RISK –koordinaattori