Ruralia-instituutti hakee Seinäjoelle harjoittelijaa

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti hakee Seinäjoelle harjoittelijaa. Harjoittelu liittyy Työn ja yrittäjyyden uudet mahdollisuudet maaseudulla, TUUMA -hankkeeseen. Osana TUUMAa selvitetään tekijöitä, jotka vaikuttavat lähiruoan käyttöön ruokahankinnoissa, ja hankinnoista aiheutuvia laajempia talousvaikutuksia.

Harjoittelijan tehtävänä on avustaa tutkimusaineistojen koostamisessa ja analysoinnissa liittyen julkisten ruokapalveluiden hankintaan ja lähiruokaan. Tavoitteena on avata muutamien kuntaesimerkkien kautta, miten lähiruoka voi näkyä ruokahankinnoissa sekä millaiset vaikutukset tehdyillä valinnoilla voi olla maaseudun ja paikallisten yritysten elinvoimaan. Harjoitteluun kuuluu haastattelujen tekemistä valituissa kunnissa, tilastotiedon keruuta ja tuloksista viestintää. 

Työ tehdään ja sitä johdetaan tutkimusryhmässä, johon kuuluu tutkijoita Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin Seinäjoen toimipaikasta. Hakijalta edellytetään soveltuvia opintoja esimerkiksi maaseudun kehittämiseen tai taloustieteisiin liittyen sekä kiinnostusta kestävään kehitykseen ja ruokasektoriin. Suomen kielen taito on edellytyksenä työn suorittamiselle.

Tarjoamme kiinnostavan näköalan soveltavan tutkimuksen ja kehittämisen rajapintaan, kokemuksen ohjelmaperustaisesta tutkimus- ja kehittämishankkeesta, monipuoliset mahdollisuudet verkostoitua asiantuntijoihin eri tieteenaloilla sekä mahdollisuuden edistää esimerkiksi omaa pro gradu -tutkielmaa. 

Työsuhteen kesto: Kokonaiskesto 3 kk (osa-aikainen, hoitoprosentti sovittavissa)
Työn ajoittuminen: Maalis - kesäkuu 2024
Palkka: 1 600 e/kk. Ei edellytetä yliopiston omaa harjoitteluapurahaa
Sijoittuminen: Seinäjoki. Työ voidaan toteuttaa osittain etänä.

Hakeminen:

Lähetä vapaamuotoinen hakemus ja opintorekisteriote 4.3.2024 mennessä Susanna Kujalalle: susanna.kujala(at)helsinki.fi:

Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan Ruralia-instituutti (www.helsinki.fi/ruralia-instituutti) tarjoaa korkeatasoista tutkimus- ja innovaatiokumppanuutta maaseutujen kehittämiseen. Instituutin painopistealueet ovat aluekehittäminen, kestävät ruokajärjestelmät ja uusi biotalous. Instituutissa toteutetaan kansainvälistä, kansallista ja alueellista tutkimusta noin 50 asiantuntijan voimin Mikkelin ja Seinäjoen yliopistokeskuksissa

Lisätietoja: