Seinäjoen kaupunkiajan historia ilmestyy 18. tammikuuta

Seinäjoen kaupunkiajan historiateos “Kasvun kaupunki – Seinäjoen kaupunkivuodet 1960–2020” ilmestyy 18. tammikuuta 2024. Teos kertoo ajanjaksosta, jolloin 15 000 asukkaan Seinäjoki kasvoi yli 60 000 asukkaan maakuntakeskukseksi.

”Kasvun kaupunki” on historian perusteos, joka sisältää omat lukunsa esimerkiksi kaupungin elinkeinoelämän, koulutuksen, asumisen, kulttuurin ja liikunnan kehitykselle. Kaksi viimeistä lukua käsittelevät Seinäjoen kasvua ja kehitystä Etelä-Pohjanmaan maakuntakeskuksena.

Teoksen kantavana teemana on kasvu ja sen monet ilmenemismuodot. Palvelut, väestö ja rakennuskanta ovat kasvaneet Seinäjoella viime vuosikymmeninä harppauksin.

Teos on toteutettu kaupungin tilauksesta Helsingin yliopiston Ruralia-instituutissa Seinäjoen yliopistokeskuksessa. Sen pääkirjoittajia ovat yliopistotutkija Aapo Jumppanen ja tutkimusjohtaja Sulevi Riukulehto. Muita keskeisiä kirjoittajia ovat olleet tohtorikoulutettava, FM Jaakko Mäntylä sekä FM Annina Pihlajamäki.

- Seinäjoella on ollut kasvuhalua ja edellytyksiä, joita on uskallettu käyttää. Kaupungista lähdettiin määrätietoisesti rakentamaan koko Etelä-Pohjanmaan keskusta. Lakeuden Ristin rakentaminen antoi maailmanluokan lähtölaukauksen kaupunkikuvan kehittämiselle, sanovat Aapo Jumppanen ja Sulevi Riukulehto.

Teoksen kustantaa ja julkaisee Seinäjoen kaupunki. Kirjoittajien tukena on toiminut kaupungin asettama historiatoimikunta, joka kokoontui ahkerasti koko kirjoitusprosessin ajan.

- Historia on tarkoitettu palvelemaan laajaa lukijakuntaa, kuntalaisia, joiden toivotaan perehtyvän kotiseutunsa historiaan mahdollisimman suurin joukoin. Yhteisen menneisyyden tuntemisen uskotaan vahvistavan myös asukkaiden yhteisöllisyyden kokemusta, kirjoittaa toimikunnan puheenjohtaja Kari Hokkanen kirjan esipuheessa.

Historiatoimikuntaan kuuluivat Hokkasen lisäksi valtiopäiväneuvos Markus Aaltonen, kaupunkineuvos Jorma Rasinmäki, kunnallisneuvos Raimo Ristilä, sivistys- ja hyvinvointijohtaja Heikki Vierula sekä vuoroin museotoimenjohtaja Susanna Tyrväinen ja vs. museotoimenjohtaja Riku Hämäläinen.

- Seinäjoen kasvutarina on ainutlaatuinen Suomessa. Seinäjoen kasvu kertoo koko yhteisön onnistumisesta ja vahvasta tahdosta rakentaa Etelä-Pohjanmaan pääkaupunki ja yksi Suomen kasvukeskuksista. Uudet sukupolvet jatkavat tätä tarinaa tälle kasvun kivijalalle, sanoo kaupunginjohtaja Jaakko Kiiskilä.

Seinäjoen historian varhaisempia vaiheita on koottu aiemmin kahteen teokseen, jotka ovat ilmestyneet 1970-luvulla. Ne ovat Aulis J. Alasen ”Seinäjoen historia I” (1970) sekä Annikki Kytän ja Tenho Takalon ”Seinäjoen historia II” (1977). Jälkimmäisen sisältö päättyy vuoteen 1970.

Tammikuussa julkaistava uusi teos tulee myyntiin Seinäjoen kaupungintalon infopisteeseen, pääkirjasto Apilaan ja Etelä-Pohjanmaan museolle 30 euron hintaan.

Lisätietoja: