Ruoka-alan opinnot tuovat maisteriopiskelijat Etelä-Pohjanmaalle

Helsingin ja Vaasan yliopistot yhdistivät viime syksynä voimansa käynnistämällä Kestävän ruokaliiketoiminnan opintokokonaisuuden, joka tuo yliopistojen maisteriopiskelijat Etelä-Pohjanmaan ruokajärjestelmän ytimeen. Kokonaisuuden jokaiseen kolmeen opintojaksoon sisältyy verkkoluentojen lisäksi lähijakso Seinäjoella.

Kestävän ruokaliiketoiminnan opintojen tavoitteena on vahvistaa opiskelijoiden kestävyys- ja liiketoimintaosaamista sekä tarjota heille näkökulmia ja välineitä ruoka-alan liiketoiminnan kestävään uudistamiseen. Lähijaksojen aikana opiskelijat tekevät yritysvierailuja, kuulevat vierailevia luennoitsijoita sekä työstävät kehittämistehtäviään. 

Keskeinen osa opintoja onkin yrityksille tehtävä kehittämistyö, joiden aiheet ovat liittyneet muun muassa paikallisvastuuseen, kestävään pakkaamiseen sekä henkilöstön osallistamisen keinoihin vastuullisuustyössä. Yritystasolta kehittämisnäkökulmaa on laajennettu myös aluetasolle tuottamalla aluetaloudellista kestävyyssiirtymää tukevia kehitysehdotuksia Etelä-Pohjanmaan ruokaklusterille. 

Eteläpohjalaiset ruoka-alan toimijat ovat lähteneet aktiivisesti mukaan opintojen toteuttamiseen. Ensimmäisenä lukuvuotena yhteistyökumppaneina oli kaikkiaan jo toistakymmentä alueen ruokatoimijaa, kuten esimerkiksi Atria, Foodwest, Kyrö Distillery, Linseed, Tamsin Puutarha, Finnmilk ja Honkajoki Oy.  

Kestävän ruokaliiketoiminnan opintokokonaisuus on hieno esimerkki yliopistojen välisestä yhteistyöstä, joka on saanut myös opiskelijat innostumaan. Jokainen kurssi on kerännyt keskimäärin 20 opiskelijaa, jotka ovat tulleet noin puoliksi Helsingin ja Vaasan yliopistoista. 

Opiskelijat ovat arvostaneet erityisesti opintojen tarjoamia näkökulmia kestävyysmurrokseen, verkostoitumismahdollisuuksia ja työelämäläheistä otetta. Tätä on luvassa myös seuraavalle opiskelijaryhmälle, joka tulevana syksynä valloittaa Etelä-Pohjanmaan. 

Lisätietoja:
Kestävän ruokaliiketoiminnan opintokokonaisuus (15op)
  • Innovatiivisen kestävyyssiirtymän johtaminen 5 op (Helsingin yliopisto/Ruralia)
  • Kestävyyslähtöinen kuluttajamarkkinointi ruokaliiketoiminnassa 5 op (Vaasan yliopisto)
  • Monimuotoinen ruokatalous 5 op (Helsingin yliopisto)
  • Helsingin yliopistossa opinnot ovat osa Elintarviketalouden ja kulutuksen maisteriohjelmaa. Vaasan yliopistossa opintokokonaisuus kuuluu kauppatieteiden maisteriopintojen vapaavalintaisiin opintoihin.