Maanjäristys Vantaan Hakunilassa

Myöhään illalla lauantaina 12.12.2020 tapahtui Vantaan Hakunilassa pieni maanjäristys. Järistyksestä tuli lukuisia havaintoja niin Vantaan kuin Helsinginkin puolelta.

Järistyksen tarkka tapahtuma-aika oli 21:54:52 Suomen aikaa. Järistyskeskuksen koordinaatit ovat  60.273° N, 25.101° E. Paikka on Hakunilassa hyvin lähellä Lehtikuusen koulua ja Heporinteen päiväkotia. Järistyskeskus on alustavan analyysin mukaan noin kilometrin syvyydessä. Tapauksen magnitudi oli 0,7.

Kesällä tapahtunut, Vantaan ensimmäinen mittauslaittein havaittu järistys, paikannettiin suunnilleen samaan syvyyteen vain muutaman sadan metrin päähän lauantain järistyksestä.  22.7. tapahtuneen järistyksen magnitudi oli 0,8.

Kummastakin vantaalaisesta järistyksestä on saatu lukuisia yleisöhavaintoja. Suurin osa kuvaili tapahtumaa yksittäiseksi paukahdukseksi ja tärähdykseksi, joka olisi voinut olla myös räjäytys tai ukkosen jyrähdys. Yksi havaisija oli ensin epäillyt naapurin törmänneen autolla pihamuuriin. Öinen ajankohta sai ihmiset epäilemään järistystä. Osa havainnoista tuli henkilöiltä, jotka olivat havainneet molemmat järistykset. Myös lähistöllä asuva seismologimme tunsi järistyksen kotonaan.

Suomen kallioperä on seismisten signaalien havaitsemisen kannalta erinomainen. Kiinteässä, kiteisessä kalliossa seismiset aallot kulkevat pitkän matkaa tunnistettavina. Suomalaisittain isot järistykset nähdään yleensä seismisillä asemilla koko maassa ja esimerkiksi Pohjois-Suomen kaivosten räjäytykset näkyvät Etelä-Suomessa asti. Vantaan järistykset tapahtuivat varsin lähellä maanpintaa. Vaikka ne olivat niin pieniä, että maanliike ei yleensä riitä aiheuttamaan minkäänlaisia vaurioita, ovat ne myös ihmisen havaittavissa erityisesti järistyksestä syntyvän äänen perusteella. Hakunilan järistys näkyy hyvin vielä Keski-Suomessa Sumiaisten, Kangasniemen ja Keuruun seismisillä asemilla.

Pääkaupunkiseudulta pystytään havaitsemaan aiempaa pienempiä seismisiä tapauksia havaintoverkon parannuttua merkittävästi kuluvan vuoden aikana. Helsingin kaupungin kolmen aseman seisminen verkko on tässä merkittävin tekijä. Pieniä luonnollisia järistyksiä tapahtuu silloin tällöin lähes kaikkialla. Kaupunkialueelta niitä on vaikeampi havaita kuin muualta Suomesta, koska ihmistoiminnasta aiheutuu paljon seismistä hälyä.

Ihminen voi toimillaan myös aiheuttaa järistyksiä. Näitä indusoituja järistyksiä havaitaan Suomessa yleensä liittyen syviin geotermisiin lämpövoimaloihin tai maanalaisiin kaivoksiin. Seismologian instituutissa on juuri aloitettu nelivuotinen Suomen Akatemian rahoittama tutukimusprojekti "Seismic risk - Kaupunkialueiden indusoidun seismisen riskin hallinta", jossa selvitetään erityisesti pääkaupunkiseudun seismisyyttä ja siihen liittyviä riskejä.