50 vuotta pohjoismaisia seismologiseminaareja

Pohjoismainen seismologiseminaari täytti 50 vuotta. Juhlavuoden kunniaksi yleisö sai tieteellisen sisällön seuraamisen ohella kuulla esityksiä seismologian historiasta.

Pohjoismaisten seismologiseminaarien historia ulottuu aina vuoteen 1969 saakka. Tyypillisesti seminaarit on pidetty vuorovuosin Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Islannissa. Tällä kertaa seminaarin järjestivät Uppsalan yliopisto sekä Ruotsin puolustustutkimuslaitos FOI. Paikkana oli Eklundshofin kokouskeskus Uppsalan keskustan eteläpuolella ja ajankohtana 14.-16.10.2019.

Koska kyseessä oli 50-vuotisjuhlaseminaari, ohjelmassa oli useita esitelmiä pohjoismaisen seismologisen yhteistyön historiasta. Tieteellisten päämäärien lisäksi kansainvälisen ydinkoekieltosopimuksen edistämisellä on ollut hyvin tärkeä rooli seismologisten havaintoverkkojen kehittämisessä viimeisten vuosikymmenten aikana. Historiallisia yksityiskohtia toivat puheissaan esiin Ola Dahlman, Svein Mykkeltveit, Leif Persson, Tormod Kvaerna ja Hilmar Bungum. Puheissa tuotiin esille useita pohjoismaisilla seismisillä laitteistoilla havaittuja tapahtumia Tyynenmeren ydinkokeista suuriin maanjäristyksiin ja aina sukellusvene Kurskin räjähdykseen saakka.

Seismologian instituutin asiantuntijat pitivät seminaarissa useita puheita ja yhden posteriesitelmän. Esitelmien aiheina olivat Espoon lämpövoimalaitoksen rakentamiseen liittyvän poraustyön seisminen valvonta väliaikaisen havaintoverkon avulla sekä asiaankuuluva yhteydenpito viranomaisten kanssa, instituutin uudet verkkopalvelut ja päivittäisanalyysin kehitystyö. Lisäksi Tommi Vuorinen toimi puheenjohtajana ohjelmaosuudessa, joka käsitteli luonnollista ja indusoitunutta seismisyyttä ja seismisiä rakennetutkimuksia.

Osallistujilla oli mahdollisuus tutustua Ruotsin kansallisen seismisen havaintoverkon analyysitoimintaan Uppsalan yliopiston tiloissa. Toisena vaihtoehtona samaan aikaan oli EPOS (European Plate Observing System) -ohjelman seuraaminen. EPOS-ohjelmaosuudessa Geotieteiden ja maantieteen osaston johtaja Annakaisa Korja esitteli suunnitelmaa Seismologian instituutin koordinoimasta pohjoismaisesta geofysiikan eri aloja koskevasta yhteistyöstä ja siihen haettavasta rahoituksesta. Näiden ohjelmanumeroiden jälkeen seminaari päättyi onnistuneesti, ja Peter Viss toivotti osallistujat tervetulleiksi seuraavaan, Tanskassa syksyllä 2020 järjestettävään seminaariin.