Järistyksiä Espoon Laajalahdella 27.12.2021

Maanantaina 27.12. iltapäivästä maa järisi useita kertoja Espoon Laajalahdella. Järistykset olivat pieniä, mutta useat lähialueen asukkaat havaitsivat ne.

Järistyksistä suurin tapahtui 13:50 Suomen aikaa ja oli magnitudiltaan 1,0. Muutaman minuutin sisällä pääjäristyksestä tapahtui useita pääjäristystä pienempiä järistyksiä. Kaikki tapahtuivat hyvin lähellä maanpintaa, noin kilometrin syvyydessä. Analysoituja tapauksia on tällä hetkellä kaikkiaan kuusi. Suurin tapaus näkyy hyvin Suomen kansallisen seimisen verkon asemilla Keski-Suomea myöten. Pienemmät tapaukset on voitu havaita ja paikantaa Helsingin kaupunkin asemaverkon sekä Otaniemen tutkimusverkon avulla.

Järistykset on luokiteltu mahdollisesti ihmisen toiminnan aiheuttamiksi. Maanjäristyskeskuksen läheisyydessä on useita rakenteita ja työmaita, jotka voivat muuttaa kallioperän jännityskenttää riittävästi, että jännistystila purkautuu maanjäristyksenä. Parin kilometrin säteellä järistyskeskuksesta sijaitsevat esimerkiksi Kehä I:n Laajalahden ja Keilaniemen alueen laajennuksen sekä Raide-Jokerin työmaat, metro sekä St1:n Otaniemen geotermisen lämpölaitoksen lämpökaivot. Ei ole myöskään poissuljettua, että kyseessä olisivat luonnolliset järistykset.

Indusoitu maanjäristys ei syntytavaltaan juurikaan eroa luonnollisesta. Maanjäristys syntyy, kun maankuoreen kertynyt jännitys ylittää kiviaineksen lujuuden. Jännistysenergia purkautuu maanliikkeenä, joka tapahtuu yleensä jo olemassaolevissa siirroksissa. Maankuoreen kertyy jännitystä esimerkiksi mannerlaattojen liikkeen ja jääkauden jälkeisen maannousun seurauksena. Järistys määritellään indusoiduksi, jos ihmistoiminnan aiheuttama muutos on niin suurta, että se aiheuttaa siirtymän siirroksessa, joka ei muutoin liikahtaisi, ainakaan vielä. Koska siirrokset ovat jo valmiiksi jännitystilassa, vaadittava muutos ei ole välttämättä kovin suuri. Jännityksen muutos myöskin välittyy kallioperässä jopa kilometrien päähän alkuperäisestä lähteestään. Tästä syystä aiheuttajan yksiselitteinen osoittaminen ei Laajalahden ympäristössä ole mahdollista käytettävissä olevien mittausaineistojen perusteella. 

Laajalahden järistysten 27.12. aiheuttamat maanliikkeet olivat hyvin pieniä, eikä niistä pitäisi aiheutua haittaa rakenteille. Tapaukset olivat kuitenkin niin lähellä maanpintaa, että niiden aiheuttama ääni ja lähistöllä myös tärinä on ollut ihmisaistein havaittavissa.