M0,8 Maanjäristys Vantaan Hakunilassa 22.7.2020

Keskiviikon 22.7.2020 vastaisena yönä pieni maanjäristys tärisytti maata Vantaalla herättäen lähellä asuvia.

Pääkaupunkiseudulla havaitaan harvoin luonnollisia maanjäristyksiä. Vuonna 2019 lähimmäs osui heinäkuussa Helsingin majakan edustalla tapahtunut magnitudin 0,9 järistys. Kaupunkialueelle osuivat helmikuussa 2013 Espoon Laajalahdella tapahtuneet järistykset, joista isomman magnitudi oli 1,7.

Laajalahden ympäristössä on parin viime vuoden aikana järissyt lukuisia kertoja. Nämä ovat olleet indusoituja eli ihmisen aikaansaamia järistyksiä. Niiden syynä ovat olleet kallioperän jännitystilan muutokset, jotka ovat aiheutuneet Otaniemen geotermisen voimalan lämpökaivojen rakentamisesta.

Vantaan alueella ei ole havaittu maanjäristyksiä mittaushistorian aikana. Suomen ensimmäinen seismometri asennettiin Helsinkiin, Siltavuoreen, 1924. Paikaĺlisia tapauksia on pystytty havainnoimaan tarkemmin 60-luvulta lähtien.

Suomen seisminen asemaverkko on tihentynyt ja laitteiden erotuskyky on parantunut jatkuvasti. Kansallisen verkon asemien avulla pystytään havaitsemaan kaikki magnitudia M=1,0 suuremmat tapaukset. Paikallisesti myös paljon pienempiäkin. Tämän vuoden aikana Seismologian instituutin käyttöön on saatu myös Helsingin kaupungin tilaaman kolmen aseman verkon, HelsinkiNetin, tuottama aineisto. Tihentyneen verkon ansiosta pystymme havaitsemaan ja luotettavasti paikantamaan myös magnitudia 1,0 pienempiä tapauksia pääkaupunkiseudulta. 

Hakunilan järistys tapahtui aivan maankuoren yläosassa, alle puolentoista kilometrin syvyydessä. Geologisten siirroskarttojen perusteella järistys osuu vanhan siirroslinjan lähelle. Vaikka järistys herätti muutaman vantaalaisen uniltaan, oli se hyvin pieni, eikä aiheuttanut vahinkoa rakennuksille tai muille rakenteille. Jäämme mielenkiinnolla odottamaan, onko alueella toistuvaa seismistä aktiivisuutta, joka voidaan parantuneen asemaverkon ansiosta havaita, vai oliko kyseessä yksittäinen vanhan siirroksen risahdus.

Lisätietoja HelsinkiNetistä löytyy verkon ensimmäisestä vuosiraportista Helsingin seisminen asemaverkko ja seismisyys 2019. Raportissa on liitteenä seismologi Päivi Mäntymäen kirjoittama katsaus Pääkaupunkiseudun seismisyyteen ja maanjäristysten havaitsemiseen siellä.